Závažný důvod volby českého voliče - obrana dekretů

 

První kolo presidentských voleb sice kodifikovalo volební převahu presidenta Zemana, ale na druhé straně mu ještě neumožnilo definitivní instalaci.

 

Pomineme-li  taktizování dvoukolové volby, stále tu hrozí možnost intronizace druhého kandidáta, akademika pana Drahoše. Když český volič vyloučí veškerá další možná negativa tohoto kandidáta, zůstává stále ještě absolutní nejistota v jeho postoji k presidentským dekretům let 1940-1946.

 

Pan akademik - na rozdíl od jasného postoje presidenta Zemana - se nikdy k dekretům jednoznačně nevyjádřil, a zachovává tu obezřetné mlčení hodné "chytré horákyně". Zatímco jeho politický postoj k euru, k NATO, k EU, a k migrační asimilaci a okupaci je jednoznačně "kladný" - což jej diskvalifikuje  u drtivé většiny odpůrců tohoto neofeudalismu, tak u dekretů ještě nenastal čas jeho promluvy. I právě proto zůstává na rozdíl od presidenta Zemana, pro vlastenecké voliče nečitelným, nevyzpytatelným, a tudíž nedůvěryhodným.

 

Zatímco president Zeman porazil jednoznačně emeritního kandidáta pana knížete v otázce hodnot presidenta Budovatele dr.Beneše, a v otázce dekretů a odsunu, o kterém pravil "Odsun lepší než smrt" (viz Lidové noviny), u pana akademika Drahoše si v tomto směru nejsme jisti vůbec v ničem.

 

A protože nepotřebujeme presidenta vstřícného k sudetskému nebezpečí, protože nepotřebujeme hermanovského odsuzovatele odsunu jako "etnické čistky ve stínu Moskvy", a protože nepotřebujeme morálního arbitra nad sudety a přitakávače omluvám sudetům, proto prostě a jednoznačně musíme již jen z vlastenecké povinnosti k republice volit pana Miloše Zemana.

 

Vyzývám všechny odbojáře, legionáře, vlastence, antifašisty, antinacisty, zastánce suverenity republiky - volme pana Miloše Zemana.

 

Volme ho proto, abychom se nedočkali migrantské okupace a kolonizace. Abychom se nedočkali návratu sudeťáků. Abychom se nedočkali vnuceného eura, jež by zničilo existenci širokých vrstev občanstva. Abychom se nedočkali vojenských akcí proti našim osvoboditelům z II.světové války.

 

Abychom proti naší zemi nestavěli ani jednu velmoc. Aby nám naše elitářská a kavárenská pátá kolona nenařizovala rušit dekrety jako páteř právního pořádku osvobozené vlasti od fašismu.

Takové je stanovisko a výzva našich boskovických odbojářů.

 

Jiří Jaroš Nickelli

 předseda HDK ČSBS Boskovice