Vyhnání Čechů z pohraničí 1938

 

Vzpomínky

VIII.

 

***                                                                              

Narodil jsem se roku 1924 ve Znojmě a do roku 1938 jsem s rodiči bydlel ve Vranově n. Dyjí. Otec byl vesnický krejčí, matka švadlena. Ve Vranově jsme měli malý domek o dvou místnostech. Od roku 1937 se množily výzvy a nátlak, abychom opustili Vranov. V noci k nám na dvorek přicházeli neznámí lidé, bušili na okna, svítili do místnosti baterkami a vykřikovali, abychom odešli. Později jsme nacházeli na dvorku listy s německým textem „Táhněte pryč, zde nemáte co pohledávat“.

Matka odešla s mladším bratrem a se mnou dva dny před záborem do Moravských Budějovic, kde jsme našli nocleh u pí. Řídké. Otec za námi přišel v noci, která předcházela záboru. Byl celý zkrvavený, s roztrhanou košilí a porvaným sakem. Přivezl s sebou nejnutnější nábytek a peřiny. Přestěhovali ho ustupující vojáci, kteří mu také poskytli ochranu před běsnícími ordnery. Za několik dní jsme se přestěhovali do skladu s kamennou podlahou, za nímž byla malá místnůstka na spaní. Teprve po třech letech jsme našli ubytování ve dvou místnostech ve vedlejším domě.

Asi po měsíci chtěla matka z Vranova přivézt některé potřebné věci, které jsme tam museli nechat. Byla však vyhnána s tím, že ve Vranově nemá co pohledávat. Teprve v dalších letech, kdy bývalí ordneři byli odvedeni na vojnu, jsme mohli náš domek na propustku občas navštívit. V domě bydlela cizí žena a děda ve svém výměnku.

Z Vranova se před záborem prakticky všichni Češi museli odstěhovat (asi 100 osob). Pouze dvě rodiny zůstaly. Jejich synové byli v prvních dnech záboru surově do krve zmláceni.

Také moje manželka a její sestra musely opustit svůj domov ve Vilémově u Kadaně. Tchán zde byl přednostou stanice. Tamní učitelé přespávali v posledních týdnech ze strachu před Němci na stanici. Z Vilémova odešli před okupací všichni Češi.

Karel Jirka, tehdy Vranov n. Dyjí

***                                                                                                                       

Otec žil ve Znojmě od roku 1916, kde žili již matčiny rodiče. V letech 1927-1938 pracoval jako zahradník v městském hřbitovním zahradnictví. Po záboru zůstal otec ještě nějaký čas v obsazeném území. Matka odešla se mnou dříve za nové hranice ČSR. Vzpomínám si, že otec několikrát (jednou i s matčiným otcem a její sestrou) přešel v pozdních večerních hodinách tehdejší hranice a po návštěvě se časně ráno opět vracel do Znojma. Výnosem městského úřadu ve Znojmě ze dne 3.11.1938 byl však otec propuštěn ze zaměstnání a my se přestěhovali do Brna.

Krátce po osvobození jsme se samozřejmě vrátili do Znojma. Nejprve otec sám – nastoupil u správy městského zahradnictví a městských hřbitovů. Matka se mnou se přestěhovala zpět ještě před koncem tehdejšího školního roku.

Materiálně ani finančně naše rodina odškodněna nebyla. Nikdo ani nemohl vrátit zdraví mé matce, která pak zemřela v červnu 1947, a nikdo nemohl vrátit život mému strýci, matčinu bratru, který jako majitel zámečnické dílny mohl po Mnichově zůstat ve Znojmě, ale jako Čech přestal mezi prvními dostávat inzulín, takže na svou těžkou cukrovku zemřel již v prosinci 1941 ve věku 34 let.

H.V., tehdy Znojmo

***                                                                                                                      

Pocházím ze Znojma, kde jsem žil s rodiči a třemi bratry. I jako malý chlapec si velmi dobře pamatuji na tamní spokojený život za doby 1. Republiky až po ony pohnuté události v roce 1938, na které se nedá jen tak lehce zapomenout.

Do roku 1937 bylo soužití obyvatelstva klidné a mezi Čechy a Němci nedocházelo k žádným vážnějším střetům, a to také proto, že oslavy a manifestace se konaly odděleně a v jiném prostoru. K nepokojům začalo docházet v polovině roku 1938, zejména pak v září 1938, a to vlivem činnosti vůdce SdP Konráda Henleina, připravujícího ozbrojený puč.

Vzpomínám si, jak čs. rozhlas vybízel občany k setrvání u přijímačů, až došlo k vyhlášení mobilizace. Dva ze straších bratrů téže noci ihned odešli ze Znojma. Následně jsme také my  v panice utíkali do vnitrozemí k dědovi do Dřevohostic u Přerova. Tam jsme však dlouho nepobyli, neboť na rozhlasovou výzvu k obraně čs. pohraničí  jsme se s otcem vraceli do Znojma. Jako štábní rotmistr v záloze byl otec velitelem skupiny ochrany železničního viaduktu „Červený most“ a po několik dnů jsme spolu s matkou a bratrem v noci donášeli obráncům jídlo.

Později, když se situace zhoršovala, se rodiče rozhodli opět utéci do Dřevohostic. Na tu noc nikdy nezapomenu, kdy jsme s malým rancem a jen s tím, co jsme měli na sobě, odjížděli směrem na Hrušovany n. Jev. – Mikulov – Břeclav. Trať v pohraničí vedla územím obsazeným henleinovci. S obavami, jak projedeme, seděli jsme beze slova,jen tlumené světlo blikalo u stropu vagónu. Netrvalo však dlouho a za ostřelování vlaku zhasla žárovka docela a my jsme již přikrčeni leželi na podlaze vagónu. Slyšeli jsme jen výstřely a sledovali jejich záblesky. Projeli jsme však, atak jsme se znovu ocitli v bezpečí vnitrozemí.

Jako uprchlíci jsme nic neměli, a tak se asi po čtrnácti dnech  rodiče rozhodli, že se opět vrátíme do Znojma s nadějí, že se snad podaří z našeho majetku něco zachránit.

Zprávy o situaci v pohraničí byly rozdílné. Otec myslel, že to vyjde. Ovšem velmi se mýlil, rychleji přišel zábor a nám se již nepodařilo vrátit se ze Znojma do vnitrozemí. Jen starší bratr utekl kanalizací do Přímětic, které ještě byly ne nezabraném území.

Po příchodu německých vojsk v říjnu 1938 bylo mnoho znojemských Čechů internováno do zajateckých táborů, někteří z nich až do Dachau. Z dříve „dobrých“ Němců se téměř všichni stali fašisty a tlupy organizovaných henleinovců a ordnerů prováděly mezi občany čistky. Byl jsem očitým svědkem, jak zajali starostu Sokolské obce, starého pána se šedivou hlavou a bradkou, za kterou ho uvázali na provaz a vodili po ulicích města. Sám jsem mnohokrát musel vyslechnout nadávku „böhmischer Hund“ a neutekl-li jsem zavčas, dostal jsem i nějakou tu „nakládačku“. V té době jsem jako kluk zažil i příjezd Adolfa Hitlera do zabraného Znojma, jeho vystoupení v sále Německého domu a jeho jízdu v otevřeném automobilu ulicemi Znojma. Od té doby se všichni Němci projevovali jako nacisti a členové NSDAP bez výhrady.

Otci několikrát byla nabízena spolupráce, poněmčení a moje umístění do německé školy, což odmítl, a proto se jako politicky nespolehlivý musel denně hlásit na policii. Do poloviny listopadu 1938 jsme nemohli dostat výjezdní povolení ze Znojma. Až před vánoci 1938 jsme mohli odjet. S sebou zas jen ranec, kolik kdo stačil unést. Už bych ani nespočítal, kolik na mne matka stačila navléci osobního prádla, košil, trenýrek, svetrů a kabátů; byl jsem pěkně zaoblený. Odjížděli jsme přes Citonice do Olbramkostela, kde byl hraniční přechod a německá celnice. Před příjezdem uschovali rodiče u mne nějaké cennosti a zbytek peněz v domnění, že bez úhony projdu prohlídkou. V posledním okamžiku si to však matka rozmyslela a vše mi odebrala. A snad to bylo vnuknutí, protože právě mne při kontrole vysvlékli a prohledali, zatímco matka kontrolou prošla bez úhony. To byl všechen majetek, se kterým jsme z domova odešli.

Ztratili jsme domov a majetek, a nikdo nám nic, kromě obnošených šatů a obuvi od Českého srdce v roce 1939, nedal. Smířili jsme se s tím, že to všechno byla válečná daň, aniž bychom se dočkali toho, že by se nám někdo z viníků omluvil.

Dalibor Roháč, tehdy Znojmo

***                                                                                                                               

Byli jsme vyhnáni (já jako desetiletý a matka jako vdova) ze Znojma a byli nuceni tam zanechat většinu bytového zařízení a ostatních věcí. Dosud se nám nikdo ze SRN neomluvil, ani neprojevil snahu o odškodnění. Ba naopak, sudeťáci dnes vyslovují nehorázné požadavky na své vlastní odškodnění, což je nutno rozhodně odmítnout.

Ing. Oldřich Svoboda, tehdy Znojmo

***                                                                                                                                     

Naše rodina, rodiče, o dva roky starší sestra a já, bydlela od roku 1921 ve Znojmě. Otec byl průvodčí vlaků ČSD, členem sociální demokracie, my se setrou jsme chodily do české obecné školy, měšťanské školy a gymnázia. Obě jsme byly členkami Sokola a účastnily se sokolských sletů. Situace se zradikalizovala v polovině roku 1938, i když předtím jsme se s německými občany stejného politického smýšlení stýkali a celkem dobře s nimi vycházeli.

Pamatuji se, že již v roce 1936 začali být někteří Němci nepřátelští, scházeli se v Německém domě a při svých shromážděních nám nadávali, házeli po nás kamením, zvláště naši mladí vrstevníci. Zaháněli nás z náměstí a ulic, kde konali svoje srazy a manifestace.

Ze Znojma jsme se musely s matkou a sestrou vystěhovat, ale nebylo nikoho, kdo by nám, třem ženám, pomohl. (Otec v té době sloužil na přerovském železničním uzlu při převážení našich vojsk, která musela opustit hranice. V září 1938 jsme delší čas o něm neměly žádné zprávy a byly jsme úplně bez peněz.) Maminka stála dva dny a dvě noci v kasárnách a prosila, aby nám vojenské auto převezlo pár věcí z našeho zařízení na nádraží.

Konečně začátkem října 1938, kdy už nacistická vojska byla na okraji města, nám naši vojáci odstěhovali veškeré zařízení do nákladního vagónu na nádraží s tím, že už je to poslední vlak, který je ze Znojma vypraven.  Do vagónu jsme naložily veškeré zařízení i s naším malým hospodářstvím, kozou, králíky a slepicemi. Vlak nás pak odvezl do Okříšek, a tam nás odstavili na slepou kolej. V tom vagóne jsme bydleli dva měsíce (to už byl otec  s námi), protože jsme nikde nemohli najít ani jednu místnost k bydlení – vše bylo obsazeno uprchlíky. Ve vagóne se nesmělo topit ani vařit, tak jsme se stravovali u projíždějících čs. vojsk. Po dlouhém hledání jsme pomocí známých v Moravských Budějovicích našli ubytování u hodných, nábožensky založených lidí. Byla to jedna místnost bez jakéhokoli sociálního zařízení. V této jedné místnosti jsme všichni čtyři provizorně bydleli. Veškerý dobytek jsme dali k tetě do Pokojovic. Z vagónu jsem chodila do školy do Okříšek a má sestra jezdila do gymnázia v Brně. V Moravských Budějovicích jsme pak chodila do měšťanské školy a má sestra od pololetí 1939 do gymnázia.

Ve Znojmě jsme měli rodinný domek, který po našem odchodu obsadila Němka. V domku v mansardách jsme nechali zařízení dvou dětských pokojů. Domek jsme sice v roce 1945 dostali zpět, ovšem zcela devastovaný a bez jakéhokoli zařízení.

Marie Nekulová, tehdy Znojmo

***                                                                                                                    

V roce 1938 mi bylo jedenáct let a mé sestře tři. Živě si pamatuji, jaký strach prožívali moji rodiče, co s námi bude. Otec byl vrchní respicient finanční stráže a bydleli jsme v Hnanicích u Znojma na celním úřadě. V té době někteří financové a vojáci, mezi nimi i můj otec, tábořili v lese a střežili naše hranice. Napadali je ordneři a příslušníci německého „freikorpsu“. Při jedné přestřelce byl náš známý poručík Chlup zastřelen. Pochován je v Brně.

Jednoho dne přišel otec domů a sdělil nám, že musíme okamžitě pryč. Odjely jsme tedy s maminkou k babičce na Hanou, kde jsme bydlely několik měsíců. Za pár dní se maminka vrátila do Hnanic, aby odvezla nábytek a bytové zařízení.  Prádlo, kožich a nábytek v kuchyni tam tatínkovi ponechala. Ten den, co maminka byla v Hnanicích, hlásili v rádiu, že Němci v noci hodili na celní úřad do sklepů granát, protože se domnívali, že tam jsou schované všechny rodiny českých financů., Prožívala jsem hrozné chvíle, neboť jsem si myslela, že rodiče na úřadě spali.

Odpoledne jsem maminku přece jen čekala, a jaká byla moje radost, když se vrátila. Maminka i všechny rodiny odjely a spaly ve Znojmě. Vše, co zbylo na celním úřadě, bylo pryč a věci uschované ve Znojmě ve stodole byly ukradené nebo rozbité. A tak jsme museli začínat znovu.

Věra Blažková, tehdy Hnanice u Znojma

***                                                                                                                          

Také já patřím mezi vyhnané v roce 1938 z našeho pohraničí, a to ze Šatova. Bylo mi devět let, ale pamatuji se, jak mě musel otec vodit do školy, protože nás Čechy bili henleinovci klacky, házeli po nás kameny a nadávali nám. Nemohu uvádět ta slova, která na nás volali. Utíkali jsme jen s tím nejnutnějším, každý nesl svůj uzlík. Nábytek a všechno zařízení jsme ve vlastním domku nechali a utíkali jsme k matčině sestře do Pavlic. Odtud jsme šli všichni do Okříšek a pamatuji se, že když nám matka jakž takž uvařila, že jsme jedli na bedně a seděli na zemi. Byli jsme tři kluci a rodiče nad námi stáli a plakali. Po čase nám známí půjčili nábytek, než jsme si něco pořídili. Otec pracoval na dráze v Okříškách.

V roce 1945 hned po osvobození se šel otec s mým bratrem podívat na náš domek. Jaké však bylo jejich překvapení – podlahy vytrhané, na půdě vyřezané trámy. Němka, co tam bydlela, říkala, že neměla čím topit, takže to vyřezala.  Náš nábytek tam také nebyl, no prostě nic. Museli jsme celý domek opravovat, aby nám nespadl na hlavu, a nikdo nám nedal ani korunu. Nemohu na to všechno nikdy zapomenout.

Ještě bych chtěl připomenout, že bratr byl při odsunu Němců na vojně a jezdil s transporty, které vezly odsunuté Němce. Nikdy však neříkal, že by se s nimi špatně nakládalo.

A.P., tehdy Šatov

***                                                                                                                              

Můj strýc Bohumil Čech žil s rodinou od roku 1923 nejprve v Dolenicích u Moravského Krumlova a od roku 1928 pak v Bezkově u Znojma. Byl řídící učitel na jednotřídce, ppor. Ruských legií, člen Sokola, ČSČK, hasičů a skautský vedoucí. Bezkov byla ryze česká obec a kdyby nebylo naprosté blízkosti hranice (asi 5 km) a budování pevnůstek v roce 1937, ani bychom nevěděli, že se něco děje. Od ledna 1938 ale i sem dolehla nervozita a zprávy o henleinovských provokacích v blízkých německých obcích.

Po zabrání poněmčených obcí (Podmolí, Lukov a další) byly zabrány i obce české, a tím byl Bezkov odříznut od republiky a spojen s ní jen jednou lesní cestou. Strýc byl na této cestě zatčen a odvlečen do Znojma, kde byl vězněn přes protesty, že byl vlastně unesen z čs. území. Teprve po čtyřech dnech byl propuštěn. Po opravách hranic získal Bezkov přijatelné spojení s republikou.

Druhý můj strýc, Oldřich Olejník, žil od roku 1930 v Břeclavi. Byl ředitelem pobočky Králopolské spořitelny, členem Sokola a SK Břeclav (Stadion ředitele Olejníka) a vůbec to byl společensky významný člověk. Německé provokace začaly hned v  oce 1933, od roku 1935 se stupňovaly a od konce roku 1937 již byly zcela neúnosné. V Břeclavi byli např. Češi shazováni s chodníku, protože prý dobytek musí chodit po silnbici! Rodina ještě před příchodem německé armády odešla do Bystřice úpod Hostýnem, strýc sám zůstal ve spořitelně, byl však okamžitě henleinovci zatčen, byt byl vykraden a zapečetěn.  Asi po dvacetidenním věznění byl strýc vyhoštěn do vnitrozemí.

Za Bohumila Čecha, tehdy Bezkov u Znojma, a Oldřicha Olejníka, tehdy Břeclav, Vladimír Valeš, synovec, tehdy Moravský Krumlov

***                                                                                                                         

V pohraničí žili rodiče od svého narození. Otec se narodil v Bohuticích a matka o několik vesnic dále. Do Moravského Krumlova jsme se z Bohutic odstěhovali asi v roce 1935, protože otec tam dostal práci a byt. Otec pracoval příležitostně v zemědělství a potom dělal staničního dělníka v Moravském Krumlově. Matka měla náhodné zaměstnání. Já jsem v Moravském Krumlově začal chodit do školy. Bydleli jsme na konci nádraží, ve strážním domku. Měli jsme domácí zvířectvo, otec pracoval, aby nás uživil.

Situace se zradikalizovala vyhlášením mobilizace. Otec byl odveden a do zabírání pohraničí Němci se domů nevrátil. Byl v nějaké vlastenecké organizaci, a proto se ukrýval.

Byli jsme vyzváni, abychom odešli. Matka naložila na trakař nějaké svršky a my čtyři děti jsme s ní šly pěšky přes zabrané území do Bohutic, které zůstaly v republice. Bylo to asi 10 km daleko.

Pamatuji se, že v Rakšicích již byla na silnici německá kontrola. Když uviděli matku s trakařem a malými dětmi, tak nás po delším domlouvání propustili a my jsme se šťastně dostali do Bohutic.

Zanechali jsme v Krumlově veškeré bytové zařízení, včetně domácího zvířectva. Náhradu za zanechané věci jsme nikdy nedostali.

Protože nás bylo více děcek, měli jsme potíže s bydlením. V Bohuticích jsme se zdrželi krátce. Odtud jsme odjeli do Újezdu u Luhačovic, a to již s otcem. Ubytovali nás na nádraží.  Občané této vesnice nám nosili jídlo a ovoce. Po několika měsících jsme se odstěhovali na Hlínu, to bylo u Dolních Kounic. Tam jsme dostali byt. Odtud byl otec poslán nucené práce do Německa, a proto jsme odešli zpět do Bohutic. To byla naše domovská obec. Tam nám starosta dal byt, kde jsme zůstali až do konce války.

Všude, kde jsme po dobu okupace bydleli, nás lidé litovali. Měli jsme velkou bídu.

Josef Petrů, tehdy Moravský Krumlov

***                                                                                                                             

Ve svých deseti letech jsem opustila s maminkou a bratrem Pohořelice, což je obec asi hodinu cesty autobusem na jih od Brna. Tam můj otec dostal v roce 1936 práci na poště. Protože ale ten nešťastný rok 1938 přišel po dvou letech našeho příchodu do Pohořelic, neměli naši možnost našetřit dostatek peněz na pořízení nějakého malého domku, jak to tam už měli mnozí Češi – většinou učitelé, obchodníci atd. Takže jsme nepřišli o majetek nemovitý, ale o kus domova, kde jsem se cítila dobře.

Jeli jsme nákladním autem do neznáma, matka vedle řidiče a my dvě děti na korbě – na otomaně obstaveném skříněmi. Polovina zařízení však tam zůstala, také osázená zahrada. Otec jako přednosta pošty s námi nemohl jet, musel předat úřad.

Přijeli jsme k příbuzným do vnitrozemí, které jsme dříve neviděli, pak se otec konečně objevil. Rok jsme byli přechodně v Novém Městě na Moravě, pak jsme se dostali do Brna.

Květa Wernerová, tehdy Pohořelice

***                                                                                                                     

V roce 1938 jsem bydlel s rodiči v Pohořelicích. Otec byl v květnové mobilizaci povolán do armády. Někdy potom (asi v říjnu) dostal dovolenku, aby mohl rodinu přestěhovat, neboť to bylo pro matku s třemi dětmi již v Pohořelicích neudržitelné.

Celou rodinu otec přestěhoval do Židlochovic, dopravní prostředek bylo jen jeho kolo, takže skoro celý skromný majetek zůstal v Pohořelicích. Náhradu za něj jsme nikdy nedostali.

Julius Krejčí, tehdy Pohořelice

***                                                                                                                 

Ač mi bylo v roce 1938 teprve pět let, velmi živě si vzpomínám na dobu, kdy i já s mámou a bratrem jsme v noci utíkali z Mikulova a na strýcův náklaďáček stačili pobrat pouze část majetku. Ještě dnes mi zůstalo v paměti, jak mi strachem bušilo srdíčko. Jeli jsme ke střence do Rakšic u Moravského Krumlova, která nám poskytla azyl. Otce zavřeli spolu s  kolegy, zmlátili a přemlouvali, aby se dal k Němcům. Musím podotknout, že můj otec byl u policie a v roce 1936 byl převelen z Brna do Mikulova, kam za ním šla celá rodina. V prvních letech žily mezi sebou obě národnosti normálně a bez větších problémů. Později Němci Čechy neustále napadali, hanlivě po nás pokřikovali a dokonce nás – děti – bili.

Soňa Suská – Bartošová, tehdy Mikulov

***                                                                                                           

Můj otec byl vyšší úředník na poště v Mikulově. Utíkali jsme tehdy rodiče, sestra a já. Mně bylo jedenáct let a začala jsem právě chodit do primy na mikulovském gymnáziu. Dobře si na všechny okolnosti a s tím spojené útrapy pamatuji.

Přála bych si, aby si naši sousedé v Německu uvědomili, že nás bylo mnoho, kdo tehdy museli opustit svoje domovy, a že náš odchod nebyl lehký.

Drahomíra Nestrojílová, tehdy Mikulov

***                                                                                                               

Narodila jsem se v roce 1932 v Poštorné, okr. Břeclav, kde jsme zůstali i po Mnichovu. Žila jsem zde se svými sestrami a matkou. Matka 16. listopadu 1939 zemřela. Po její smrti se o nás staral matčin bratr a má nejstarší sestra, které bylo tehdy patnáct let. Začátkem roku 1940 (přesně si nepamatuji, ani sestry) přišel policajt ke strýci s tím, že se musí dostavit se mnou a s mou sestrou Věrou, narozenou roku 1930, k soudu v Břeclavi. Soud určil, že já a sestra Věra budeme vychovávány sociální péčí v německé rodině. Od soudu si nás odvezla sociální pracovnice. Strýc jel domů bez nás. Starosta Pavlák z Poštorné řekl naší nejstarší sestře, že nás odvezli do zabraných Milovic na Břeclavsku. Zde jsme byly dány každá zvlášť do jiné německé rodiny na výchovu. Nejstarší sestra nás nemohla navštěvovat, protože musela pracovat u Němců až do jejich odsunu v roce 1945. Hned, jak to bylo možné, jela pro nás do Milovic, ale tam nás nenašla. Předseda NV sdělil, že rodiny a s nimi i my byly vystěhovány do Pulschtefu nebo Mistelbachu. Sestra se svým snoubencem odjela do Mistelbachu v Rakousku. Tam nás objevili, když jsme vycházely z kostela. Vedla nás Němka. Sestra Ludmila nás oslovila a řekla, že pro nás přišla. To víte, to bylo shledání. Po pěti letech! Šla jsem hned k sestře, ale sestra Věra (v té době jí bylo patnáct let), řekla, že ji Češi vyhnali, takže do ČSR nepůjde. Tak zůstala v Rakousku, kde žije dosud.

V době tzv. výchovy v německé rodině v letech 1940 – 1945 jsem si přišla na své – od nejposlednější práce v hospodářství (bylo mě v té době osm až třináct let), až po to, že jsem po návratu do ČSR neuměla česky. Do německé školy jsem byla posílána, jen když nebyla v hospodářství práce. Nenajít mě sestra Lída, tak jsem přišla o národnost a o vlast.

Vlasta Sýkorová, tehdy Poštorná

***                                                                                                                       

Naše rodina žila do okupace pohraničního území ve vlastním jednopatrovém rodinném domě v Poštorné u Břeclavi. Blízko nás v několika rodinných domcích bydlely rodiny státních zaměstnanců, převážně železničářů, kteří pak jako my museli odejít do okleštěné republiky. V okolních obcích se hlásilo k německé národnosti jen málo rodin, většinou židovských podnikatelů – některé z jejich dětí se ihned objevily v krojích Hitlerjugend. Většina z nich však sdílela osud Židů z Němci okupovaných zemí.

Na zanechaný majetek, válečnými událostmi dosti poškozený, jsme se vrátili v červenci 1946.

Občany, kteří zůstali v obsazeném území jižní Moravy, Němci nazývali „Böhmische Kroboten“ (tj. Kroaten, Charváti).

M.V., tehdy Poštorná

***                                                                                                     

Patřím mezi děti, které spolu s rodiči musely opustiti v roce 1938 Břeclav. Bylo nás pět, nejstarší sestra byla nemocná. Mně bylo třináct let. Mladší sourozenci si mnoho nepamatují.  Nás odvážela maminka na žebřiňáku s peřinami a nejdůležitějším šatstvem ke své matce do Pohořelic, brzy však přišli Němci a bylo další stěhování.

Potom přišel protektorát a i když z mých blízkých příbuzných nebyl nikdo v koncentráku, cítila jsem se všemi více postiženými a snažila jsem se vždy jim pomoci, stejně jako můj otec, který byl italským legionářem.

I jejich jména, ač již nežijí, mohu napsat: je třeba dialogu, ale Němci nás nesmějí vydírat a už vůbec nevznášet územní požadavky. Na to, co jsme prožili, se nikdy nedá zapomenout!

Ludmila Šimková, tehdy Břeclav

***                                                                                                                

Dětství jsem prožil na jižní Moravě. Do roku 1935 jsme bydleli v Břeclavi, kde otec byl zaměstnán jako železničář. Pak byl přeložen do nedalekého Lanžhotu, odkud jsem jezdil do Břeclavi do gymnázia. Pamatuji se na řadu událostí, jako skautík a sokol, než Němci zabrali jižní Moravu, kupř. jak po záboru zdevastovali naše gymnázium. Břeclav byla zabrána, i když to bylo české město (důležitá křižovatka), nepatrná menšina německy mluvících občanů byli spíše Židé. My studenti jsme pak museli jezdit do střední školy do Hodonína přes „slovenský štát“.

Když gestapo zatklo mého otce, přednostu stanice, museli jsme se vystěhovat i z Lanžhotu. Otec byl zastřelen v koncentráku Mauthausen v roce 1941. Do našeho rodného domku v Napajedlech, tj. rodiště rodičů, byla nastěhována Němka jako tzv. treuhänder. Já jsem zbytek války prožil ve Zlíně.

Ing. Břetislav Sova, tehdy Lnažhot

 

Vyhnání z Těšínska

***                                                                                                                        

Stejně brutálně, jako byli Češi vyhnáni ze sudetského pohraničí, byli vyhnáni i z pohraničního Slezska, a to Poláky, kteří se na chvíli stali velkými spojenci Hitlera a dostali za to darem území od Těšína do Petřvald.

Naše rodina se vystěhoval do Petřvaldu v roce 1927, neboť tam Báňská a hutní společnost přemísťovala své zaměstnance z Ostravy. Na závodech se ještě touto dobou úřadovalo německo-polsky, protože na vedoucích místech byli zaměstnanci těchto národností. Otec si ihned po příchodu způsobil nepříjemnost, neboť požadoval hlášení o provozu v češtině, což šichtmistři těžce nesli.

Otec pracoval na závodě Pokrok jako důlní měřič. On i jeho sedm bratrů byli horliví sokolové (starosta, náčelník). Má matka pocházela z polské rodiny, ale měla české školy a vždy se považovala za Češku. Já jsem chodila do obecné školy v Petřvaldě, byla to krásná nová česká Masarykova škola. Pak jsem studovala v Orlové až do záboru.

Na podzim 1938 obsadilo toto území polské vojsko. Naše škola v Orlové byla ihned zavřena a na dveřích byla cedule “Žáci české národnosti nemají přístup“. Otec dostal rozkaz předat své měřičské oddělení a do tří dnů opustit území. Pak přišla propustka „bez povrutu“, jen pro výstup. Zůstat jsme nesměli, třídenní lhůta byla neodvolatelná, na „Postyrunku“ se úřadovalo často i býkovcem.

Stěhovali se skoro všichni naši sousedé, zaměstnanci Báňské a hutní. Petřvald se stal za deset let ryze českým městysem. Nebyla auta k vystěhování a některé vozy zase nepustili vojáci přes hranice, a tak na poli ležely v dešti haldy nábytku. Nezapomenu, jak polští vojáci poštvali psy na rodinu s dětmi, když neuposlechla nějaké jejich rozkazy.

Všichni vyhnaní směřovali na Ostravu, utíkali sem i ze Sudet a z Hlučínska a od Opavy. Ostrava byla přeplněna. Město ubytovávalo vystěhovalce ve školách, v klášteře v Ludmile apod. My jsme měli štěstí, naší rodině pomáhali strýcové, též Báňská a hutní se zachovala velmi vstřícně ke svým zaměstnancům. Dostali jsme jednu světnici a tam jsme bydleli do března.

Otec dostal nové umístění v Ostravě a nový závodní byt. Stěhovali jsme se, když němečtí vojáci okupovali Ostravu. Nová hrůza, tanky, SS, vojáci vykupovali obchody jako hladové kobylky. Náš bývalý profesor ing. Josef Nekola zařídil na magistrátě, aby byla zřízena uprchlická třída při obchodní akademii a do ní se přihlásilo 60 žáků. Koncem roku jsme dostali vysvědčení o ukončeném vzdělání. . Náš milovaný profesor se toho nedožil, utloukli ho na gestapu i s jeho dvěma kolegy. Nastala doba strachu.

Odškodněni jsme nebyli, ani jsme nic nepožadovali. Události od r. 1938 až do r. 1945 byly kruté, potlačování důstojnosti člověka a vyvolávání strachu muselo v každém zanechat nenávist k „nadřazené“ rase. Počátkem roku 1945 Němci houfně odjížděli vlakem směrem k Přerovu, oblečeni do drahých kožichů, ověšeni batohy a pytli, aby ujeli někam do bezpečí.

Žádného násilí se na nich nikdo z nás nedopustil. Byli jsme rádi, že jsme přežili. Myslím si, že v každé zemi, kde se promíchávají národnosti, dochází k třenicím a nežije se klidně. To je vidět na celém světě a dělo se to i v minulosti.

Ty zlaté časy Masarykovy republiky se už nikdy nevrátí, naše děti to nikdy nepoznají!

Libuše Dušková, tehdy Petřvald

***                                                                                                                        

Žila jsem s rodiči v Porubě, kde jsem navštěvovala primu reálného gymnázia v Orlové. V listopadu 1938 jsme se museli z domova vystěhovat do rodné obce mých rodičů, do Drnovic u Vyškova. Tehdejší čs. armáda nám naše bytové zařízení naložila do nákladního vagónu na nádraží v Orlové. Cestovali jsme tak týden, některé rodiny i se svými domácími zvířaty. Ve větších městech byly zastávky, kde jsme přibrali další vyhnance, dostávali občas teplé jídlo a mohli uspokojit své toaletní potřeby. Asi po týdnu jsme přijeli do Vyškova, bylo mi tehdy jedenáct let, ale pamatuji se, že to bylo vzorně organizováno.

Po příjezdu pro nás nebyl pochopitelně žádný byt, a tak nás přijala pod střechu sestra mé maminky, než jsme si zařídili vlastní bydlení. Byli jsme bez jakýchkoli prostředků, ale rodiče obdrželi od československých úřadů nějaké poukázky, na které jsme dostávali v obchodech nejnutnější jídlo a oděv. Na vyškovském gymnáziu jsem byla také osvobozena od placení školného a školních pomůcek.

Chtěla bych upozornit na újmu a křivdu spáchanou na tehdejších našich studentech, kterým byla za německé okupace zavřena jejich škola, takže nemohli dál budovat svou existenci. Po skončení války byly sice dále naše školy otevřeny, ale jen někteří měli možnost studium si doplnit. Většinou je osud rozevlál různými směry a ke svým vytčeným cílům se již ani nemohli vrátit.

Olga Přibyslavská, tehdy Poruba

 

Vyhnání ze zabraného slovenského území

 

***                                                                                                                             

Rodiče žili v Petržalce, otec tam byl na poště a já jako školačka až do roku 1938, kdy henleinovci obsazovali Sudety. Protože byl táta zaměstnancem pošt, tak nás pošta stěhovala koňským potahem a jen to se mohlo naložit, co se vešlo do plachtového vozu na balíky. Ráno už nás hledali na listině zrádců. Byt nám dali tam, kde táta pracoval, a to jen garsonku. Ze „slovenského štátu“ jsme pak museli odejít do protektorátu. Otce gestapo zavřelo nejdříve do Kounicových kolejí, pak do Buchenwaldu a do Dachau, kde byl popraven.

Mrzí mě, že se na naše lidi všude zapomíná a oběti, které přinesli, byly marné.

Magda Klempancová, tehdy Petržalka                                  

***                                                                                                            

Patřím mezi ty, kteří byli vyhnáni ze dne 7. Na 8. Října z Petržalky, která byla zabrána nacistickými vojsky. Můj otec, bývalý ruský legionář 6. Hanáckého pluku Olomouc, vykonával po návratu do vlasti z 1. Světové války službu na polských hranicích ve Snakově, okr. Bardějov, jako respicient finanční stráže. Po roce 1927 byl přemístěn do Petržalky k výkonu stejné služby na celnici hraničního přechodu do Maďarska. Navštěvoval jsem v Petržalce pět tříd obecné školy a od září 1938 pak gymnázium v Bratislavě. Do doby, než přišel Hitler k moci a nezabral Rakousko, nebyly v Petržalce mezi obyvateli žádné národnostní ani politické třenice, žilo se v naprostém souladu. Čech vedle Slováka, Němce, Maďara, Poláka i občanů ruské národnosti (bělogvardějců). Úplná změna nastala v srpnu 1938. Slováci provolávali  „Čechúni von“, Maďaři začali nosit svoje horthyovské černé široké mašle se zlatými třásněmi. Příslušníci německého národa  zase chodili s bílými podkolenkami, v jelenicových šortkách s „padacím mostem“, ženy v krojích podle příslušnosti ke svému kraji. Jen občané z Ruska nevěděli, co mají po postupu Hitlera do Rakouska dělat  a k čemu se přiklonit. Pro ně bylo jisté, že se musí dostat mimo území zabrané Německem, tj. na západ, neboť matička Rus nebyla jejich emigraci do ČSR nakloněna a věděli, co by je v případě návratu do jejich země čekalo.

Vrátím se však k události ze dne 7. na 8. října 1938, kdy naše rodina musela do 24 hod. opustit svůj byt v Petržalce, nechtěla-li přijmout německou příslušnost.  Co vzal otec na řídítka kola a nosič, maminka do tašek a nůše, já do batohu (bylo mi tehdy dvanáct let), to bylo vše. V Bratislavě nám bylo poskytnuto společné ubytování asi pro 50 – 60 lidí ve vyklizených garážích tehdejšího Finančního ředitelství. Tak to tedy vypadalo s vyhnáním Čechů ze zabraného území Petržalky, bez náhrady za majetek ponechaný v bytě. Stejným způsobem jako naše rodina byly vyhnány i další české rodiny.

Píši to proto, aby si naši občané i mladá nastupující generace uvědomili, že v roce 1938 došlo skutečně k vyhnání Čechů z pohraničí a odsun Němců v roce 1945 po skončení 2. světové války byl až následnou událostí.

Břetislav Janovský, tehdy Petržalka

***                                                                                                                           

Můj otec byl od 1.1.1919 zaměstnán jako staniční dozorce na bratislavském nádraží. Jeho pozdějším působištěm byla Brezová pod Bradlom a Nové Zámky. Na základě stanovení nových hranic byl v roce 1938 odsunut do Bratislavy a po vyhlášení „slovenského štátu“ musel odejít na základě dekretu z dubna 1939 do Brna.

František Rodinger, tehdy Nové Zámky

 

Vyhnání z Čech a Moravy během 2. světové války

 

***                                                                                                                

V roce 1938 jsem ve svých čtrnácti letech ukončil školu. Zásluhou našich učitelů jsem plně chápal, co je fašismus a nacismus. Hluboce jsem prožíval částečnou mobilizaci v květnu a další mobilizaci v září 1938. Již jako dítě jsem byl hrdý na naši armádu. Rychlý nástup záložníků k jejich útvarům mám dosud v živé paměti. Své rané dětství až do konce druhé světové války jsem prožil v okrese Sedlčany. Toto území mezi Vltavou a Sázavou bylo vybráno k prosazení dlouhodobého cíle úplné germanizace českomoravského prostoru. Konečné řešení české otázky odůvodnil v roce 1941 Reinhard Heydrich. „Čechy a Morava bývaly srdcem Říše, citadelou Evropy. Čech tady nemá co pohledávat“. Pak následovaly termíny vystěhování: Na Neveklovsku do 15.9.1942, okresy Votice a Sedlčany v pěti etapách do 1.4.1944. Vlastní vysídlení bylo přímo drastické, hlavně pro starší osoby. Mne se to netýkalo, bydlel jsem v obci, která nebyla vystěhována, a pak, byl jsem chudý jako kostelní myš. Ale každá rodina měla ve vedlejší vesnici příbuzné či známé a měla strach, jak vše dopadne. Z tohoto zabraného území utvořili Němci tzv. SS – Truppenübungsplatz Böhmen. Vstup sem byl přísně zakázán. Pracovalo zde několik málo zemědělských rodin, aby dřely na poli v tzv. nucených správách. Jako osobní doklad pro toto území byl vydán „ausweispass“. Zde jsem od roku 1943 až dokonce války u jedné stavební firmy také pracoval.

Život v tomto území byl opravdu těžký, už také proto, že zde byly koncentrační tábory, „sonder“ neboli zvláštní tábory a také pracovní tábory. Nebylo lehké chodit každý den kolem uvězněných nešťastníků. I podání kusu chleba některému z nich mohlo špatně dopadnout. Kdo neviděl jejich prosebné a úzkostlivé pohledy, těžko pochopí.

Jen o trochu snadnější to měli vězni pracovního tábora, neboť jejich pobyt tam byl dočasný, nejvýše na šestnáct týdnů. Ale i zde byl život krutý a leckterý vězeň utržil často od komandanta bití. Lagerkomandant byl vždy příslušník SS, většinou Oberscharführer (šikovatel). Znám případ, kdy šikovatel zastřelil  pro naprostou maličkost dva vězně. Vedení podzemního hnutí vedlo tento případ v patrnosti s přesvědčením, že tento nacistický fanatik musí být po válce přísně potrestán. V květnových dnech 1945 jsem se dozvěděl, že se mu podařilo včas uprchnout. Byxl to také „hodný sudetský Němec“.

Často mi přijde na mysl jejich naléhavé volání  v roce 1938 „Wir wollen heim ins Reich!“ Bylo to přání devadesáti procent Němců ze Sudet. 

Do konce svého života nezapomenu na událost, která se přihodila v dubnu 1945 v malé vesnici Křešice. Zde žebralo několik vězňů o jídlo. Vesničané jim ochotně dávali, co měli, protože se nemohli dívat  na tyto zubožené lidské trosky.

Tuto scénu viděl zástupce vojenské posádky SS ve Vrchotových Janovicích, přivezl četu esesmanů a přes třicet vězňů bez milosti zastřelili. Živých zůstalo pět nebo šest.

Jan Leicht, tehdy Neveklovsko

***                                                                                                 

Tatínek dostal vysídlovací dekret, na kterém stálo: „Vaše nemovitost Dublovice 115 byla vyvlastněna k účelům obrany státu ve prospěch Německé říše. Byla odhadnuta se zabaveným živým a mrtvým inventářem, se zásobami a ostatním příslušenstvím na 126 000K“. Nikdy jsme  ovšem nic nedostali. Stěhovali jsme se v říjnu 1943 s našim třiaosmdesátiletým dědečkem. V té době byl jeho nejmladší syn  a bratr maminky v Berlíně – Plötzensee odsouzen k trestu smrti. Byl členem Obrany národa.

Když nám německý důstojník zabavoval auto, řekl tatínkovi, že jsme jen první etapa, že bude vystěhováno celé území Čech a Moravy.

Našli jsme útulek na výměnku ve statku maminčina bratrance. Některé věci musely zůstat v bednách na sýpce a leccos se tak zničilo. Jinak jsme žili u velmi hodných lidí a dobře jsme se snášeli. Bylo to mimo zabrané území.

Vrátili jsme se v červenci 1945. Vše dřevěné bylo spáleno (vrata, hradba, včelín, altán), někde byly vyřezány i krovy. Našim autem utíkal německý důstojník na Západ. Odškodnění jsme nedostali. Zhodnotit škody již dnes nedokážu, ale bylo to včetně auta dost.

Manžel nastoupil 1. Října 1945 vojenskou prezenční službu v Nových Hradech. Tam Němka zastřelila dva vojáky, kteří byli na stráži. Takových případů bylo více. Wehrwolfové řádili v lesích a vojáci museli chodit jen ve skupinách. Dnes to vypadá, jako by Němci nic nedělali, jen Češi. To je ale velká lež.

Libuše Pauknerová, tehdy Dublovice

***                                                                                                               

Naše rodina žila asi od roku 1890 v obci Netvořice. Otec byl mlynář, měli jsme malý mlýn na potoce s rybníkem. Bylo to kouzelné prostředí. Společenský život v obci byl na výši. Škola tam tenkrát byla jen obecná (do měšťanské školy jsme chodili do Týnce nad Sázavou). Dva kostely, katolický, druhý církve československé, dále sokolovna, zastoupeny byly snad všechny živnosti, byla tam filiálka Bati a tři hostince. Na vysoké úrovni byl spolek divadelních ochotníků, jehož členkou byla i má sestra a její manžel. V Sokole jsme nacvičovali pravidelné akademie, jezdili na okrsková cvičení a slety. V obci jsme měli také lékaře. V Netvořicích byl opravdu hezký život.

Když se začátkem roku 1942 proslýchalo, že budou vystěhovány některé vesnice, nechtěli jsme tomu zpočátku věřit.  Ovšem již na podzim tohoto roku museli obyvatelé některých vesnic opustit své domovy. Naše obec byla zahrnuta do II. etapy s termínem do 31.3.1943. Byly to kruté časy. Veškeré hospodářství i mlýnské zařízení muselo zůstat na místě a nejsmutnější bylo, když odváděli dobytek. Všude muselo být podle nařízení uklizeno, vymeteno. Poslední týden před stěhováním byl náš mlýn ve dne v noci v provozu, každý si chtěl s sebou odvést nějakou zásobu mouky. Žili jsme stále v hrozném strachu, aby nepřišla kontrola. To vše vylíčit není v mých silách, ani už nevím, jak to bylo s finančním vyrovnáním, ale myslím, že po válce bylo něco uvolněno z vázaných vkladů. Babička s dědečkem, kterým v heydrichiádě zastřelili syna, maminčina bratra (byl majorem čs. armády), si mohli pravidelně vybírat nějakou částku.

Sestra s manželem našli ubytování v Senohrabech u Benešova. Rodiče s prarodiči a já s manželem (brali jsme se ještě před vyhnáním) jsme se odstěhovali do Skochovic, Vrané n. Vltavou. Manžel měl zaměstnání v Praze, otec jezdil pracovat do mlýna na Libřici u Davle.

Po válce se naše rodina včetně se sestry a jejího muže a dcerky vrátila zpět do Netvořic. Začátky to byly pro všechny občany těžké, ale radost, že jsou zase doma, jim dodávala sílu uvést vše do pořádku. Velkou pomoc poskytovala i americká akce UNRRA.

Věra Bohuslavová, tehdy Netvořice

***                                                                                                                 

V roce 1942 se muselo stěhovat Neveklovsko a Netvořicko a v roce 1943 celá severní část Sedlčanska včetně samotného okresního města Sedlčan. O tom se nikdy  nikde nepíše a nemluví.

Je tomu již více než padesát let, co většina obyvatel musela opustit svá hospodářství a odejít do „nezabraného“, za silnici Sedlčany – Zrůbek na Vltavě a železniční trať Olbramovice – Sedlčany.

Jen malá menšina tu směla zůstat a být zaměstnána jako pomocné síly v „SS Hofech“, v Sedlčanech jako železničáři, obuvníci, krejčí, švadleny, truhláři, zedníci. Všichni byli soustředěni do společných dílen a pracovali pro vojáky. Dělníci na pile vyráběli bedničky na náboje a terče ke střílení. Dále zde byli zaměstnanci tehdejšího „hospodářského družstva SS“.

Zdejším obyvatelům se ještě nikdo neomluvil ani nevyrovnal náklady se stěhováním mimo cvičiště a zpět po válce.

V.K., tehdy Sedlčany

***                                                                                     

Žiji ve středních Čechách, v kraji, kde jsme Němce neznali. Poznali jsme je však až v roce 1939 a v dalších letech. Vymysleli si, že v našem kraji si udělají vojenské cvičiště. Bylo to Sedlčansko, Neveklovsko a část Benešovska. Nikdo se neptal, kde lidé mají žít, museli jít, kam se dalo. Většina obyvatel se stěhovala do nouzových bytů. Byly to staré doškové chalupy i dřevěné boudy, spíše kolny.

Při stěhování kontrolovali SS, co si kdo veze. Otec platil za pytel brambor pokutu, a to ještě dopadl moc dobře. Souseda za pytel pšenice odvezli na Pankrác a víc ho nikdo neviděl. Skončil někde v koncentráku. My jsme měli menší hospodářství – všechno nám Němci sebrali. Dříve jsme byli samozásobiteli a nyní jsme museli žít na lístky; ty příděly v posledním roce války už ani k životu nebyly. Mně bylo tenkrát dvacet let, maminka nám za války umřela a já se musela starat o pět mladších sourozenců.

V květnu 1945 jsme poslouchala pana ministra Masaryka, který z Londýna v rozhlase hovořil o odsunu Němců. Řekl: „Koho táhne srdce do Říše, ať jde. Kdo chce být slušným občanem naší republiky, může zůstat.“. A většina jich do Říše chtěla.

Když jsme se po válce chtěli vrátit, neměli jsme kam. Z naší chalupy zbyly jen otlučené zdi a rozbitá střecha, bez podlahy, stropu, oken, prostě vše dřevěné bylo pryč.

Marie Hrstková, tehdy Nesvačily

***                                                                                                                   

Patřím mezi válečné poškozence z řad těch, kteří byli vystěhováni z území mezi Benešovem a Neveklovskem v letech 1942 –1943, kdy si v těchto místech zřizovali Němci vojenské cvičiště.

V březnu 1943 nám Němci nařídili, že se musíme do 48 hodin vystěhovat. Přišli jsme tak o rodinný domek dostavěný v roce 1939, ještě neomítnutý, chlév, krávu, drobné hospodářské zvířectvo, nábytek, nářadí a oseté pole. Koželužna v Netvořicích, kde pracoval můj otec, byla původnímu židovskému majiteli odebrána dvěma Němci a přestěhována do Klatov. Protože nebyly byty pro všechny zaměstnance, byl tatínek provizorně ubytován a maminka, babička a já jsme bydlely jeden rok v Přestavlkách u Tábora.  Pak dostal tatínek byt v Otíně u Klatov a tam jsme se všichni přestěhovali.

Po válce jsme se domů nemohli vrátit. Nebylo kam. Domek byl Němci zcela zničen.

Eva Šturcová, tehdy Měčín

***                                                                                                                

Narodila jsem se na Krásensku na Drahanské vysočině. Naše obec, jako mnoho dalších, byla určena k vystěhování pro německé zájmy. V červnu 1944 bylo vyhnáno z Krásenska celkem 727 obyvatel. Můj otec měl 61 roků a bylo nás pět sourozenců. Dvě sestry už byly vdané a my tři jsme se stěhovali s rodiči. Já jsem byla nejmladší, bylo mi deset let. Vystěhováním jsme pozbyli dva rodinné domky a krávu, která byla naší obživou. Největší potíž byla s hledáním bytů. Mnozí jsme hledali domov celé měsíce, mnohdy marně. S sebou jsme si mohli vzít jen to nejnutnější, ostatní nám vykradli Němci. Do pěti měsíců byla obec zcela zničena. Dosud jsme nebyli nijak odškodněni.

Jsem jedna z tisíců, kteří byli na Vyškovsku takto poškozeni.

Ludmila Štěpánková, tehdy Krásensko

***                                                                                                          

Naše rodina byla ryze česká a žili jsme v české vesnici Val v okrese Tábor. Naše sociální poměry byly velmi dobré, rodiče vlastnili padesátihektarový statek, který otec moderně vedl, podílel se na postavení mlékárny, byl členem družstva, starostou obce a vážili si ho i v okolí.

Dne 30.10.1942 přijelo k nám na statek nákladní auto plně obsazené německými esesáky se psy. Po celkové prohlídce statku nutili otce ke spolupráci. Při neuposlechnutí hrozili vystěhováním. Otec nátlaku nepodlehl a druhý den jsme pod jejich dozorem byli vystěhováni. Mohli jsme si vzít osobní věci a nábytek. Otci se pro nás podařilo zajistit ubytování ve vedlejší obci v letní ozdravovně, používané jen o prázdninách. Na statku zůstalo 50 kusů hovězího dobytka, koně, prasata, ovce, všechny stroje, traktor, osobní auto „Zetka“. Obilí byly plné stodoly, protože se mlátilo tenkrát až po skončení podzimních prací. O to vše jsme přišli, protože když jsme se po skončení války vrátili zpět do statku, skoro nic jsme tam nenalezli.

Otcova sestra žila s manželem, který byl lesníkem, a dvěma dětmi na Podkarpatské Rusi v Kobylecké Poljaně. Když neoptovali pro Maďarsko, museli se vystěhovat. V dubnu 1939 odjížděli posledním evakuačním vlakem. Slováci je přes Slovensko nepustili a na vlak stříleli. Jeli přes Rumunsko, Maďarsko, Rakousko k  rodičům do Valu. Vlak byl nevytopený, často byl na nádražích odstaven a oni si mohli vzít s sebou jen věci do kufru. Děti nesli na ruce. Jedna dcerka byla ve věku dva a půl roku, druhá roční. Roční holčička na této strastiplné cestě onemocněla, a když přijeli k mým rodičům, zemřela na zápal plic a zánět mozkových blan. Proto bydleli s námi, museli se také vystěhovat.

Bylo nám slíbeno, že dostaneme odškodnění, ale žádného odškodnění – ať morálního či finančního – se nám nedostalo,

Za rodinu M.K., tehdy Val

***                                                                                                                        

Během války se museli stěhovat i Češi z území ve vnitru Čech, která Němci zabírali pro vojenské účely. Jako příklad uvádím mně dobře známou oblast Brd na Rokycansku kolem Padrťských rybníků, například vesnice Skořice, Věšín, Kolvín. Tehdy v listopadu 1939 hrozně pršelo Nezapomenu na ty promoklé lidi na povozech. Jako by samo nebe nad nimi plakalo. O všechno přišli, někteří měli postaveny nové domy a hospodářská stavení a za to vše dostali pár protektorátních korun.

L.Č., Praha.

 

Ing. Josef Mikš: „Soud dějin“

( Vydalo Křesťanskosociální hnutí, únor 2006)

 

„ …Také příslušníci německé menšiny vyškovského ostrůvku se s novým československým státem neztotožnili. Přestože jejich politická organizovanost byla různá a v prvních letech republiky převažoval vliv německých agrárníků a německých sociálů, idea pangermanismu byla ve vědomí lidí prosazována a upevňována zejména německými spolky.

O tom, jaké byly skutečné názory a nálady německých občanů ostrůvku, výstižně svědčí anonymní dopis, jehož kopie je uložena v Okresním archivu Vyškovska.  V něm si Čech – obyvatel ostrůvku -, který nechtěl být z pochopitelných důvodů jmenován, stěžuje výboru Národní jednoty na poměry i rozpínavost Němců. Píše v něm:

´Slavná národní jednoto ! (Národní jednota je organizace, která měla za první republiky úkol podporovat český menši nový život ve smíšených územích.)

Jak je bolestné, když český člověk na německém ostrůvku mezi Němci musí žít, a jaká je pomoc. Takový člověk se nemůže pohybovat, jak by chtěl, každý se něho dívá stranou a ho za nějakého jiného člověka uvažuje. A obzvláště v té době, , kdy advokáti a doktoři sem přicházejí a na schůzích a na slavnostech řeční. Je to až hanba poslouchat, jak například z Hostěnic pan Kraupl, který je cestářem, je to tolik jako státní služba, a stát mu práci dal, kdežto by tu práci také nějaký český člověk  poctivě dělal, ne takový zpupný člověk, který je na ostrůvku Obman des Turnvereines (vedoucí tělovýchovné jednoty)a při každé příležitosti nadává na ´böhmische Gesindel´a tady český stát ho podporuje. Kdyby on si držel tu silnici , jak se patří v pořádku.

Loňského roku, když byla v Hostěnicích slavnost, přijel tam jeden český cukrář, jak se jmenoval, nevím. Kraupl ho uhlídl a hned zavolal dr. Fleischhakera a řekl mu - ´ist schon wieder da, das böhmische Gesindel, den jagen wir weg´, (´už je tady ta česká sebranka, toho vyženeme.´) Pak oba šli k němu a obchodník se legitimoval, že může prodávat kdekoliv, zůstal, ale zato říkali to těm ordner-pořadatelům a oni zase dětem, aby u toho cizího nikdo nic nekupoval, ale přesto on hodně prodal.

29.6. – minulý měsíc se odbývala v Lysovicích slavnost slunovratu (Sonnenwende), při kterém všechny obce zastoupeny byly, i z Čechyně a Pomořan, a před slavností byli hosté Krauplem uvítáni, pak se uýjal slov dr. Fleischhaker  z Hostěnic. Jeho řeč byla jehlou do českého srdce, kterou on se vyjádřil a pronesl slov proti Národní jednotě ve Vyškově, jejich práci a ukázal prstem na Vyškov a přitom řekl: ´Die herliche minderheitschule in Kutscherau´, (Ta nádherná menšinová škola v Kučerově, /narážka na novou českou školu, kterou vybudovala Národní jednota pro české děti. V Kučerově bylo 106 občanů české národnosti a 728 německé!) při kterém bylo voláno fuj. Pak řekl , i kdyby byla celá česká země zaplavena legionáři, oni se ohnout nedají: ´Wir Deutschen sind früher als die Tschechen, das ist  tschechische Lüg, das die Tschechen  frúher da waren, das ist ihr Princip nur zu lügen, das beweist  die hörliche Volkszehlung. ´ (My, Němci, jsme byli dříve než Češi, to je česká lež, že Češi zde byli dříve, to je jejich princip lhát, to dokazuje nesvobodné sčítání lidu, narážka na sčítání lidu  v roce 1921, kterým se Němci cítili poškozeni, protože prý bylo upraveno ve prospěch Čechů.´) a jiné a potom je varoval, aby byli sobě věrni, aby byli pyšni na svůj kroj, dokud ten nosit budou, budou z nich věrní Němci a jak ten odstraní, budou se topit, až se německá věc utopí. Ječmene se dosti pošlapalo, pak chtějí mít ulevu na daně.

Slavná Národní jednoto!

Nechci, aby byl ten cestář ze služby vyhozen, ačkoliv by mu to patřilo, ale chci, aby dostal jeho nadřízený důtku a budu sledovat věc nadále.

Též podobně je na Ostrůvku v hostincích, když přijde nějaká listina v české řeči tištěná, která má být vyvěšena v hostinci, kdepak to. Ta vandruje do kamen neb na záchod, přesvědčte se samí o tom, německé plakáty visí půl roku v každém hostinci, ale český plakát musí ihned zmizet, třebas je to rozkaz od hejtmanství nebo jiného úřadu.

Na Ostrůvku 2. července 1922 – Občan z Ostrůvku …

Růst nacionalistických tendencí a separatistických nálad Němců vyvrcholil po nástupu Hitlera k moci a po založení jednotné sudetoněmecké strany  SdP (Sudetendeutsche Partei) pod vedením Henleina, která se brzy stala nejsilnější politickou stranou v ČSR. Také na ostrůvku ji volila převážná většina Němců. Výjimku tvořily malé počty sociálních demokratů a komunistů, kteří proti tomuto vývoji vedli nerovný boj.

Ve druhé polovině třicátých let bylo zřejmé, že se Němci staví otevřeně proti republice a všemi prostředky pracují pro připojení pohraničních oblastí k velkoněmecké říši. Tak nakonec došlo ki Mnichovu, který měl být podle nacistických představ začátkem konce českého národa. 

Mnichovský diktát proti Československu a následné odstoupení pohraničních území německé říši přijala většina Němců  s fanatickým nadšením jako dějinné vítězství velkoněmecké myšlenky. Vstup wehrmachtu do odstoupeného území byl nadšenými davy vítán jásotem, hraničícím s davovou extází.

Ale přesto se našli i nespokojenci. Byli to Němci z míst, která nespadala do záboru. Začali se proto také dožadovat připojení k říši. Tak se zrodila různá memoranda požadující přivtělení Brna, Olomouce, Moravské Ostravy i kdejakého ostrůvku německé menšiny.  Také z Jihlavy a Vyškovska  přicházely až do poloviny října 1938 do Berlína telegramy místních Němců s úpěnlivými prosbami o připojení k Německu.

Všechny tyto žádosti zůstaly nevyslyšeny. Hitler měl totiž s těmito Němci jiné záměry. … Němcům byl dán pokyn, aby ´za každou cenu vytrvali ve svých pozicích a čekali s důvěrou na další opatření vůdce.´ …

Požadavky nacistů se stupňovaly, a tak postupně dává Beranova vláda souhlas k činnosti NSDAP na území Česko – Slovenska a povoluje Kuntovi, aby příslušníky německé menšiny organizoval v tzv. Volksdeutsche nationalistische Mannschaft. Její součástí byla branná organizace Deutschvölkische Mannschaft, nápadně se podobající henleinovským ordnerům.

Přesto však Němci stále nebyli spokojeni a prohlašovali, že se jim ve druhé republice nevede o nic lépe, než v té první. Chtějí v podstatě vytvořit stát ve státě a v tomto smyslu předkládají československé vládě ke schválení statut, který má tato německá výsadní práva zakotvit. Když vláda chce pod tlakem i těmto nehorázným požadavkům vyhovět a Beran Kuntovi osobně nabízí, že jej dosadí do vlády jako ministra pro německou menšinu, odjíždí Kundt v polovině února 1939 ´na léčení do říše´. Pravým důvodem však je neochota přijmout nabízené ústupky, protože by tím německá propaganda ztratila vítr z plachet a nemohla by znovu hovořit o utlačování Němců. Události nabírají rychlý spád.  … V sobotu 11. března 1939 dostávají funkcionáři německé menšiny v Česko-Slovensku příkaz k zahájení přípravných provokačních akcí. Také brněnští a vyškovští Němci dostávají z Vídně pokyny vyvolat incidenty a srážky s českým obyvatelstvem. …“

Redakce: J. Skalský                                                                    Připravil: dr. O. Tuleškov

……………………………………………………………………………………………………...

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí jako svou 211. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, červen 2007.

Webová stránka: www.ksl.wz.cz E-mail: Vydavatel@seznam.cz