Zbořil má pravdu, lže Posselt a Krystlík, permanentně

 

Na PL z 12.9.2017 jsme se opět dočetli filipiku pana Krystlíka na obranu praporečníka sudetů Posselta. Copak to nevoní panu Krystlíkovi na panu Zbořilovi? Prý Češi - Zase ti "Apoštolé barbarství Čechové"! (Jak napsal Pekař Mommsenovi) - vždycky, už nejméně od 19.století, byli daleko větší "nacionalisté" nežli Němci? Chudáci čeští Němci prý usilovali jen o autonomii a krutý stát Čechů jim ji nedal... Sancta Simplicitas, zvolal by klasik revolucionářů!

 

To je doslovná lež vyšší Cheopsovy pyramidy. Zná vůbec Herr Krystlík české a rakouské dějiny 19. století? Ví, že největší iredentisté proti rakousko-uherské monarchii a největší štváči proti Habsburskému arcidomu nebyli tenkrát ani Čechové, ani Slovinci, ani Chorvati, ani Rusíni, ale Němci, kteří vytvořili nejšovinističtější hnutí té doby "Schönererbewegung"? Ví pan Krystlík něco o Georgu Ritter von Schönererovi, kutém pangermánu, který proslul v habsburském parlamentu výkřikem "Kéž už bychom jen patřili k Německé říši"? Ví něco o tom, že schönererovci chtěli roku 1900 vystěhovat z říše habsburské 6 milionů Čechů k Ledovému oceánu na Sibiř? Četl memorandum pangermána Pergera o tomto plánu? Jestliže ne, ať drží svá k Čechům nevymáchaná ústa. A že tito schönererovci měli v českých zemích tisícihlavou podporu. (Popsal to detailně i s prameny např. Amort, Drang nach Osten,Praha 1971,s.28-48 aj.)

 

A po vzniku republiky? Kdo odtrhl Böhmerwaldgau, Südmähren, Sudetenland a Deutschböhmen od ČSR?? Snad Čechové, nebo iredentističtí Němci, pozdější vymyšlení sudeti??!!

Posselt i Krystlík spoléhají na nedovzdělanost a nevědomost o těchto historických procesech u mladé české generace a vydávají se  za historické arbitry, místo aby si doplnili školní vzdělání. Ovšem jako štváči a politruci to zásadně nepotřebují, Myslí si, že nepravdivým uřváním "zkrotí české nacionalisty". Opak je pravdou.

 

Pan Krystlík by se neměl pasovat na arbitra elegantiae sudetské otázky a projít si znovu fakta, dokumenty a fotografie o řádění sudetů  již od roku 1918, přes jistou éru mimikry až k opětnému řádění v letech 1937-1945. Více se nemá smyslu k tématu bavit. Doporučuji z mnohé literatury zejména knihu Emila Hrušky, Sudetoněmecké kapitoly, Liberec 2008.

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi