Velký „přítel“ českého národa - Otto Habsburk 

 

O. Habsburk, jak jsme se dozvěděli z brněnských materiálů, zřejmě z Proglasu, kde byl P. Fiala zástupcem šéfredaktora,  v Brně kázal: Poslední velká imperialistická koloniální mocnost – Sovětský svaz – stojí před rozpadem. Evropu očekává sjednocení. Máte vynikající politiky a přátele na Západě – v sudetských Němcích. Co tedy dělat? Co nejrychleji vstoupit do Evropské rady … a pak do Evropského společenství. Nebezpečí z Východu (míním případnou explozi při rozpadu zmíněného impéria) totiž hrozí: My v Evropském parlamentě vám chceme pomoci a uděláme pro to vše  myslitelné.

Kromě zamyšlení se nad orientací naší zahraniční politiky se dr. Habsburk také věnoval také otázkám našeho vnitřního uspořádání státu. V této souvislosti mimo jiné řekl: „Víte stal jsem se velkým zastáncem federativního uspořádání.

 

Skutečně geniální program, který nám doporučoval. Hrozí nebezpečí z Východu, z Ruska, strašil nás. Opřete se o přátele ze Západu, sudetské Němce. Centralizovaný stát je nebezpečím pro demokracii – zvolte federativní uspořádání Československa. A vstupte do Evropského společenství!  V krátké době poté nám federaci podminovali, rozbili.  Byl to sám dr. Habsburk, co nám vyhrožoval, že do EU nás nepřijmou, pokud nezrušíme tzv. Benešovy dekrety. Buď anebo, hlásal velký „přítel“ Čechů. Nezrušili jsme je, ale přesto byli rádi, že jsme vstoupili. Věděli proč, my jsme to však tehdy ještě ani netušili.  Byli jsme tehdy jako značná část dnešních Ukrajinců. Když z ČSFR zbyla ČR,  sudeti nám nabízí českou-německou federaci složenou ze dvou rovnoprávných národů, českého a německého. Jak perspektivní!

Nebezpečí z Východu lidé Habsburkovi podobní neustále přikrmují a snaží se v nás vzbudit dojem ohrožení. Opak je pravdou. Nebezpečí nám hrozí, ale  od federalizující se Evropy, která členským státům odbírá stále více suverenity, s německou dominancí. EU pro nás dělá nejen to myslitelné, jak Habsburk sliboval, ale i to nepředstavitelné! Sovětský svaz zanikl, ale další imperialistické státy zůstaly! I současné Německo, jak jsem přesvědčen, dělá imperiální politiku.

A uvedená doporučení, samozřejmě i mnohá další, nám zprostředkovávali v tehdejší době např.  lidé jako byl P. Fiala a P. Tollner, člen řádu Německých rytířů. Ještě horší je, že ani dnes zřejmě neprozřeli, P. Tollner již delší dobu bojuje za vrácení majetku Německým rytířům. P. Fiala byl poradce P. Nečase a členem jeho asociální a protinárodní vlády a jako zvolený nový předseda ODS Nečasovi poděkoval za jeho práci. Za jakou? Co od jmenovaných pánů můžeme čekat?

J. Skalský