F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - VI.

(Výňatky)

 

28. září Jest smutné, tragicky památné dvouměsíční jubileum vypovězení války Rakouskem Srbsku, které se stalo 28. července. Za ony dva měsíce mnoho se změnilo: města

s drahocennými budovami a celé země válkou zpustošeny, kraje vylidněny, vypáleny, potoky krve prolity. Mapa Evropy zdá se již dnes podstatně změněna, státní svazky rozervány, jiné ohroženy.

Zdali uvědomili si oni, kteří před dvěma a třema měsíci štvali do války, těchto výsledků za dva měsíce? Zdali byli si vědomi zodpovědnosti? A chápou je nyní?

Říšský kancléř Bethmann-Hollweg dává rozhlašovati, že Německo mohlo by přijmouti jen takový mír, „kdyby postavení Německa bylo pro budoucnost úplně nedotknutelno.“ Na počátku války mluvil císař Vilém, že bude diktovati mír on v Paříži. Německé říšské listy donedávna hlásaly, že Němectvo musí zničili Anglii, Rusko a Slovanstvo!

Uherský politik hr. Andrássy vyslovuje se, že „my nejsme zodpovědni za válku, my ji nechtěli, my bychom byli dali prohlášení, že nežádáme území na Srbsku - škoda, že takhle nemluvili

maďarští a němečtí politikové, maďarské a německé noviny před válkou!

Anglický lord Churchil se vyjádřil: „Ústí Labe jest pečlivě blokováno, německý obchod vázne. V Anglii však dovoz a vývoz jde jako dříve. - Podobá se, že Německo učinilo již co nejvýše učiniti mohlo, že však Rusko a Anglie teprve začínají. Malí národové, kteří mnohdy dali světu největší velikány ducha a nesli pochodeň kultury, jako Čechové, mají býti válkou osvobozeni, neboť zasluhují si, aby sami sebe spravovali.“ - V afric. koloniích svedeny boje mezi Angličany a Němci.

 

Zdravotnictví. Cholera jednotlivě se dle úředních zpráv vyskytla na Moravě v Pohořelicích, v Olomouci a v Krnově ve Slezsku. Od 27. září do 3. října roku 1914 bylo v Rakousku 98 onemocnění asijskou cholerou. Z případů těch zemřelo 33 osob. Z počtu toho připadá na země koruny české 22 onemocnění, a to v Čechách 1 (Žižkov), na Moravě 5 (v Brně 3, ve Velkých Starovicích u Hustopeče 1, v Brodci u Jihlavy 1), ve Slezsku 16 (v Bělici 7, v Dědicích 1, v Bohumíně 1, v Těšíně 7). Nový lék proti choleře: roztok dvou gramů lathanové soli a thoria rozpuštěných v 1 lit. vody, jenž prý uzdravuje za 48 hod., vynalezli mladí franc. lékaři Formin a Budskij.

 

6. října  V Čechách odbývají se odvody, jež měly býti až na jaře. Kdo není mrzák, každý je „tauglich“. V Karlíně na př. z 266 odvedeno 163 (61.2%), na Král. Vinohradech ze 217 odvedeno 123 (56.6%).

 

15. října. Na velikých bojištích ruském a francouzském (východním a západním) den ode dne očekáván jest výsledek hrozného masakru marně. Víme jen, že statisíce mrou a mrzačí se, ale k rozhodnutí nedochází. Ti, kdož čekali krátkou válku, smutně vzdávají se svých nadějí, vidouce nové a nové přípravy a slyšíce hlasy o zimní válce. Rakousko vypisuje znovu odvody všech mužů narozených v letech 1878 až 1890, tedy od 24 do 36 let, kteří při dřívějších odvodech neodvedeni neb superarbitrováni byli. Tím hospodářská krise ještě se zvýší. - Rusové ustoupili od Přemyšlu na východ a soustřeďujíce se k velké bitvě, zakopali se na čáře Starý Sambor - Medyka, dlouhé asi 50 km. V jižním Polsku jsou Němci před Vislou u Varšavy. Archiv ruského vyslanectví v Cařihradě dopraven do Oděsy. Výměna ruských a německých zajatců zahájena. - Srbové tísní Rakušany, kteří poráženi ustupují přes Drinu. - V Belgii Němci obsadili Selzaete a Ascenede; Ipern obklíčen. - Americká armáda spásy darovala belgickým uprchlíkům 400.000 liber šterlinků.

- Francouzi ztratili ve válce do konce září 150.000 mrtvých, 250.000 raněných, nečítaje zajaté a nemocné. O německých ztrátách se mlčí. - Anglický obrněný křižník „Hawke“ byl potopen německým torpedem. - Rakouský pavilon na lyonské výstavě byl zabaven a zboží prodáno. Skonfiskovány budou i obchody rakouských a německých příslušníků. - Veškeré cizí lodi v Dardanelách dostaly rozkaz, aby ihned odpluly. — Čína a Severoamerické státy uzavřely vojenskou a lodní smlouvu. - Italský zahraniční ministr di San Giuliano zemřel. - Pruské království chce si vypůjčit 1 miliardu.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6