Vlastenecký klub Mladá garda při Muzeu Mladé gardy v Krasnodonu


Při své návštěvě Krasnodonu v Luhanské lidové republice (LLR) jsem opět neopomněl navštívit Muzeum Mladé gardy (MG). Měl jsem zde také domluvené setkání s Vlasteneckým klubem Mladé gardy (VK MG), který pracuje při Muzeu MG.

 

Po přivítání s ředitelkou muzea a dalšími pracovníky jsem zhlédl ve velkém kinosále pořad „Ženy ve Velké vlastenecké válce“. Byl to komponovaný pořad, kde se střídalo mluvené slovo s filmem a scénkami, sehranými členy VK MG. Pořadem byl vzdán hold ženám, které bojovaly i pracovaly na různých úsecích fronty.

 

Po skončení pořadu jsem se sešel s členy VK MG. Vedoucí klubu Táňa Stěpaněnková mě seznámila s historií klubu. Klub byl založen v roce 1983, po rozpadu SSSR a vzniku samostatné Ukrajiny v roce 1991 přestal pracovat. Obnoven byl v roce 2000, činnost přerušil se začátkem války v roce 2014, kdy ukrajinská vojska stála před Krasnodonem. Když se fronta v roce 2015 posunula, klub začal 17.10.2015 znovu pracovat. Nyní v klubu pracuje 12 členů ve věku 9-17 let z různých škol Krasnodonu a okolí. Chlapci a děvčata se scházejí každou sobotu v Muzeu MG, kde nacvičují scénky a písně pro různé pořady. Vystupují v různých pořadech a akcích Muzea MG. Vystupují v prostorách Muzea MG (v kinosále, ve velké hale, v expozici o Mladé gardě), na náměstí Mladé gardy u muzea (před muzeem, u památníku Mladé gardy, u hrobů členů MG), u památníku Nepokoření (místo popravy většiny členů MG) i na jiných místech města v pořadech věnovaných MG nebo Velké vlastenecké válce. Pořádají i besedy pro děti na školách nebo zvou děti ze škol na své pořady do Muzea MG. Členové VK MG seznamují děti s historií Velké vlastenecké války a Mladé gardy a přispívají tak k vlastenecké výchově dětí. Účastní se i pietních akcí u památných míst, spojených s MG. Členové klubu nosí i šátky a trička se znakem VK MG.

 

Já jsem seznámil členy klubu s činností naší Společnosti přátel LLR a DLR v ČR i na Donbase. Předal jsem klubu vlaječku ČR, výtisk Haló novin s mým článkem o Mladé gardě a všem členům klubu drobné dárky-pohlednice a české mince.

 

Následovala beseda. Členy klubu zajímala povědomost Čechů o válce na Donbasu. A co jsem se dozvěděl od dětí já? Práce v klubu se jim moc líbí, jsou dobrá parta, zažijí plno příhod a legrace. Spolužáci se většinou staví k jejich činnosti kladně. V pořadech, kde hrají scénky z činnosti Mladé gardy, hrají každý určitou konkrétní postavu. Se svou postavou, kterou hrají, se ztotožňují a líbí se jim. Tak jsem zjistil, že Jana hraje Angelinu Samošinovou, Míša Radika Jurkina, Alina Žeňu Kijkovovou, Angelina Ninu Starcevovou, Nasťa S. Annu Sopovovou, Nasťa L. Uljanu Gromovovou, Nikita Serjožu Ťulenina, Nataša Maju Peglivanovovou, Dáša Ljubku Ševcovovou. Pouze Alena role střídá. Členové klubu se chystají na oslavy 75. výročí založení Mladé gardy v září 2017, oslavy ale budou probíhat prakticky od září 2017 až do února 2018 (poprava členú MG, osvobození Krasnodonu). Poznal jsem nadšené mladé lidi a děti z VK MG, kteří nedopustí, aby hrdinství členů Mladé gardy bylo zapomenuto. Se členy klubu jsem se domluvil na další spolupráci. Děkuji vedoucí klubu Táně a všem členům klubu za informace a spolupráci.

 

O dva dny později jsem byl Muzeem MG pozván na hru-soutěž pro mládež z krasnodonských škol o znalostech historie Mladé gardy. Hry se zúčastnili členové čestných stráží, které se staví při různých výročích a akcích u památníků Mladé gardy. Hra se odehrávala ve městě, tři skupiny řešily na místech, spojených s činností Mladé gardy (domek Olega Koševého, park, Gorkého škola, místo bývalého Klubu V.I.Lenina, místo bývalého Úřadu práce aj.) různé úkoly. Šel jsem s jednou skupinou a přesvědčil jsem se, že znalosti mladých lidí o činnosti Mladé gardy jsou velmi dobré. Pro mě byl velký zážitek, že jsem se poprvé dostal do domku, kde bydlel Oleg Koševoj a kde byl štáb MG (nyní v části domku sídlí Asociace mládeže Luganštiny). Zde se členové štábu scházeli, radili, chystali různé akce proti fašistům, poslouchali moskevský rozhlas, psali tzv. listovky-zprávy o situaci na frontě, které pak rozvěšovali po městě. Bylo pro mě vzrušující procházet se po domě, kde se scházeli členové štábu MG Oleg Koševoj, Uljana Gromovová, Sergej Ťulenin, Váňa Zemnuchov, Ljubka Ševcovová, Ivan Turkenič… No a právě zde měli mládežníci v jedné místnosti za úkol zachytit zprávy z rozhlasu a stručně je zapsat na listovku. Za každý úkol dostávala družstva určitý počet bodů. Na závěr hry bylo slavnostní vyhlášení vítězného družstva před památníkem Mladé gardy u Muzea MG. Hra se mi moc líbila, děkuji Muzeu MG za pozvání.

 

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Krasnodon, LLR