Vědci proti strachu a lhostejnosti

Preambule:

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

Vlastní text Výzvy níže:

Vědci proti strachu a lhostejnosti

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 

Prof. Jan Sokol
Fakulta humanitních studií UK 

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita 

Prof. Jaroslav Miller, MA, PhD
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

Prof. Ing. Petr Moos, CSc
ČVUT 

Prof. RNDr. Jan Palous, DrSc.
Astronomicky ustav, v.v.i. CAV 

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Ústav politologie, FF UK 

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Psychologický ústav AV ČR 

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Ústav biofyziky, 2. LF UK 

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ÚMG AV ČR 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR 

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR 

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě 

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha 

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR 

Prof. Miroslav Petříček, Dr.
FF UK 

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český egyptologický ústav FF UK 

Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc.
AV ČR 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Ústav Dálného východu, FF UK 

Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček , MSc
CVUT FEL 

Doc. Dr. phil. Pavel Himl
FHS UK 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze 

PhDr Pavel Dubec, PhD
FF UK 

Prof.Ing. Ivan Stibor, CSc.
Technická univerzita v Liberci 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze a UOChB AV CR 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Fakulta sociálních věd UK 

Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
ČVUT Fakulta strojní 

Prof. Pavel Jungwirth
ÚOCHB AV ČR 

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
FSV UK a AV ČR 

Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.
PřF UK 

Prof. Martin C. Putna
FHS UK 

Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc
Univerzita Karlova v Praze 

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Filosofický ústav AV ČR 

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR 

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
FAMU 

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Lékařská fakulta v Plzni UK 

Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., MAE
Ústav jaderné fyziky AVČR   

a další

Zobrazit všechny podpisy akademiků

Jiří Závozda
MUP, Rada ČT 

Petr Prokop Siostrzonek
převor kláštera 

Fedor Gál
sociolog, prognostik, publicista 

Jiří Bělohlávek
Šéfdirigent ČF 

Alena Gajdůšková
poradkyně předsedy vlády 

Jiří Šesták, Ph.D.
senátor PČR 

Ota Filip
spisovatel 

Václav Malý
biskup 

Šimon Pánek
ředitel, Člověk v tísni, o.p.s. 

Miloslav Vlk
teolog, kardinál, emeritní arcibiskup pražský 

Dan Přibáň
filmař a novinář 

Pavel Bělobrádek
místopředseda vlády 

Jan Rejžek
kritik, publicista, překladatel 

Jarmila Balážová
tisková mluvčí Jiřího Dienstbiera 

Miroslav Poche
poslanec Evropského parlamentu 

Jan Bartošek
místopředseda sněmovny 

Kristýna Zelienková
poslankyně 

Tomáš Petříček
politický analytik 

Dalibor Špok
soukromý psycholog 

Kateřina Mahdalová
šéfredaktorka www.datovazurnalistika.cz 

Dana Drábová
státní úředník 

Marek Polanecký
programový ředitel ASEAN FF 

František Bublan
senátor 

Helena Palova
metodik v Památníku Terezín  

Michael Kocáb
hudební skladatel, exministr 

Petra Prochazkova
novinářka 

Ladislav Karpianus
scenárista, spisovatel 

David Smoljak
scénárista a publicista 

Michaela Šojdrová
poslankyně Evropského parlamentu 

Tomáš Holub
generální sekretář ČBK 

Jana Adamcová
poradkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 

Jaromír Novák
předseda Rady ČTÚ 

Pavel Kačírek
film. režisér 

Petr Lužný
SOS dětské vesničky,národní ředitel 

Pavla Jazairiová
nezávislá publicistka 

Marek Fischer
voják 

Jan Hřebejk
režisér 

Václav Marhoul
filmový režisér  

Lukáš Hunčovský
Voják v AČR 

Zobrazit všechny podporovatele

Zveřejněno 17. srpna 2015

Web design a vývoj: Martin Vancl

Kontakt: vyzvavedcu@gmail.com facebook twitter

Organizátoři: Lukáš Novák Anna Vanclová Martin Blažek

© 2015 Lukáš Novák, Martin Vancl, Anna Vanclová and Martin Blažek

http://www.vyzvavedcu.cz/