Zaostávání

Situace mladých lidí v bývalých sudetských oblastech

 

Při pohledu na pohraniční regiony Čech, Moravy a sudetského-Slezska - v podstatě na bývalém sudetském území - je na něm nejen nízká očekávaná délka života (SdZ 36/2017), ale také nižší prosperita.

 

Před několika měsíci informovaly internetové noviny "aktualne.cz" podrobně českou veřejnost o této oblasti  i o době po vyhnání, podobně jako internetová verze novin "Hospodářské noviny" ze stejné mediální skupiny. Díky nedávným studiím existuje mnoho materiálů, s jejichž pomocí chtějí autoři ukázat, jak je krajina ovlivněna vyhnáním a jaký je vztah mezi těmito částmi země a ostatními.

Zkoumané parametry jsou rozmanité. Nicméně některé výsledky výzkumu jsou mimořádné - například počet pachatelů ve skupině 15-letých. Nebo kolik lidí v této skupině je ohroženo například nadměrným zadlužením a osobním bankrotem: více než jedenáct procent. Mnohé materiály zobrazují bývalé sudety, ale mapy například míry obstavení majetku pro zadlužení nebo osobních bankrotů jsou tak úzce spjaty se sudetským regionem, že za ním musí být skryté skutečné příčiny.

Mapa je následující: Světlé modré oblasti představují zvýšené riziko zabavení majetku pro mladé lidi. Červená čára ukazuje, kde hranice státu probíhala v letech 1938 až 1945. Může to být náhoda? Je to vypovídající, i když vyloučíme osobní parametry mladých, kteří jsou ohroženi „osobním bankrotem" (1), kteří , jak se říká v České republice, nemají nic společného. Statistika exekucí a osobních bankrotů ve skutečnosti neobsahuje žádné podrobnosti o historii částí země, ale historie zůstává viditelná i u těchto parametrů.

Státem řízené přesídlování posílalo jako nové osadníky kvazi-vybrané lidi - v poslední době Romy - do domoviny sudetských Němců, kde byl pak vývoj jiný než ve zbytku země. 

 

Jaroslav Šonka, Sudetendeutsche Zeitunf, 15.9.2017, str. 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf