Varšava hodlá nepozorovaně „polonizovat“ Bělorusko

Sergej Strelcov

 

Poláci sázejí na různé karty a připravují barevnou revoluci.

V noci na 25. března byl v Brestu vysazen z vlaku a zadržen jeden z vůdců běloruské opozice, bývalý kandidát na prezidenta Běloruska Vladimir Někljajev. Vracel se z Varšavy, kde určitou dobu přebýval. On a mnozí aktivisté běloruské opozice uspořádali týden před vyhlášeným Dnem svobody v Polsku protestní akce. Ukrývali se tam před justicí Běloruska a setkávali se se svými zahraničními kolegy ke koordinaci dalších akcí.

 

Současné Polsko je aktivní nejen v životě ukrajinského politika, ale podobně i v sousedním Bělorusku. Jedinečná poloha umožňuje Varšavě využít ve svůj prospěch prakticky jakoukoliv konfrontaci běloruské vlády a opozice. Varšava vystupuje jako mírotvorce, jako ten, který smiřuje všechny se všemi. Běloruská opozice může tvrdit, že se Varšava stará o její život a osud. Lukašenkovi může poukazovat na to, že dokázala zachovat pokojný proces, bez revolucí a majdanů. On bude muset ustupovat podle požadavků Poláků a Západu.

 

Pokud se situace opět vyostří a ukáží se další barevné revoluce, budou z toho mít Poláci opět užitek s tím, že všemi prostředky podporovali opozici, zejména že zkrotili běloruského prezidenta a znemožnili mu použít hrubou sílu.

 

Obě varianty mají totožné argumenty. Chce-li mít Minsk dobré vztahy s Evropou, musí se běloruská vláda starat o svůj imidž a nesmí problémy řešit silou, musí mít na zřeteli, že v tuto chvíli prochází zkouškou na zachování demokratických hodnot a standardů svobody občanů na projev vůle a na svobodu shromažďování.

 

Zároveň se pracuje na polonizaci Běloruska prostřednictvím řady nadací, jako je Polsko-americký fond svobody, Pomoc Polákům na Východě, Přes hranice a mnoho dalších, dále prostřednictvím TV stanice Belsat a Radio Polonia. Prostřednictvím internetových portálů Běloruský partyzán a Historická pravda se běloruská veřejnost očkuje idejemi společné evropské minulosti, propagandou společných historických kořenů a podobnými stereotypy, narušujícími základy běloruské státnosti.

 

Ministerstvo zahraničí Polska opět provádí za použití podřízených neziskových organizací, například Svazu Poláků v Bělorusku rozvratnou činnost. Polská menšina v Bělorusku je Varšavou považována za taran proti Lukašenkovi. Přitom většina běloruských opozičních organizací má ústředí v Polsku. V jejich čele jsou etničtí Poláci.

 

Skutečné snahy polské vlády jsou zřejmé z příkladu. Krom opozičních neziskovek, nadací a jiných struktur jsou v Bělorusku i takové, které vykonávají protivládní činnost. Třeba Svaz Poláků, jemuž šéfuje Mečislav Lysý. Tady by se dalo říci, že jsou Poláci a Poláci. Jeho členům nevydává generální konzulát Polska „průkaz Poláka“, na rozdíl od členů opozičních struktur a polští diplomaté se vždy vyhýbají setkání s nimi a ignorují jejich akce.

Velkodušná a mírová Varšava je skrytě zaměřená na jiné než oficiálně deklarované cíle.

Převzato z Kp.ru

30. března 2017

outsidermedia.cz