Získat zemi zpět!

Václav Klaus mladší bojuje za svobodu

 

Česká volební kampaň vytváří podivné květiny. Václav Klaus junior následuje stopy svého otce a hrdinně bojuje za svobodu. Ale jakou svobodu?

Ve škole jistě četl román Aloise Jiráska "Proti všem", v němž husité porazí všechny invaze z celého světa. Co se jinak soudí o husitech – že přesto vydláždili cestu pro reformaci - Dr. Martinus přišel o 100 let později a připomínáme si jeho teze z Wittenbergu, předložené před 500 lety.

Husité vyplenili podle rozšířené představy kláštery s tlustými mnichy, a vzali si údajně  klášterní majetek zpět. V tomto ohledu je kampaň juniora komická. Volá do světa: „Vraťte lidem jejich zemi zpět“, jako loupežník Hotzenplotz, ochránce obyčejných lidí, který je proti  „systému“ tvrdý a který je proti sloužení vrchnosti otročinou a poplatky.

Sudetští Němci by si mohli okamžitě oblíbit tohoto muže, protože by mnozí chtěli získat zpět svou půdu, kdyby se diskuse osvobodila od agresivních tónů. Ale sudetští Němci přijdou, když jim Klaus vrátí ukradené pozemky, budou obnovovat kostely, sekat trávu na hřbitovech, osvobozovat zbytky svých starých farem z křoví a zemi, ochuzenou přesídlením po roce 1945,  přinesou nový impuls. Koneckonců se již po nějakou dobu, spolu s Čechy, starají o své ztracené dědictví.

Ale naopak: Syn nadutých Čechů v posledních týdnech přednáší ohnivé projevy na podporu „jediné rozumné strany Německa,“ AFD. Postupuje ve stopách svého otce. Také nemyslí na zemi, kde etnická skupina tvrdě pracovala, kultivovala zemi a nyní by mohla spolupracovat při správě společného dědictví. Hnací silou malého Klause se zdá být spíše aktuální nálada štamgastů. Tito štamgasti - bratři a sestry - si myslí, že v nejbližší době uspějí.

Vzhledem k tomu, že snaha o kompromisy je ve volební kampani neúspěšná, političtí protagonisté pouze formulují nápadné slogany, které slouží publiku štamgastů. Také i Klaus mladší. Vyhnaní sudetští Němci jsou první na řadě, ale nepočítá s nimi Václav Klaus. Místo toho chce rušit pravidla a předpisy, které omezují chamtivost nových zbohatlíků. Neotevřel jim jeho otec dveře dokořán?

Občanská demokratická strana (ODS), za kterou kandiduje, má určitě v rodných městech mnohé místní kanceláře. A co by bylo v případě uplatnění Klausova volebního motta ODS, s ohledem na sudetoněmecké dopisy, které psaly: „Vezmeme si zemi zpět, a ty se k tomu chlapče vyjádři na příštím Letničním setkání“. Všichni však víme, že to tak nemyslel. Není to překvapivé, ale komické.

Jaroslav Šonka, Sudetendeutsche Zeitung, 20.10.2017, str. 2

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf