Zlato pro naši ministryni I

 

Sudetští Němci Bavorska vyslovili minulou neděli odpoledne „zaplať Vám Bůh“, za záštitu Bavorska pro sudetoněmeckou etnickou skupinu. Učinili tak při obřadu v historickém Královském sále Staroměstské radnice v Řezně - udělení nejvyšší pocty sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) Bavorska, Zlaté medaile za zásluhy, patronátní ministryni zahraničí Emilii Müllerové.

Ocenění předal mluvčí sudetoněmecké etnické skupiny a spolkový předseda SL Bernd Posselt, slavnostní projev pronesl řezenský biskup profesor Rudolf Voderholzer.

Je zřejmé, že se na této akci zúčastnil velký počet hostů různých politických úrovní, z církve, sdružení a institucí vysídlených osob, obcí a mnoha dalších společenských oblastí. Mnozí hosté byli z ČR - včetně ministryně práce a sociálních Michaely Marksové, bývalého místopředsedu Evropského parlamentu (EP) a předsedu Česko-německého diskusního fóra, Libora Roučka, konzulky Lydie Holinkové, Adély Chamradová z KDU-ČSL z Prahy  a nositele Karlovy ceny, Milana Horáčka. Historický Královský sál byl naplněn do posledního místa, což hovoří o vysoké vážnosti ministryně.

 

Slavnostní událost zahájil Steffen Hörtler. „Je to politické, náboženské a kulturní centrum naší německé vlasti, zde je střed Evropy,“ řekl nadšeně o městě a rovněž o sále, v němž se konala událost. Zmínil také rané historické zmínky o spojení Řezna a Čech, jako začátek christianizace Čech z Řezna v 9. století, o křtu 14 českých knížat v roce 845. Jsou to zřejmá fakta, která prokazují těsné kulturní, náboženské a ekonomické vztahy mezi Řeznem a Čechami, vlastí naší sudetoněmecké etnické skupiny. „Po staletí spojují lidi“, řekl Hörtler. Uvedl, že bylo rozdělení železnou oponou, ale také touha lidí po svobodě, po překonání tohoto rozdělení. „Naše úcta, naše poděkování patří odvážným lidem, kteří způsobili, že se hranice mezi Bavorskem a Čechy zhroutily. To byl historický úspěch! "

Hörtler ocenil patronát nad sudetskými Němci, který město Řezno převzalo  již v roce 1951, jako odvážný krok. "Tento patronát je příkladný. Dnes je stále živý – také v partnerství mezi městy Řeznem a Plzní“. Hörtler jako příklad uvedl první sudetoněmecko-český regionální kongres, který se konal v roce 2016 v Plzni.

Ve svém přehledu také uvedl patronát Svobodného státu Bavorsko nad sudetoněmeckou etnickou skupinou, uzavřený v roce 1954. "Potřebovali jsme tuto ochrannou ruku Bavorska pro sudetoněmeckou etnickou skupinu - a potřebujeme ji nadále ... Svobodný stát Bavorsko je bezvýhradně na naší straně. Dokonce i v těžkých dobách vždy zastupoval naše zájmy -  stále existují otevřené otázky, jako jsou Benešovy dekrety nebo zákon o poválečné beztrestnosti.  Navzdory těmto otázkám se vztahy s Prahou zjednodušily. Stávají se důvěřivějšími, dokonce přátelštějšími."

V této souvislosti přivítal hosty z Čech, Moravy a Slezska. Bavorské ministerstvo sociálních věcí, ministerský patronát, řekl Hörtler, měl vždy za nás sudetské Němce zvláštní zodpovědnost.“ Ministryně Müllerová, její kancelář, vždy jednala s velkou srdečností, s vnitřním  přesvědčením a empatií k lidem, kteří jí byli svěřeni. Má zásluhy za mnoho oblastí, které mají pro soužití v Bavorsku prvořadý význam. Takže za vaše přínosy pro sudetoněmeckou etnickou skupinu velké Boží požehnání. „Jsme velmi rádi, že vám dnes předáváme Zlatou medaili za zásluhy Bavorského SL, naše nejvyšší ocenění."

 

Slavnostní řeč k ocenění Emilie Müllerové pronesl mluvčí etnické skupiny Bernd Posselt. Byl potěšen přítomností zástupců všech hlavních náboženských komunit, mnoha politických stran a krajanů a českých přátel. S ohledem na historický Královský sál mluvil o „historickém místě evropských dějin“ a popsal někdejší Svatou říši římskou jako „nadnárodní státní komunitu, založenou na křesťanské víře“, která může být viděna ve zpětném pohledu jako model pro Evropskou unii (EU).

Jako vzor pro EU také Posselt poukázal na vyznamenání ministryně. Přestože se narodil po vyhnání, také zažil v Horním Falci tehdejší složité ekonomické podmínky, blízkost českých hranic, železné opony, spolu se sudetoněmeckými vyhnanci z vlasti. "Dnes je mezi námi česká ministryně sociálních věcí. Tato Evropa opět srůstá. A právě to Emilia Müller vždycky prosazovala. Vždycky byla političkou, která vykonávala to, co je správné a důležité“, poděkoval Posselt. Také se dotkl z životopisu odborné činnosti, jako chemické techničky na Univerzitě v Řezně a založení rodiny, před její politickou kariérou.

Od roku 1999, kdy byla Müllerová zvolena do EP za CSU, s ní již Posselt ve Štrasburku spolupracoval. Aktivně pracovala a pomáhala formovat probíhající rozšíření EU na východ. "Evropa nesmí být ve svém srdci rozdělena nacionalismem. Emilia Müllerová ztělesňuje demokratickou Evropu. Již v Evropském parlamentu vykonala velkou kampaň pro sudetské Němce."

"Emilia Müllerová také daleko nad své povinnosti pracovala jako sudetoněmecký patron. V mnoha případech jsem s ní cestoval do Prahy a dalších míst v České republice. Vždycky trvala na tom, aby při oficiálních jednáních hrála roli sudetoněmecká etnická skupina. Posselt ocenil podporu sudetoněmeckých aktivit a zájmů ze strany ministryně. Poděkoval Müllerové rovněž za zapálený boj na spolkové úrovni  za realizaci velkých projektů, jako jsou Sudetoněmecké muzeum, nebo trvalá podpora Sudetoněmecké nadace.

Markus Bauer, Sudetendeutsche Zeitung, 17.11.2017, str. 1, 3

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf