Volby 2017

Dopis voličům a sympatizantům SPD – Strany přímé demokracie

 

Vážení přátelé, zodpovědní voliči,  spoluobčané.

Máme zde volby, pro některé to nemusí znamenat vůbec nic. Pro druhé to je signál k zamyšlení, zhodnocení minulých let a postavení si otázky, jak dál. Parlamentní volby, o které nyní  jde, představují pro naši republiku doslova klíčový rozcestník, křižovatku, kterou nelze podcenit. Vše, co se odehrálo za posledních několik desetiletí, je výsledkem naší „zodpovědnosti“ ve volbách. Historie a současnost nám říká,  že na jedničku to určitě není. Zkusme si proto trochu připomenout, co je a bude v těchto volbách důležité.

Vraťme tento stát občanovi.  Jeho vůle a jeho ambice jsou i našim cílem. Kde se poděla občanská hrdost na to být Moravanem, Slezanem, Čechem,   kde se ztratila  jeho ctižádostivost a touha být užitečným a plnohodnotným občanem.  Občan je denně  konfrontován se slovem úředník, který představuje jakési nadlidi, které nám opakovaně  představuje a vnucuje evropská byrokracie. Ano, všichni jsme si rovni, ale úředník je rovnější.  Je naším zájmem a politickým cílem chránit občana před zvůlí úřednických excesů,  slovo „občan“ chceme vrátit na piedestal  slušné a legislativně odpovědně  budované společnosti.

Chceme, aby každá  smysluplná práce lidí byla  oceněna jako práce, které si společnost umí vážit. Víme, že pokud máme mít svou budoucnost, tak se to neobejde bez vzdělaných a moudrých lidí. Dávat  práci  učitele na spodní příčku společenského zájmu je špatným vysvědčením naší společnosti. My chceme a budeme bojovat za perspektivní společnost, kde vzdělání je záruka naší budoucnosti.

Ruku v ruce je zde  otázka mravního stavu společnosti a jednotlivce. Úpadek společnosti je právě v této rovině nejzřetelnější. Postavil si někdo v politice a ve společnosti otázku, že policie, soudy a státní zástupci musí být na vrcholné mravní úrovni.  Jak je možné, že policie pracuje na zakázku a soudy soudí podle aktuálních klientelistických a mocenských vztahů ?  Chaos a zneužívání mocenského aparátu k politickému boji, včetně zneužívání  složek státu k prosazování ekonomických zájmů oligarchů, nebo některých politických stran, je smutnou skutečností. Zde již nestačí o tom jen mluvit, dnes je nutná občanská pospolitost a jednotnost k vymýcení těchto zlořádů. Myslet si, že  občanům stačí znovu  slibovat a zase jen slibovat kalkuluje s naší  hloupostí a jejich drzostí. Nedovolme politickým subjektům, kteří znovu a znovu jen slibují, aby přehlušili naši ostražitost. Jde o nás a jde o všechno.

Jsme si vědomi, že ne všichni lidé pracující ve státním aparátu jsou špatní, mravně poškozeni či neteční k potřebám normálních lidí. Tyto slova jsou  určena i jim. Jsou určeny ale i mladým lidem, kteří  v kontextu agresivní a někdy i záměrně zkreslené  propagandy  často ani nechápou co je bílé a co černé.  Výchova, která je  upřena  k egoistickému a falešnému prosazení sebe sama, bez nutného kontextu se slovem společnost, vlast, nebo dokonce úcty k práci, není výchovou pro společnost.  Zde by nás Komenský  určitě nechválil.

Vraťme slovu podnikatel jeho vážnost,   zodpovědnost a vizionářskou perspektivu, spolu s mravní prozíravostí, která je tak krásně zosobněna v našem kraji rodinou Baťů. V minulosti, kdy šlo řadě lidí při privatizaci jen o majetky, dostala společnost hlubokou mravní ránu. Slovo podnikatel byl a bohužel  i nadále je,  téměř synonymem slova podvodník a defraudant.

Bez poctivých a odhodlaných podnikatelů se naše společnost nepohne dopředu. Žádnou společnost neuživí jen armáda úředníků, policistů a vojáků. Vždy to byla a stále bude jen poctivá práce. I když si vážíme práce těchto lidí, je to stále pro kontinuální růst společnosti málo. Myslet si, že v úředníkovi budeme mít vzorného voliče, tak jak si to myslí  třeba  sociální demokracie,  je cesta do pekel.

Parlamentní volby jsou volby o společnosti. To nejsou volby o tom, kde bude chodník a komu dáme stavební povolení. Tyto volby jsou o tom, zda vůbec budeme moci si ve své zemi stavět sami chodníky, aniž by za námi nestal bruselský byrokrat,  který  bude nařizovat šířku chodníku a kdo po něm smí chodit.

Strana  přímé demokracie, kterou známe pod zkratkou SPD – je politické hnutí   svobodných občanů, je to strana , která se zrodila z odporu vůči všem, kteří chtějí naši zemi zotročit a dát jí náhubek a udělat z ní zemi druhého řádu.  Nedovolme to.  Nedovolme,  aby nám vládli hlupáci a „strýci“, kteří za mísu čočovice prodají vše kolem sebe jen proto, aby se oni měli chvíli dobře.

Dnes to je  Tomio Okamura, který má odvahu ukázat, že občana nelze přehlížet a zemi  je nutno vyrvat z područí nekompetentních stranických sekretariátů. Jako trvale platná se ukazuje  „teorie her“, která  v polovině minulého století matematicky prokázala,  že kdo má moc, udělá vše proto, aby si tuto moc uchoval i nadále a to i za cenu nekorektního  chování.

Občan je  nástrojem svobody, pokroku a bohatství každé  zdravé společnosti.  Bojujme proti zvůli stranických aparátu, kterým šlo vždy  jen o ně samotné. Slovo občan, referendum, nebo dokonce národ má pro tyto  politiky jen záporné konotace. Tito politici občana nepotřebují, oni si vystačí se svými  straníky, které v tom lepším případě vnímají jako své křoví 

Je dobré znamení,  že SPD  vzala pod svá křídla Moravany, ale i skutečné dědice strany lidové. Být křesťanem dnes neznamená být členem  KDU. Vzpomeňme jen, jak pravdoláskař pan Ruml vystoupil den před  volbami s oznámením, že předseda ČSL je „estébák“. Z této podpásovky „ havlistů“ se tato strana dodnes nevzpamatovala, protože ztratila to základní – mravní přesvědčivost. Přímí pokračovatelé politického  poslání skutečných křesťanů jsou právě  ve Sdružení Msgre Jana Šrámka, a jsme rádi, že nacházíme svou  oporu  právě v SPD.

Přejeme všem našim spoluobčanům mír a klid v duši. Politika není o hledání třísky v oku svého bližního. Politika může být i o porozumění a odvaze vzít svůj osud opět do svých rukou. Politika je o službě bližnímu. A to navzdory všem současným i budoucím kariéristům. Tyto volby jsou o naší další budoucnosti.

Přejeme Vám, vážení spoluobčané, jasnou mysl a odvahu vzít svůj osud do vlastních rukou.

 

S úctou    

PhDr. Antonín Kočař, CSc.   -  bezpartijní  kandidát SPD, člen Sdružení Msgre Jana Šrámka.