Zmatek ohledně rozhodnutí

 

V různých zprávách a publikacích v České republice a v německy mluvících zemích existuje určitý zmatek ohledně rozhodnutí Zemského soudu v Mnichově, ze dne 29. června a jeho důsledcích.

Zatímco Zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem před časem v pravomocném rozsudku, shledal, že mluvčí a spolková rada, i přes opatření ze strany jednotlivých členů sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) a osob stojících mimo, proti rozhodnutí spolkového shromáždění ze dne 27. února 2016, byli zvoleni , nebo se nachází ve funkcích  správně, Zemský soud v Mnichově nyní řekl pravý opak, když prohlásil všechny volby a rozhodnutí na ustavujícím zasedání loni za neplatné. Vyrozumění o podrobnostech zdůvodnění ještě není doručeno.

V tomto ohledu se sudetoněmecký landsmanšaft řídí následujícím: „Rozsudek Zemského soudu v Mnichově ještě není konečný, a proto nemá zatím žádné  právní důsledky. Do jednoho měsíce od doručení úplného rozsudku lze podat odvolání. Jakmile bude kompletní verdikt doručen, budou jej právníci sudetoněmeckého landsmanšaftu studovat a připraví odpovídající stanoviska, na základě kterých budou moci odpovědné instituce etnické skupiny učinit svá rozhodnutí. Dlouhé a velmi emotivní poznámky, šířené ze strany žalobce a jeho okolí, jsou pouhé spekulace."

Sudetendeutsche Zeitung budou podrobně informovat, jakmile budou k dispozici hlavní fakta.

 

Sudetendeutsche Zeitung, 7.7. 2017, str. 1

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf