Výstřel z Aurory změnil svět…

 

S Petrohradem je spjat slavný křižník Aurora. Stal se cílem turistů, stal se symbolem Říjnové revoluce. V těchto dnech, nebude médií, které si nepřipomenou 100. výročí Říjnové revoluce v Rusku. Toto výročí bude zcela jistě využito k  vytváření negativního obrazu na současné Rusko. Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), jak byla po celé staletí nazývána, však změnila zásadně svět. To hluboko třídně rozdělené, carismem zaostalé a válkou zbídačené Rusko, se vydalo před 100lety na cestu revolučních změn. Země upadla do občanské války,  s ní přišel chaos, hlad, nenávist, ale i miliony mrtvých. S občanskou válkou přišly i zahraniční intervence, ale také sankce ekonomické i politické. Revoluční Rusko bojovalo tehdy před 100lety o holé přežití. 

 

Je historickou skutečností, že (VŘSR) se zrodila za přispění císařského Německa. Byl to ukázkový příklad vývozu revoluce.Připomínám tím cestu V.I.Lenina, vůdce ruských bolševiků, (spolu s dalšími ruskými exulanty), v zaplombovaném vagoně, přes Německo, Švédsko, ….. až do ruského Petrohradu. Samotná revoluce byla pak placena přes zahraniční banky. Bolševická vláda  se musela na jaře 1918 podrobit i pokořujícímu Brest – litevskému  míru, diktovaného Německem a Rakousko-Uherskem. Rusko bylo okrájeno o svá historická území. Dnes se o této skutečnosti příliš nemluví. Občanskou válku a revoluční události bezprostředně prožili naši legionáři. Jejich hodnocení je i dnes objektivním obrazem této doby.  

 

Často  v médiích slyšíme, kolik milionů lidí zahynulo v této revoluční době. Tedy tábory nucených prací, čistky, represe…. Nezapomínejme ale také, kolik obrovského úsilí, kolik odříkání, kolik obětí musel vynaložit lid Ruska ke zprůmyslnění své země, ale později i k  obraně vlasti v době napadení Německem. To ještě nedávno zaostalé Rusko neslo největší tíhu války a  nakonec zachraňovalo i Evropu před nacismem. Na této bojové cestě od Leningradu, Moskvy či Stalingradu, až do Berlína, zůstaly další miliony obětí. Za německými okupanty zůstala zničená země, vypálené vesnice, zničená města.  Tisíce Lidic, či Ležáků. Jen v Československu odpočívá 140.000 sovětských vojáků. 

 

Při hodnocení událostí před 100lety, které patří k historii Ruska,  buďme tedy  spravedliví a historicky objektivní. Dnešní Rusko se zcela změnilo ze zaostalé země v moderní velmoc, velmoc ekonomickou i vojenskou. První družice i první člověk ve vesmíru,  je toho dokladem. Připomínám, že před lety to byl i náš nejvýznamnější obchodní partner. Vyklidili jsme pozice k naší škodě…..    

 

Přemysl Votava

(Národní socialisté)