Významové nesmysly Kubákova článku

(Národní Osvobození 17/2017,s.3.)

 

Br.Mgr.Kubák si musí definitivně ujasnit, jak mne a případně další nejmenované členy ČSBS v ÚV napříště označí. Je to důležité pro chápání veřejnosti,která z toho článku musí mít v hlavách notný zmatek. Dvacet let píšu do Nár. osvobození zdarma články na obrany presidenta Beneše, dekretů, práva republiky a o zločinech tzv.sudetů. Proč to tedy dělám? Pro své obohacení, nebo jak se dnes idiotsky říká "zviditelnění",na obranu republiky? Nemám z toho ani haléř. Zviditelňovat se nepotřebuji, mám za sebou třicet sedm let odborné muzejní a památkové práce pro republiku, odměněné rovněž čestnými uznáními, zahraničními publikacemi, a jiným metálem...

 

Co na to br.Kubák? V jediném článku naklade vedle sebe tak protichůdné významové nesmysly o mé osobě a o členech ÚV ČSBS, že je to až zarážející. Věda o významech slov a textů - sémantika - praví, že jedinci nemohou být zároveň přičteny zároveň dva protichůdné atributy.

Nelze být zároveň štváčem a ustrašencem. Nelze zároveň být spojen s landsmannschaftem a štvát proti němu. To jsou významové kontrapozice.

 

Mělo by v tom být všem jasno. Buďto jsem (kdysi označený) letitý REBEL, a nyní dle br.Kubáka  ŠTVÁČ, anebo USTRAŠENEC. Opak není možný. Příklad: V minulosti Hitler byl štváč, ale nebyl ustrašenec. V současnosti Posselt je štváč (proti dekretům a Benešovi), ale není ustrašenec. Atd.

Dále: Buďto jsem dle Kubákovy spekulace tak úzce spojen s Landsmany a s justicí SRN, že musím být nepřítelem Svazu, anebo jsem zastáncem Svazu a nepřítelem landsmanů. Třetí není dáno.

Buďto jsem dvacet let pracoval pro Svaz a dostal zaslouženě metál, anebo jsem nepřítelem Svazu spojeným s landsmany. Nemohu  být současně oboje - leda by br. Kubák zašel tak daleko,aby mne označil za "dvojitého agenta", což je jiný významový případ. Tož čekám. 

Jestliže jsem potomek oběti gestapa udané sudetem rájeckého panství a příbuzný oběti Osvětimi z téhož udání sudetem, nemohu být už z principu uzce spojen s landsmany. A br. Kubák to může vědět z předchozí četby NO.

 

Totéž se týká Kubákem neoznačených, kolektivně pojmenovaných členů ÚV, kterým br.Kubák vytýká ustrašenost a podlehnutí štváčství současně. A protože ÚV je přední praporečník Svazu, vytýká to  i reprezentantům Svazu, nejen prostému členu Jarošovi Nickelli.  Tak jak je to s jeho označením? Jsou tito kolektivně označení členové ÚV USTRAŠENCI, podléhající ŠTVÁČŮM?

 

Je landsmannschaft vskutku "holubicí míru" přinášející smíření oběma stranám, z nichž česká byla poškozena válkou tak strašlivě, že  to s druhou stranou nelze vůbec porovnat? Anebo je to štváčská agresivní organizace zaměřená na návrat a odškodnění od Čechů? Jsou pánové Bělobrádek a Herman v Kubákově podání posly smíření, "hosté landsmanů" vyzývající k všeobecnému "zemskému smíru"?  Nebo kompradoři landsmanů a jejich nároků? To si musí každý člen Svazu označit sám.

 

Br.Kubák si musí ujasnit co tedy jsem, zdali ŠTVÁČ proti SdL a migrantům, anebo OBHÁJCE BENEŠE A DEKRETŮ. Totéž si musí ujasnit u členů ÚV. Zdali jsou USTRAŠENCI před SdL a migranty, anebo OBHÁJCI REPUBLIKY, BENEŠE,DEKRETŮ! Tertium non datur!

Zatím v tom má br.Kubák významový galimatyáš.

 

Něco se ovšem těmi nesmysly br.Kubákovi povedlo. Připravil NO o dvacetiletého dopisovatele a rodina vykázala NO. Urážku spekulací o spojení s landsmany rodina neunesla. Rodina samozřejmě předpokládá, že omluvy se nedočká. Slušný výkon od bratra magistra Kubáka.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice