Vyhlásenie

Panslovanskej únie

č. 2/2010

zo 16. marca 2010

k vyhláseniu maďarského prezidenta Lászlóa Solyóma pri jeho návšteve VojvodinyMaďarský prezident László Solyóm pri príležitosti svojej návštevy v srbskej Vojvodine, 13. marca tohto roku vyhlásil, že Maďari v Srbsku, na Ukrajine, v Rumunsku a na Slovensku, by sa mali učiť štátny jazyk, ako cudzí jazyk.


Toto vyhlásenie je súčasťou trvalej veľkomaďarskej kampane namierenej proti okolitým štátom a je nehoráznym a hrubým útokom na ich integritu. László Solyóm, z najvyššej úrovne, otvorene vyslovil jednu z požiadaviek veľkomaďarského revizionizmu. Nebol to len náhodný úlet, ale premyslený a pripravený krok, ktorý je súčasťou protislovenskej kampane. Slovenská republika dlhodobo čelí agresívnym útokom extrémistických síl, ktoré žiaľ hlboko prenikli do celej maďarskej spoločnosti. Príznačné pre ňu sú šovinistické nálady a nereálne sny o Veľkom Maďarsku. Velikášstvo a nadutosť, nie malej, časti politického a spoločenského života v Maďarsku majú korene v pocitoch menejcennosti a v komplexe ukrivdenosti.


V danom prípade nešlo o výplod nejakého extrémistického zúfalca, ani o výkrik uralsko-altajského náčelníka z 10. storočia, ale o vyhlásenie hlavy členského štátu Európskej únie. Preto sa tým treba zaoberať so všetkou zodpovednosťou. Nie je preto na mieste hodnotiť reakciu slovenského premiéra, ako precitlivenú. Hrať mŕtveho chrobáka (ako nám to opäť predvádzajú kaviarenskí demokrati) je v danej situácii nezodpovedné a nenáležité. Hlava maďarského štátu totiž provokuje programovo a sústavne. Mimoriadne hrozivá je aj skutočnosť, že maďarský prezident nie je súčasťou prebiehajúcej volebnej kampane a jeho výroky patria do súdka najzákernejšieho extrémizmu. Zdá sa, že toho človeka nemožno zastaviť‼!


Panslovanská únia vyjadruje znepokojenie nad vývojom situácie v strednej Európe. To čo sa deje v Maďarsku nemožno podceňovať. Celej Európe musíme ukázať, že sily veľkomaďarského revizionizmu sú zreteľne sformované, pôsobia na rôznych úrovniach, pracujú rôznymi formami a metódami so silným finančným a mediálnym krytím, avšak majú jeden spoločný cieľ – Veľké Maďarsko.
JUDr. Milan Janičina,

predseda Panslovanskej únie

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz