Žádná tlustá čára, nýbrž dvojtečka

 

Mariánskolázeňské rozhovory 2017 – část II a závěr

 

„25 let sousedství smlouvy, 20 let Česko-německé deklarace. Jak to půjde dál?“ Zeptala se Sudetoněmecká rada při posledním dubnovém víkendu v Mariánských Lázních - a mnozí reagovali.

Ne teoreticky, ale velmi prakticky to udělal Herbert Schmid z Německé odborové federace a  Německé asociace vzdělávání dospělých  „Práce a život Bavorska“. Spolupracují také s Eurestem. Eurest je zkratka pro Evropské služby zaměstnanosti, evropský portál pracovní mobility. Mezi Bavorskem a Českou republikou je od roku 2006 Eurest-partnerství Čechy-Bavorsko, neboli Eurest Bavorsko-Česká republika. První poradce z Eurestu na bavorské straně byl Herbert Schmid. Živě popsal spolupráci historiků, germanistů a bohemistů z Horní Falce a kněze z  Tachova na Chebsku s českými institucemi a s projekty, realizovanými Petrem Bartonem a sudetoněmeckou kanceláří v Praze.

Následující panelová diskuse se zástupci bavorského parlamentu, jako Ulrikou Goteovou, zemskou  předsedkyní Strany zelených, Bernhardem Pohlem, mluvčím pro vyhnaneckou politiku Svobodných, Markusem Rinderspacherem, předsedou SPD, a Bernhardem Seidenathem, z pracovní skupiny pro vyhnaneckou politiku CSU, byla moderována Peterem Becherem, jednatelem mnichovského Sdružení Adalberta Stiftera. Goteová řekla, že „nesmíme stále špatně mluvit o Evropě.“ Pohl vyjádřil zájem o domov svého otce, Rinderspacher řekl, že jeho rodina prožila převrat  se slzami. A Seidenath popisoval svůj zážitek, když  jeho dopisující přítel z NDR stál se svým Trabantem u jeho dveří.

Český křesťansko demokratický senátor, Zdeněk Papoušek, podrobně informoval o svém pohledu na Česko-německou deklaraci a její důsledky. Jeho sociálnědemokratický krajan, Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a v současné době spolupředseda Česko-německého diskusního fóra, informoval o své činnosti pro smíření.

Rouček připomenout, že atmosféra v diskusním fóru byla zpočátku „velmi nervózní.“ A v posledních 20 letech se fórum stále zabývá akutními problémy, jako populismem a nacionalismem. Původní témata nebyla projednávána. Ale mezitím došlo ke změně. Ve fóru „Dialog bez Tabu“ můžeme mluvit o všem.“

Albrecht Schläger, předseda správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, místopředseda Svazu vyhnanců a bývalý tajemník Sudetoněmecké rady oznámil, že fond poskytl od svého vzniku 54 milionů eur na 9.500 česko-německých projektů. V posledních 20 letech se však kvalita česko-německých vztahů výrazně změnila. Dnes Češi a Němci nediskutují tolik o minulosti, ale spíše o aktuálních otázkách, jako je migrace. Nakonec oznámil dobrou zprávu, „Angela Merkelová a Bohuslav Sobotka na začátku tohoto roku informovali, že fondu byly přiděleny prostředky na dalších deset let, se kterými bude vykonávat svou misi.“

Panelová diskuse  mladší generace s Ondřejem Matějkou - „Nepatřím k mladší generaci, a jsem  zde spíše fosílií“ – z Ústavu pro studium totalitních režimů, zakládajícím členem české studentské iniciativy Antikomplex, Kateřinou Kabátovou, předsedkyní Česko-německého fóra mládeže, a Tilmanem Asmusem Fischerem, studentem protestantské teologii v Berlíně, členem Seliger-Gemeinde, místopředsedou landsmanšaftu Západní Prusko a tiskovým mluvčím Panevropské mládeže, byla moderována česky a německy mluvící novinářkou Bárou Procházkovou. Kateřina Kabátová řekla, že byla dcerou „osadníků“, tedy Čechů, kteří přišli do Sudet po vyhnání Němců. Žije na Šumavě, kde hromady kamení svědčí o bývalých budovách, a připomínají jí německou minulost Českého lesa.

Explicitně jako „levicová“ mluvila novinářka o českých mediích ve volebním roce 2017, o majitelích sdělovacích prostředků v České republice a jejich vlivu. Hovořilo se také o  kontroverzní roli ze Slovenska pocházejícího místopředsedy vlády, ministra financí ANO. O šéfovi ANO, podnikateli a miliardáři Andreji Babišovi, do jehož  skupiny náleží nejdůležitější média v České republice - a pekárna Lieken Urkorn v Německu.

 

Pobožnosti v neděli ráno vykonal Tilman Asmus Fischera. S ním stáli lektorka Christa Naaß, Albrecht Schläger a neúnavný harmonikář Alfred Kipplinger, který zazpíval mnoho krásných posvátných písní.

A konečně historik a publicista Jan Šicha spustil řečnický ohňostroj o „Chartě 77“, sametové revoluci a současné době. Poskytl nahlédnutí do duše českého disidentu a německých politiků. Také je pečlivým autorem „Chartistické výstavy“, která bude mít premiéru v německém znění na Sudetoněmecký den v Augsburgu.

Šicha také vzpomněl na své večery ve vaně, když poslouchal zprávy Libora Roučka z rádia Svobodná Evropa. A vzpomněl na signatáře „Charty 77“ a německo-českou Výměnu samizdatové literatury (Austausch von Samisdat- Literatur). „Došli jsme na zádech chartistů ke svobodě.“

Sametová revoluce spustila na české straně a na německé straně zcela odlišná očekávání. Češi zavrhovali disidenty očekávané bleskové česko-německé usmíření po pádu Berlínské zdi a po sametové revoluce. Němci však měli toto očekávání rozdílné. Šicha také citoval větu francouzského spisovatele Frangoise Mauriaca:. „Mám rád Německo natolik, že bych z něj chtěl mít dvě.“

„Jak to půjde dál?“ Na tuto otázku jasně odpověděl mluvčí etnické skupiny a spolkový předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt: „Neděláme tlustou čáru, ale dvojtečku. Protože to pokračuje dál a my se budeme podílet na utváření budoucnosti Evropy.“

Nadira Hurnaus, Sudetendeutsche Zeitung, 12.5.2017, str. 3

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf