Zastáváme stanovisko, že rozdělení ČSFR na ČR a SR nás poškodilo

 

Nebudeme se vyslovovat k otázkám, jež jsou s rozdělením Československa spojené. Diskuse o tom, jak to vše bylo velkolepé, jak jsme cosi získali, odmítáme jako bájení oné lišky, která, když přišla o ocas, prohlásila, že je jí lépe bez ocasu.

 

Média, až na čestné výjimky, zavalují nás, a budou tak činit i nadále, „informacemi liškovské povahy.“ Jejich tzv. argumenty mají zastínit skutečnost, že Slováci i Češi zánikem, zničením společného státu přišli o hodně. Ztratili to, co naši předchůdci svou krví a usilovným snažením dosáhli, Československou republiku.

 

Věříme, že nakonec lid obou států pochopí přednosti společného soužití a prosadí svá stanoviska i proti vůli „zbytkařských“ politiků, od nichž nic dobrého, kromě chvalozpěvů, jak se jim zbourat republiku vynikajícně podařilo, čekat nemůžeme. Svrchovaný lid český a slovenský v referendu rozhodne, věříme v to, o obnově Československa v  přijatelné státoprávní formě pro všechny. Tímto aktem vkročíme do budoucnosti.

 

Poté budeme moci jednat i s Rusíny a Lužickými Srby. Výsledky jednání s nimi budou záviset i na celkové geopolitické situaci. Musíme však být na příhodnou situaci připraveni.

J. Skalský