Všechny české hroby byly zdemolovány a zbytky rozházeny po hřbitově

 

Vůbec nejhorší vzpomínku mám na to, co jsme zjistili po válce, když jsme se z vnitrozemí jeli podívat do Sokolova. V roce 1936 mi ve věku tří let zemřel bratr Karel. Byl pohřben na falknovském hřbitově a pochopitelně po dobu okupace jsme neměli možnost se na hrobeček jet podívat. To jsme mohli až asi koncem června 1945.
Bylo velmi obtížné rozházené zbytky hrobu na hřbitově vůbec najít a pak hrobeček znovu sestavit. Vzpomínám na pláč mé matky, otce, ale i na svůj. Tenkrát jsem ještě moc nechápal, co se to vlastně kolem mne děje. Teprve později jsem pochopil, že sudeťákům nebyly svaté ani hroby českých lidí, a to bez ohledu na to, zda to byl hrob dospělého člověka či dítěte, jak to bylo v našem případě. Všechny české hroby byly zdemolovány a zbytky rozházeny po hřbitově.

Vladimír Fišer, tehdy Sokolov

 

V nedávné době Irene Nováková, jako předsedkyně Kulturního sdružení občanů německé národnosti a Martin Dzingel jako předseda Shromáždění německých spolků v České republice představili úsilí v péči o německé hřbitovy a hroby v Čechách, na Moravě a Sudetském Slezsku. Informuje o tom článek „Kulatý stůl v Praze“, obsažený v listu Sudetendeutsche Zeitung, 6.10.2017, str. 1,2.

 

Tak mi napadá, kdo zdemolované české hroby  v Sokolově dal do pořádku? Kdo za to zaplatil a zda sudeti, kteří přijížděli do Sokolova a jeho okolí na návštěvu na tuto obnovu českých hrobů nějak přispěli nebo se jí dokonce i sami osobně zúčastnili? Nebo jim bylo šum a fuk takové nacistické barbarství, na kterém konkrétní Němci v Sokolově měli svůj podíl? A do pořádku jsme si museli dát poničené hroby v Sokolově po květnu 1945 sami, aniž by na to přispíval nějaký česko-německý fond.

 

A je to smutné konstatování. Korunu tomu všemu dává inovativní název Slezska, které je v Sudetendeutsche Zeitung uvedené jako „Sudetské“. Od kdy tento název Slezska se používá a hlavně kde?  Jedno však víme, že Slezsko bylo jednou ze zemí Koruny české, které bylo označováno jednoslovně bez dalšího přívlastku. Slavná Marie Terezie nám ve válkách s Pruskem Slezsko z větší části prohrála a ještě jsme za tuto prohru platili českou krví a českými penězi. A nyní sudeti, dokonce i ti, kteří s námi žijí v ČR mluví o „Sudetském Slezsku“. A jsou to jsou naši spoluobčané.

J. Skalský.