Žádné sudety, ale naše pohraničí. ČR je svrchovaným a nedělitelným státem!


Pokud se podíváte na fotku předsednictva Německo-českého kongresu pozorně, pak uvidíte na stěně za předsedajícími mapu ČR, jejíž hraniční oblast je zvýrazněna. Mapa zbytkové ČR odpovídá mapě pomnichovské. Zvýrazněné části mapy říkají sudeti Sudetenland, ač jde o naše pohraničí.Co říká Program 20 bodu "sudetoněmeckého landsmanšaftu"? V jeho 16. bodu je zakotveno:

" Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem."A tak se dozvíte, že o jejich území, "Sudetenlandu", může být rozhodováno jen s jejich souhlasem. To prosazují, to pro nás nepřichází ani v úvahu. O tom s nimi nebudeme ani diskutovat.A za takovou mapou, bez protestů, sedí i Češi.

I u nich platí zásada, kdo mlčí, ten souhlasí.

Jak kvalifikujete jejich jednání? Budete je volit v nadcházejících volbách?

J. Kovář