Vyškovsko 1945. Jak přicházela svoboda, březen

Ing. Josef Mikš

 

Začátkem března 1945 probíhaly v prostoru Liptovského Mikuláše těžké  boje jednotek 1. čs. armádního sboru v SSSR s neustálými německými protiútoky. Následně 10. března  zahájila vojska 4.ukrajinského frontu ostravskou operaci, které se zúčastnila také 1.čs. tanková brigáda, jejímž velitelem byl major Janko.

 

Partyzánská skupina OLGA se po akci na morkovickém nádraží a přepadu maďarské posádky ukryla v Milovicích, protože nacisté neustále pátrali po jejich stopách. Zde bylo 3.března večer přijato dalších sedm nových členů. V noci 6. března provedli partyzáni OLGY další přepad a to v Troubkách, v domě,kde byli ubytováni dva maďarští důstojníci.Byl ukořistěn jeden samopal, čtyři pistole a množství nábojů. Nad ránem 10.března již byla OLGA znovu na své základně v Nemochovicích.

 

V březnu zahájila aktivní činnost také  skupina Nevojice. Ta se 9.března pokusila o přepad skladu fašistické organizace Todt, avšak neuspěla. Při zpáteční cestě se pak střetla s nákladním autem wehrmachtu, na které zahájila palbu, ale tomu se podařilo ujet.

Odbojová skupina v Heršpicích u Slavkova ukořistila počátkem března několik pistolí a bednu se střelivem. Zabezpečila rovněž úkryty pro sedm sovětských válečných zajatců, kteří prchali před nacisty.

 

Skupina Vyškov-Jindra-Gryc v té době organizovala  spolupráci skupin při chystaných akcích tak, aby se ztížilo pátrání gestapa. Účastnila se jí i Marie Sedláčková, zvaná Manka, fungující jako spojka mezi různými skupinami odboje.Navázala spojení a dohodla schůzku s odbojovým pracovníkem Petrem, se kterým již dříve spolupracoval podplukovník Kašík, vedoucí valašského úseku VELA / Velitelství lidové armády/,než byl 26. února 1945 zatčen. Nikdo netušil, že je to konfident gestapa Dvořák. Tak došlo 13.března  večer na mostě u Lulče  ke schůzce Manky s Petrem. Most však  byl již od soumraku pod kontrolou gestapa. A tak Manka, když se ji po příchodu Dvořák pokusil zadržet, vycítila zradu a zahájila střelbu z pistole, kterou byl konfident zasažen do břicha. Pak však byla gestapáky přemožena a svázána. Dvořák druhého dne zranění podlehl a Manka potom zahynulo v koncentračním táboru Mauthausen. Jednomu z průvodců Manky se podařilo uprchnout s prostřelenými rukama a druhý, který měl prostřelené nohy, byl zatčen s Mankou a z koncentračního tábora se vrátil po osvobození s podlomeným zdravím.

 

Partyzánský oddíl OLGA se právě toho dne začal přesunovat blíže k Brnu, kde měl podle dohovoru převzít zbraně od ilegální organizace ve Zbrojovce. Byla to však léčka gestapa které k jednání vyslalo svého konfidenta Ryšánka, používajícího  krycí jméno Radek. Jednání za OLGU vedl partyzán L.Koukal.Když se jednání protahovala a zbraně dodány nebyly,bylo po několika dnech rozhodnuto vrátit se na základnu. Nejdříve se oddíl přesunul do Brankovic. Zde došlo prvního jarního dne 21. března k nečekanému střetnutí s německou vojenskou hlídkou. Při přestřelce byli tří němečtí vojáci zastřeleni a čtvrtý uprchl. Bylo nebezpečí, že přivolá posily a dojde k boji. Proto partyzáni obsadili vesnici a zakázali komukoliv z obyvatel opustit bydliště do 8.00 hodin příštího dne. Očekávaný zásah okupačních sil se však nedostavil.  Proto partyzáni opustili vesnici a přes Vážany a Bohaté Málkovice se vrátili 24. ledna do Nemochovic. Před odchodem  z Brankovic poučili obyvatele, kdy mají jejich přítomnost v obci ohlásit četníkům a jak vypovídat, aby byli ochráněni před represáliemi ze strany okupantů. Následující pátrací akce gestapa,četníků a protipartyzánského komanda skončila neúspěchem, protože všichni obyvatelé shodně vypovídali,že byli partyzány pod hrozbou trestu smrti  donuceni  k zabezpečení  jejich ubytování a poskytnutí stravy.

 

Rovněž ostatní skupiny projevovaly zvýšenou aktivitu. Skupina Zdenka napadla palbou německou kolonu sedmi aut na silnici Slavkov –Hodonín. Skupina Chřiby - Nevojice přerušila 20. března  telefonní vedení na silnici Bučovice – Ždánice a postřelila spojku na motocyklu, které odebrala pistoli se zásobníky. Přitom se střetla s dalšími fašisty, kteří přijeli na třech autech. V dalším 23. a 24. března tato skupina ukořistilo přímo v Nevojicích z kolony rozmístěné v obci dva  kulomety, tři pušky, tři samopaly a mnoho střeliva. Tyto na pohled  málo významné akce měly důležitou úlohu. Jednak tříštily pátrací úsilí okupantů na mnoho míst a vytvářely pro ně nejisté zázemí, protože nevěděli, kdy a kde budou napadeni.

 

Oddíl OLGA se po krátkém odpočinku v Nemochovicích opět přemístil na Kroměřížsko. Zde před rozedněním 28. března obsadil zámek ve Zdislavicích, jehož správce, fanatický nacista  Langer s manželkou nenáviděli vše české  a byli postrachem celého okolí. Proto jim svého času poslali velitel OLGY Houfek se zástupkyní Olgou výstražný dopis v němž je varovali, že nezanechají-li této činnosti, budou postaveni před partyzánský soud a přísně potrestáni. Langer se varování vysmíval a veřejně prohlašoval, že se postará o likvidaci „ banditů“. Nyní se varování uskutečnilo. Oba byli odsouzeni k trestu smrti  a ve sklepě zámku popraveni. Po skončení akce se partyzáni opět ukryli v Milovicích, kde přibrali do skupiny další nováčky a pak se přemístili do obce Lubná na úpatí Chřib.

 

Stejného dne, kdy partyzáni OLGY udeřili ve Zdislavicích, skupina Chřiby-Nevojice  přehradila silnici Nesovice – Snovídky. Když pak před překážkou zastavila kolona pěti nákladních vojenských aut, zahájili partyzáni palbu, kterou bylo několik vojáků zasaženo. Potom partyzáni před přesilou ustoupili.

 

Na celém jihomoravském území, které bylo začleněno do frontového operačního prostoru wehrmachtu, pokračovaly v březnu intenzivní opevňovací práce. Na Vyškovsku  byly překážky a zákopy budovány jak na volném terénu na výhodných terénních čarách , tak i přímo ve Vyškově, Slavkově, Bučovicích, Ivanovících a větších obcích.

 

Do konce března západní spojenci překročili Rýn a úspěšně postupovali do nitra Německa. Na východní frontě Rudá armáda upevnila předmostí na Odře u Kostřína, pokračovala v bojích na polské frontě a obklíčila uskupení německých vojsk v prostoru Opolí. Na území republiky probíhala fronta východně od Ostravy na Liptovský Mikuláš a Kremnicu. V Maďarsku byl v prostoru Blatenského jezera odražen mohutný německý protiútok a vojska 2. a  3. ukrajinského frontu zahájila ofenzivu ve směru na Vídeň. Dne 24. března byla vojsky 4. ukrajinského frontu zahájena druhá etapa ostravské operace, kde do bojů v prostoru Žory zasáhla úspěšně i 1. čs. samostatná tanková brigáda. Za dva dny 26.března zahájil 2.ukrajinský front bratislavsko-brněnskou operaci. Německá nacistická vojska se dostávala do bezvýchodné situace