Vyhnání Čechoslováků Němci z pohraničí v r. 1938

 

Odsun Němců z Československa je téměř denním chlebem, který nám předkládají sudeti. Stále se mluví o jejich osudech, těžkostech a utrpení. V tomto díle falšování dějin jim napomáhají, ať již vědomě, či z neznalosti, sudetomilové a germanofilové, kteří sice pocházejí z nás, s námi však nejdou a asi nepůjdou. O jejich politickém osudu můžeme rozhodnout ve volbách. Nebudeme je volit.

 

Říkají, že jsme je vyhnali a předtím okradli. Je to lež jako věž!. Odsunuli jsme je v souladu s mezinárodním právem a jejich majetek na základě opět mezinárodního práva jsme konfiskovali.

Přesto sudeti opakovaně a stále melou svou.

 

Co však utrpení Čechů, německých antifašistů, Židů, kteří byli Němci vyhnáni v r. 1938 ze svých domovů O tom páni sudeti cudně pomlčují. Dělají, jako kdyby k vyhnání Čechoslováků nedošlo.

 

Proto my, České národní listgy, budeme připomínat osudy našich vyhnaných. Budete se s nimi setkávat na našich stránkách. Vyprávění pamětníků, našich hraničářů, vám přinese důležité informace, o kterých se dnes nemluví. Čtěte o vyhnání našich lidí, přeposílejte jejich vzpomínky!

 

Vyhnání našich hraničářů bylo prvními kroky, které nás dovedly až ke krvavému protektorátu a na samý prah genocidy českého národa Němci. Chtěli nás vyhubit a naše území osídlit německým obyvatelstvem. To je skutečnost, na níž bychom neměli zapomínat.

 

Děkujeme, že našim hrdinům   věnujete svou pozornost.  Zaslouží si to!

 

Vyhnání Čechoslováků z pohraničí Němci je jednou ze smutných a krvavých  kapitol našich dějin. Přepsat si ji nenecháme. O skutečných událostech budeme psát. Naši hrdinové i po letech budou k nám promlouvat. Buďme vnímaví k jejich  hlasům pravdy.

J. Kovář