PhDr. Josef Groušl, CSc. 

                                   

I.

 

Nové válečné plány USA, protiopatření Ruska;

SRN: vztahy k ČR, antirakety, A. Merkelová o odsunu Němců

 

Americké plány jsou nebezpečné

Ruská otevřená a pravdivá kritika amerického válečnictví ve světě získává ohlas. Pravda o americkém hegemonismu byla řečena přímo a na základě faktů. Bushova vláda ztroskotává na chybných záměrech a cestách k mocenským ambicím ve světě. Prohra v Iráku vede vládu G. Bushe k novým vlnám vojenskostrategické nervozity. Iráckou prohru nelze kamuflovat.

Z politického, vojenskostrategického a morálního hlediska je irácka prohra pro USA tvrdým, ale reálným faktem. Americké ztráty v Iráku a v Afgánistánu budou větší, než si Bushova vláda připouští. Amerika pod vedením G. Bushe udělala hlavní strategickou chybu v tom, že odmítla ke své škodě a dále odmítá politická a diplomatická jednání o příčinách a zdrojích terorismu. Zřejmě G. Bushovi a vojenskoprůmyslovému komplexu USA vyhovuje využívat téma terorismu k posilování amerického hegemonismu, vojenských agresivních akcí ve světě.

Amerika svým plánem vybudovat své základny protiraketové obrany na území ČR a Polska spustila staronovou a pro USA  neosvědčenou politiku vojenského napětí ve vizích konfrontační politiky. Válečných konfliktů, hrozeb a vydírání v mnoha podobách. Je to nová konfrontačně – železná opona, jejíchž důsledky jsou a budou nevypočitatelné. USA jakoby zapomněly na raketovou krizi v Evropě v první polovině 80. let minulého století. Také tehdy chtěly získat jednostrannou výhodu – převahu v raketách středního doletu nad SSSR a Varšavskou smlouvou. V západní Evropě rozmístily rakety „Pershing – 2“. Východ takové plány eliminoval tím, že vyrovnal síly. Pak následovalo jednání. Americe nelze ustupovat. To je trvalé poznání.

Americký radar v ČR je špatným krokem. Stejně tak americká základna s 10 antiraketami v Polsku. USA tím narušují strategickou rovnováhu sil mezi velmocemi. To nelze akceptovat. Americké plány a kolem toho série spekulací nesmí vyjít.

 

Co přiznává poradce G. Bushe

S. Hadlley se věnuje jako poradce otázkám národní bezpečnosti USA. 22. února 2007 navštívil Moskvu. Tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Igor Ivanov svému hostu z USA připomněl a dále rozvedl odmítavé stanovisko a přístupy Ruska k americkým protiraketovým a jiným plánům. Tedy k radaru v ČR a základně PRO v Polsku.  Tyto záležitosti se Ruska přímo dotýkají. Rusko nebude  přihlížet. Pan Hadlley odmítl při návštěvě setkání s početnou skupinou zahraničních novinářů. Proč? Musel by totiž znovu a veřejně přiznat, že USA provádějí ve světě hegemonistickou politiku. A že tato politika Bushovi nevychází a naráží na velké překážky. Ruské argumenty jsou jednoznačné a opírají se o poznání, které USA nechtějí veřejně přiznat. Totiž, že radar v ČR je prezentován jako systém protiraketové obrany, ale současně je připraven provádět z území ČR vojenskou špionáž proti Rusku. A to se speciálním zaměřením na raketová vojska, jejich pohyb. Zejména ale zjišťovat zkoušky s novými raketovými prostředky. Takový je „přátelský“  zájem USA. Radar se dá přeměňovat na různé úkoly a poslání. Jeho zakrývání jen účelem protiraketové obrany tedy neodpovídá. Veřejnost je manipulována.

Poradce amerického prezidenta musel nakonec přiznat, že americké rakety v systému PRO ve východní Evropě „představují omezenou možnost, jak čelit hrozbám třeba z Iránu, a to stejným způsobem, jako jsme nyní schopni čelit hrozbě z KLDR.“ Jenže každý ví, že rakety Iránu by nelétaly přes naše a polské území. Nehledě na to, že obě země takové rakety, co by zasáhly USA nemají. Bylo to přiznání, ale s obsahem nepravdy. KLDR potřebuje klid. Irán chce s EU šířeji obchodovat s ropou. Problém je na straně USA. Především v tom, že jak KLDR, tak Irán chtějí s USA jednat přímo o vzájemných vztazích. Zprostředkující vazby těchto jednání nemohou vyřešit hlavní problém. Ten, aby vláda G. Bushe s uvedenými zeměmi normalizovala své vztahy. Americká vláda ale naopak časově stavy napětí s uvedenými zeměmi prodlužuje, válka nervů se ale promítá do válečných hrozeb a plánů USA. Tím je světový mír ohrožován.

 

Série politických spekulací

Ve stínu amerických plánů ve východní Evropě je důkazem o nepřijatelné politice USA i těch, co ji podporují. Především platí, že USA ve východní Evropě vítání nejsou. Věřím, že ani nebudou. Jejich politická hra není pro nás potřebná. Nebezpečná rizika chtějí pracně rozložit do ČR a do Polska. Zatím. Jiné země nemají o takové záměry USA zájem. Nestojí o americké „projekty vděčnosti“ a „důvěry“. Mají své praktické zkušenosti s americkou vojenskou přítomností na svých územích z poválečného období.

USA a některé politické kruhy v satelitních zemích NATO chtějí před veřejností zpochybňovat stanoviska ruských generálů, ale i stanovisko ruského prezidenta V. Putina. Je vyjadřována lítost nad tím, že prý myšlení představitelů ruských ozbrojených sil nevyhovuje Američanům ani plánovačům v NATO. Snad prý nová generace by prý mohla být pro Západ přijatelnější. Pak se nasazuje také argument síly. USA vojenskou sílu používají jako hlavní nástroj a prostředek své zahraniční politiky. Stačí se podívat jaké zločiny proti lidskosti napáchaly v KLDR, ve Vietnamu, v Iráku … Ale vojenskou sílu Ruska označují za chybnou. Fakticky ji musí ale plně respektovat. Bude tomu tak i v budoucnosti. Některé kruhy do toho všeho ještě instalují události v ČSSR z roku 1968. Je to téma vyprchané a živené těmi, co odvádějí pozornost od současné servilní proamerické politiky, kterou občané právem odmítají. Ideologické odvary různé příchuti z roku 1968 nemají dnes žádný smysl. Paní Z.B. z Příbrami píše m.j.: „Američané jsou pro nás mnohem nebezpečnější než se zdá. Mají ve světě stále více nepřátel. Rusové nám byli vždy bližší. Ti co nadhazují rok 1968 – emigranti, disidenti a jiní, to je stálá menšina. Nic neznamenají. Akorát republiku rozbili a dnes ji zaprodávají cizákům. Americký radar odmítám a tady s námi celá veřejnost. Ať si ho dají někam jinam, my za ně rizika odmítáme přebírat…“ Protiruská karta obsahuje také staronové strašení Ruskem. Kdo má zájem, ten ropu i zemní plyn v Rusku nakupuje. Spojování vojenských a nevojenských otázek praktikuje západní propaganda z toho důvodu, aby zmátla myšlení veřejnosti, aby zasévala nepřátelství k Rusku, aby ve východní Evropě vytvořila ideologicky a politický val, jakousi upravenou železnou oponu. Pomlouvání Ruska je nyní vystupňováno právě na podnět USA ohledně radaru v ČR.  Kritika a jasná stanoviska totiž na ně platí. Pokud se týče ruské ropy a zemního plynu, každý má svobodnou možnost obrátit se jinam.

Skutečnou zbraní budoucnosti proti míru v Evropě a ve světě je špatná a nereálná zahraniční politika USA. Tam je hlavní příčina i zdroj zbytečných problémů.

Je to Amerika, která okázale a zbytečně vyhazuje obrovské finanční prostředky svých daňových poplatníků na prohru své politiky v Iráku. Na 71,5 % Američanů odmítá podporu Bushovy politiky v Iráku. Je to vláda USA, která dále vysílá své vojáky na smrt, do země, kde nemají co pohledávat. Jakoby jim uštědřená lekce z Vietnamu nestačila. Dnes je zřejmé, že USA se studené války nevzdaly. Pouze to předstíraly. Amerika nezměnila své myšlení, nehodlá se přizpůsobit ostatnímu světu. Požadují, aby se změnili ostatní a přijali tzv. americké hodnoty.  To nelze, tyto hodnoty ostatním zemím nevyhovují. Jejich export z USA jen působí na nový antiamerikanismus.

 

Pokusy o vydírání

Kdyby Amerika měla takové přírodní bohatství jako má Rusko, pak by svět byl vydírán nedozírnými způsoby. Byla by to masová politika vydírání spojená s velkými koncepcemi spekulací a podobně. Americká propaganda a současné vedení psychologické války z USA do Evropy, proti Rusku a dalším zemím vyjadřuje m.j. také tuto myšlenku. „Protiraketová obrana není namířena proti Rusku, pokud však k tomu sami Rusové nedají důvod“. To je skandální, nehorázná drzost. Aby obranné kroky Ruska, kterékoliv jiné země byly interpretovány jako možná záminka pro vojenský nátlak a tedy i hrozby. Ano, to je nová železná opona Made in USA. Je to projev nervozity, drzosti a zkoušek. Je to návrat USA ale i satelitních zemí (některých) v bloku NATO. Zvláště těch, co se chtějí za každou cenu Americe G. Buse zavděčit. Takové pokusy musí být podle mého soudu ihned potřeny.

Je pozitivním rysem, že představitelé Ruska, počínaje prezidentem V. Putinem a generály strategických vojsk, zaujali odpovídající a pro USA a Západ srozumitelná stanoviska a přístupy. Oznámení protiopatření z Ruska jsou pochopitelná a logická.

Jestliže Američané a jejich satelitní spojenci říkají, že válečné základny USA v ČR a v Polsku nejsou namířené proti Rusku, proč je neumísťují jinde, místo u hranic Ruska. Pokud USA své záměry nezmění, pak zaměření ruských prostředků na cíle ve východní Evropě je jen pochopitelné. Udělala by to každá země.

 

Dva pilíře

Ruská strategická pozice jako světové supervelmoci má dva pilíře. Je to rozvíjející se ekonomika a jsou to za druhé nové kvality strategické obrany a možností Ruska. Tyto dva hlavní pilíře a pozitivní vývoj u obou současně. Mají svá nutná spojení, podmíněnosti a souvislosti. Jsou to procesy, které Rusku zaručují dosahování svých strategických zájmů a potřeb. Jak uvnitř, tak vně.

Západ ještě nestrávil fakt, že původní americké plány z rozhraní 80. a 90. let minulého století ohledně Ruska definitivně padly. Rusko mělo být slabé, roztříštěné, zahnáno do sféry úpadku a ústupů.  Měl to být jakýsi objekt strategické hry Západu a USA – jako hlavním hráčem. Prokazatelný efekt vývoje Ruska je jasný. Jasná je také jeho rostoucí úloha a vliv na vývoj tohoto světa. Úloha Ruska v Evropě vždy byla a je tomu tak i dnes – nezastupitelná. USA to změnit nemohou.

 

Vojenské a nevojenské akce

Odmítání amerických vojenských základen občany ve východoevropských zemích vychází z praktických negativních poznatků o nebezpečné a nepřijatelné zahraniční a vojenské politice USA a NATO. Příkladů je dost. Je tu rozbitá Jugoslávie, válečná agrese a devastace Iráku, válečné operace v Afghánistánu. Pokračují válečné hrozby USA proti KLDR, Iránu …

Podvratné a protizákonné působení USA a Západu v Pobaltí, na Kavkaze, proti Bělorusku, Kubě a dalším zemím vyžaduje potřebu věnovat Americe zvýšenou pozornost. Také i jiným zemím, které v podvratné ideodiverzi plní úkoly USA.

Vojenské a nevojenské aspekty amerického programu protiraketové obrany v ČR a v Polsku nelze od sebe oddělovat ani podceňovat. Americké „argumenty“ jsou čím dál tím více nepřijatelné. Radar v ČR a 10 antiraket v Polsku nejsou prý namířeny proti Rusku. Zatím. Jde o nátlakovou politiku vůči Rusku i dalším zemím. Je jasné, že to vůči Rusku nevyšlo a nevyjde. Pak je tu jihovýchodní oblast. Budou to zkoušet vůči ČLR. Bylo již řečeno, že radar i základny protiraketové obrany budou variabilní. Prezentace jejich poslání a určení dnes – může být po čase zcela jiná. Ale to už veřejnost nepozná. Na tom Američané staví své nebezpečné plány.

Tedy o co jde v dané fázi? Američanům jde především o to, aby se na strategickém území v ČR a Polsku zachytili a zabydleli. Pak si budou počínat tak, jak sami budou potřebovat. A když k tomu vláda ČR dává souhlas, pak je to mimořádně nebezpečné pro naše obyvatelstvo.

 

Příprava válčiště

Americké zdůvodňování, že daný systém americké protiraketové obrany není schopen zachytit a znemožnit hromadný raketový úder například z Ruska nemůže uspokojovat. Má ale uspávat pozornost vůči plánům USA. Zní to velmi příznivě v dané době, v americkém pojetí myšlenky, aby se Rusko ničeho neobávalo.

Šíření uvedené myšlenky má snižovat kritiku veřejnosti ve východní Evropě na adresu USA. Je tak činěno z důvodu, které jsou americkým plánovačům kolem prezidenta Bushe, Pentagonu, zpravodajských služeb velmi dobře známé. Spočívají v tom, že v daném časovém období jde Američanům o přípravu válčiště nejen v Evropě, ale také v Perském zálivu, v jihovýchodní Asii a jinde.  Příprava válčiště není jen v řádech nového Iráku. Jde o širší záměry a plány. V USA počítají se širším válečným konfliktem v příštím období.

Ruské varování, v té podobě, jak jej svět poznal – přišlo také proto, aby si v USA i jinde včas uvědomili, že zmíněné záměry a plány jsou a budou sledovány. Budou pod kontrolou. A to nejen Ruska. Protiopatření Ruska jsou včas známá a budou i nadále zřejmá. Není myslím nutné zvlášť zdůrazňovat, že vláda G. Bushe nyní odstartovala novou etapu svých válečných příprav. Myslím si, že oživování konfrontačního ducha v mezinárodních vztazích ze strany USA není domyšleným krokem. Bushova vláda zřejmě nepochopila změny ve světě za poslední období. Jinak by musela vědět, že Rusko na počátku 21. století se nenechá vmanévrovat do situací pro něho nevýhodných.

 

Nové skutečnosti

Polsko a Česko dávají souhlas USA k vybudování amerických základen protiraketové obrany na svých územích. V ČR platí zásada – Občané až úplně na konci. Nejdřív dohoda s Američany, pak se to dozví občané. Vláda má prostě strach z názorů občanů. Politické svobody a práva jsou odhozeny stranou. Na to se nesmí zapomenout. Prezident ČR V. Klaus navštívil USA. Ty nabídly  ČR jisté protislužby. Členská země NATO – Norsko odmítlo americký radar na území ČR. USA chtěly využívat také území Norska pro vojenskou špionáž proti Rusku.

Irán 25. února 2007 vypustil vlastní kosmickou raketu. O víkendu desetitisíce občanů v Londýně demonstrovalo proti vládě T. Blaira v Iráku. Ústřední heslo znělo „Stáhni vojáky domů, ne další krev za ropu“.

 

Rusko konkretizovalo některé kroky ve vojenské oblasti

Sedmého února 2007 byly zveřejněny ve Státní dumě ministrem obrany Ruské federace Sergejem Ivanovem. Plán kvalitativních opatření sleduje jeden hlavní cíl. Posílit bezpečnost a obranyschopnost Ruska. Také vzhledem k celkovému vývoji kolem Ruska. Tím myslím také plány USA na vytvoření vlastního systému PRO – protiraketové obrany v Evropě. Na takové záměry v nedávných dnech jasně odpověděl prezident Ruské federace Vladimír Putin.

 

Dislokace nových mezikontinentálních raket

V roce 2007 bude rozmístněno 17 mezikontinentálních balistických raket nové třídy. Do kosmického prostoru Rusko instaluje čtyři nové vojenské družicové systémy. Vojenské plány Ruska časově sahají do roku 2015. V některých případech potom tento horizont bude překročen. Do roku 2015 bude rozmístněno 34 nových modelů mezikontinentálních ruských raket „Topol – M“.

Další skupina padesáti raket bude instalována na nových mobilních odpalovacích rampách. K tomu se musí počítat nezbytné zabezpečení v podobě infrastruktur.

 

Podstatné rysy a znaky nově zaváděných raket

Jde o nové technologie, nové elektronické systémy. Kvalita, účinnost, přesnost a spolehlivost představují hlavní znaky nové mezikontinetální rakety „Topol – M“. Tato raketa představuje hlavní sílu jaderných sil Ruské federace. Bojové hlavice na těchto raketách nesou jednu termonukleární nálož – 550 kilotun. Další verze jsou vyzbrojeny například šesti bojovými hlavicemi. Ty jsou naváděny na cíle samostatně. Jednotlivé hlavice různě manévrují. Jsou vybaveny novými a účinnými systémy rušení.  Jsou imunní proti elektromagnetickým systémům a zdrojům impulsů. Novým faktorem je odolnost pláště bojových hlavic proti mechanicko – fyzickému poškození.

To hlavní je schopnost pronikat systémy  PRO – protiraketové obrany a přesně zasahovat a ničit cíle do vzdálenosti 11 000 km.

Verze jaderných raket „RS-12 M-1“ jsou instalovány na mobilních rampách. To umožňuje vysoké manévrovací schopnosti podle strategické či jiné potřeby. Podle S. Ivanova se na vývoji nových zbrojních systémů dále pracuje a bude pokračovat. Diktuje to celkový mezinárodní vývoj a potřeba spolehlivé a účinné obrany Ruska. To znamená, že i dnes a zítra Rusko musí disponovat prokazatelnou odstrašující silou. A schopností ji mít kdykoli připravenou k použití a nasazení.

Oznámené některé kroky Ruska ve vojenské oblasti jsou také jedním z výsledků dlouhodobých i aktuálních analýz vojensko strategické situace ve světě, v Evropě i jinde.

 

Postoje Německa vyplouvají na povrch

Jednání ministrů obrany NATO v Seville ve Španělsku 8.-9. února 2007 se týkalo také amerického systému protiraketové obrany v Evropě. Rusko takové záměry kritizuje. Vyhlášená protiopatření jsou známá. SRN v rámci rozpravy o americkém plánu v Evropě nyní zveřejňuje své přístupy k uváděné problematice. Německé stanovisko je formulováno v rámci podpory amerických plánů.

Ale souběžně vyjadřuje podstatu chápání vojenskostrategické složky východní politiky SRN. Německo se má připravovat na možnost kvalitativně nových útoků teroristických sil. Ale aby se taková možnost pro SRN snižovala, je nutné rizika vidět v novém pojetí. Jak tomu rozumět? Přesně to vyjadřuje frakce CDU ve Spolkovém sněmu. „Pokud se budou komponenty amerického protiraketového systému instalovat u našich sousedů v Polsku a v ČR, pak z toho může těžit také Německo“.

Především tím, že na jeho území nebudou nové americké protiraketové základny. Německo bude tedy spokojeno. Zato vláda v ČR hovoří o „prestiži“, o „důvěře“, kterou máme u USA za to, že rizika za ně s úsměvem vláda přebírá. A vydává občany ČR v nová nevypočitatelná rizika. Radar bude přednostním cílem každé odvety.

 

Rusko – USA a protiraketová obrana

Jednání ministrů obrany zemí NATO v Seville ve Španělsku 8.-9.2. 2007 jednalo o americkém systému protiraketové obrany. Ministr obrany Ruské federace Sergej Ivanov upozornil na stanoviska a přístupy Ruska k americkým plánům na vybudování svého systému PRO v Evropě. Ruský objem a obsah protiopatření vychází z obranných zájmů a potřeb Ruska.  Ruská sféra zájmů bude i napříště zabezpečena. Politické, ekonomické a vojenské prostředky zaručí zájmy Ruska ve vzájemných souvislostech a podmíněnostech.

USA a země NATO musí dopředu vědět, že nové raketojaderné prostředky a systémy Ruska budou mít schopnost proniknout vším, co bude v případě potřeby pro bezpečnost Ruska, jeho spojenců a přátel nutné. Jinými slovy faktor odstrašení bude, a musí i nadále fungovat. Tj. účinně působit. A to jak v dané době, tak s výhledem do budoucnosti. Ministr obrany Ruska Ivanov to řekl ministrům obrany zemí NATO jasně : „Pokud se nám někdo pokusí vnutit závody ve zbrojení, pak říkám, že se mu to nepodaří. Vyvineme ale vlastní strategické systémy, které budou schopny překonat jakýkoli obranný systém…“

Nový protiraketový radar bude Rusko instalovat v oblasti Petrohradu. Na tomto místě bude plnit přesně vymezené strategické úkoly. Bude vidět hodně daleko.

 

Rozhovory Ivanov – Gates

Se šéfem amerického Pentagonu jednal Ivanov mezi čtyřma očima. Upozornil, že rozmísťování amerických prvků protiraketové obrany USA u hranic Ruska nepředstavuje žádný přátelský signál. „Zatěžuje to vztahy Ruska s USA, zeměmi NATO, Polskem a státy, které by následovaly polský případ. Není také jasné, jaké nebezpečí pro Evropu má být odraženo raketami z Polska. Rusko upozorňuje, že americký plán zřejmě zasahuje i asijsko – tichomořskou oblast.“ R. Gates pak uvedl, že „zde jsou rozdílné názory, o čemž nemůže být sporu, myslím, že to byl otevřený rozhovor …“. S. Ivanov dále uvedl, že v americkém „argumentování něco nesouhlasí. Kdyby se někdo pokoušel zasáhnout balistickými raketami USA z Iránu nebo KLDR, určitě by letěly daleko mimo území ČR nebo Polska“.

Americký systém základen PRO má vytvořit jednostranně výhodnou strategickou pozici a situaci pro USA. A to v rámci globálních válečných příprav pro větší konflikty. Přičemž ropa na Blízkém východě hraje prvořadou úlohu a význam. V rámci Bushovy doktríny o zajišťování „bezpečnosti USA“ jde fakticky o přípravu předsunutých válčišť v Evropě, v Perském zálivu … Strašení Evropy iránskými raketami je průhledné zástupné téma.

 

Spokojenost ve SRN

Politické a vojenské vedení je spokojeno s tím, že USA své základny PRO chtějí vybudovat na východ od Německa. Frakce CDU/CSU to vyjadřuje jasně. Když souhlasí se základnami USA, pak aktivity bundeswehru budou také přijímány v ČE a v Polsku.

USA se současně snaží vytvářet falešný dojem o tom, jakoby Rusko už přesvědčily o nevinnosti svých strategických záměrů v Evropě, u hranic s Ruskem. S. Ivanov srozumitelně ministrům obrany zemí NATO sdělil toto stanovisko: „To nás nutí k asymetrickým a levným protiopatřením a pochopitelně musíme promyslet i strukturu našich vztahů k Alianci …“ Dnešní situace jen znovu dokazuje negativní důsledky politiky Gorbačova. Ten vůbec nedbal návrhů vojenských odborníků SSSR. V roce 1987 přistoupil na dohodu s USA o vyřazení z výzbroje raket středního doletu. USA slíbily, že v zemích západní Evropy nerozmístí své rakety stejné třídy a tehdejší systém PRO. Američané ale množství uvedených raket přemístili do skladů. Dnes mnoho zemí tyto rakety má.

Nové prostředky obrany Ruska budou dostatečné k tomu, aby nikdo nepochyboval o mocenských realitách v Evropě a také ve světě.

 

Mezinárodní konference o bezpečnosti v Mnichově

Proběhla o víkendu. Na 200 představitelů z různých zemí debatovalo o otázkách bezpečnosti ve světě. Na konferenci vystoupil prezident Ruské federace Vladimír Putin. Kritizoval USA za snahu měnit rovnováhu ve světě. Zdůraznil, že je přesvědčen o tom, že Evropané americký systém PRO nepotřebují. Varoval před tím, že nové kroky USA odstartují nové kolo ve zbrojení. Ruská protiopatření budou účinná a velmi působivá.

Je jasné, že USA způsobily ochlazení vztahů s Ruskem a musejí počítat s tím, že to bude mít své dopady. Příčina ochlazení není v projevu Putina, kritickém na adresu USA, ale ve špatné politice USA. Amerika by měla přezkoumat své plány pro Evropu ve vojenské oblasti. USA jsou hlavní příčinou nového napětí ve světě a v Evropě. Jejich politika je pokračováním z dob studené války.

 

Některá zobecnění

1. Předně je zřejmé, že USA plánují v řadě případů nové válečné akce ve světě. Cílem hegemonistické strategie Bushovy doktríny je získat kontrolu nad zdroji ropy a zemního plynu. 2. Export americké „svobody a demokracie a míru“ zajišťují ozbrojené síly. To proto, že o „americký mír“ není zájem. Převládá vojenská hrozba, agresivní války a vyhrožování suverénním zemím. Probíhá rozsáhlá výstavba nové válečné infrastruktury v Evropě, Perském zálivu a jinde. Americká propaganda a propaganda zemí NATO klame veřejnost. V tom smyslu, že americký bojkot principů Charty OSN (Irák, Balkán …) je vykládán nepravdivě tak, jakoby USA „riskovaly v zájmu mezinárodního společenství“. Ve skutečnosti jde o chladnokrevné americké kalkulace válečného charakteru. Proto také ve světě přibývá nepřátel USA. 3. Amerika v realizaci své hegemonistické a agresivní zahraniční politiky se stále více dostává do rozporů mezi deklarovanými cíly a možnostmi je dosahovat. Přeceňování vlastních sil a možností je notorickým jevem americké zahraniční politiky. V NATO se objevují nové rozpory. Veřejnost odmítá válečné záměry USA. Země západní Evropy mají s USA neopakovatelné poválečné zkušenosti. Proto USA nyní dávají nové šance východoevropským zemím, kde je proamerická servilita pravice na vzestupné křivce. V rozporu s postoji a se smýšlením veřejnosti. 4. USA chtějí rychleji působit proti strategickým vztahům Ruska s ČLR, vztahům s Indií, arabskými a dalšími zeměmi. Tyto síly jsou na strategickém vzestupu. Úspěšně probíhají mnohopolární mezinárodní vztahy, posilují úlohu OSN, principů Charty OSN, mezinárodního práva. Odmítají americký hegemonismus, který se z části kryje bojem proti terorismu. Tyto síly mají také nejmodernější prostředky své bezpečnosti, kosmické obrany.

Americký systém PRO ve východní Evropě je jen počátkem dalších širších amerických plánů. Na předním místě proti Rusku. A tím i proti silám, které se Americe nikdy nepodřídí.   To ale musí USA teprve pochopit a nezvratně uznat. Jiná cesta pro ně není. Nelze věřit Američanům, že tomu tak není. Irák a Afghánistán, to jsou dvě strategické křižovatky amerického agresivního neoimperilaismu a současné příklady hlubokých a všestranných neúspěchů Bushovy doktríny. Proto vedení USA je v nervozitě. Základny PRO ve východní Evropě se dají přeměnit v základny jiného charakteru. Američané se stále chybně zřejmě domnívají, že někoho mohou nějak doběhnout. Vůči Rusku se kardinálně mýlí. 5.Jestliže chtějí USA v Evropě něco propojovat, pak se nejedná o systém PRO. Ale o širší integraci všech válečných základen USA v Evropě. Tato infrastruktura se má podle USA posouvat do východní Evropy. 6. Do relativně nové fáze vstupuje americký systém a systém NATO v oblasti ideologických kampaní a politicko-psychologického působení. Jde jednak o zpracovávání obyvatelstva v Polsku a ČR pro americké základny. Hlavní zaměření je dlouhodobě orientováno proti Rusku, Bělorusku, na Ukrajinu, do Gruzie, proti Kubě … Smyslem působení je líčit Rusko v barvách proamerické propagandy, zkreslovat jeho politiku, zejména ve vojenské oblasti.

Proti takovým záměrům působí fakt, že veřejnost v Evropě americký plán protiraketové obrany nevítá. Stanoviska Ruska jsou jasná. Hlavní odpovědnost za nové napětí v mezinárodní politice padá na USA a vládu G. Bushe.

 

Americký expansionismus je nepřijatelný

„Především USA překračují své národní hranice ve všech oblastech: v hospodářství, v politice a v humanitární sféře nutí ostatním státům své představy…“ Prezident Ruské federace, Vladimír Putin, na mezinárodní konferenci o bezpečnosti v Mnichově, 10.2. 2007

Projev ruského prezidenta na zmíněné konferenci má zásadní význam. Rozhodně to není kampaň. Před politickými osobnostmi z celého světa bylo adresně a srozumitelně řečeno to, co se ví a co se kritizuje. Amerika nemá žádná práva pro svůj expanzivní neoimperialismus, militarismus, agrese, program podvratné činnosti proti suverénním zemím. Bushova doktrína jako komplexní vyjádření hegemonostických záměrů ve světě je nepřijatelná. Nelze nečinně přijímat či přehlížet americkou expanzi, která je rétoricky a ideologicky zakrývána bojem proti terorismu na celém světě.  Mezinárodní společenství nelze znásilňovat ani klamat.

USA po roce 1989 vsadily na kartu s vizí, že budou konečně ovládat svět. Byla to snaha realizovat to, co se americkému velkokapitálu nepodařilo po roce 1945. V období po druhé světové válce. Po zániku světové bipolarity, po roce 1989 byla renovována americká koncepce touhy po světovládě. Procesy globalizace takové touhy, plány a koncepce ještě posílily. A z části ještě posilují.

Současnost ukazuje na příkladech, že je to velký omyl USA a tamního politického a vojenského vedení. Balkán, Irák, Afghánistán, Blízký východ … to jsou konkrétní důkazy, že Amerika jde důsledně ve stopách konfrontace a studené války. V paměti mezinárodního společenství jsou dobře uloženy americké zločiny spáchané v KLDR, ve Vietnamu a jinde. Ty musí být před mezinárodním společenstvím řešeny.

V. Putin uvedl, že se USA chovají v linii konfrontační politiky. „Objevily se pokusy vnutit nám nové dělící linie a zdi“.To by americkému vojenskoprůmyslovému komplexu jen vyhovovalo. Americký protiraketový systém na území ČR a Polska je strategicky situován proti Rusku, Slovo Američanů, že tomu tak není, jsou propagandistického rázu. V Mnichově Putin řekl jednoznačně: „Ve vztahu k Rusku to je nesmyslné, protože máme zbraně, které to lehce překonají“. 

To musí přirozeně každý brát plně v úvahu. Domnívám se, že takové poznání bude platit ve vztahu k USA i na jiných místech ve světě. V. Putin ještě uvedl: „Systém neslouží bezpečnosti, ale pouze provokuje nové zbrojení. Kdo to potřebuje? Pochybuji, že Evropané…“

Americkému politickému a vojenskému vedení by vyhovovalo, kdyby Rusko přijalo nové závody ve zbrojení a tím se vyčerpávalo. Na to mohou Američané opravdu jen čekat. Zastávám názor, že Bushova vláda uvažuje i plánuje opožděně. Rusko podceňuje a své možnosti přeceňuje. Současně ale vyhovuje vojenskoprůmyslovému komplexu, který v novém zbrojení spatřuje byznys a zdroj jistých zisků od americké vlády, která zbraně nakupuje.  Je zde tendence, kde na jedné straně USA mají zbraně a systémy za velké peníze a současně vývoj ve světě směřuje k tomu, že Američané je nemohou plně nasazovat ani využívat. Ostatní země ve vojenské oblasti pokročily dále, než USA očekávaly. Prakticky se velké zbrojení v USA nebude stále více krýt s okamžitými možnostmi nové zbraně využívat. Tím není řečeno, že USA by bylo žádoucí podceňovat.

 

Americký debakl v Iráku přivedl svět k novému poznání

Je to především to, že americké zahraniční a vojenské politice a „argumentům“ nelze důvěřovat. Pod pojmy „americký mír, demokracie a svoboda“ je vždy expanzivní záměr a akce. Ruský prezident řekl, že „Americký zásah v Iráku uškodil víc než režim někdejšího prezidenta Saddáma Husajna…“

Něco podobného by už mezinárodní společenství nemělo připustit. To znamená rozhodnější akce a rozhodnější stanoviska proti podobným záměrům USA. V. Putin také ukázal na nepřijatelnost ideologického a politickopsychologického podvratného působení ze strany USA. „Stále nás někdo učí demokracii. Ale ti, kdo nás poučují, se sami učit nechtějí …“ To je na adresu USA a jimi řízeného mezinárodního aparátu ideodiverzní činnosti velmi přesné.

Kritika USA přišlaq v době, kdy 70 % Američanů požaduje odchod amerických okupačních vojsk z Iráku. Země Evropy odmítají své zatahování Američany do nových, nevypočitatelných rizik. Po Iráku je zde Afghánistán, který pro USA a NATO neslibuje nic dobrého. Hlavní příčinou ochlazení vztahů USA s Ruskem je špatná politika G. Bushe. Vystoupení V. Putina bylo adresným vyjádřením toho, čím Amerika nepřispívá ke stabilitě a serióznosti ve dvoustranných i vícestranných vztazích. Je jasné, že protiopatření Ruska v Evropě i jinde vyloučí americké možnosti nátlaku na Rusko, nebo jeho spojence a přátele. Pro nás je důležité, že občané v ČR americké základny na našem území odmítají. Nelze přijímat rizika za Američany.

 

Summit EU: jaderná energetika – kritika amerických válečných základen v ČR a v Polsku

V Bruselu se jednalo 8.-9. března 2007. Bylo dohodnuto, že význam jaderné energie pro budoucnost je nepopiratelný. Každá země si ale svou cestou rozhoduje o bude rozhodovat sama. Je to její vnitřní záležitost.

Do roku 2020 se má v EU zvýšit využívání biopaliv v dopravě na plných 10 %. Na 20 % také do roku 2020 se zvýší využívání obnovitelných energií. Byrokracie v rámci EU, která je závratně velká bude snížena o jednu čtvrtinu. To má přinést úsporu  20 miliard eur.

Ke sporům v EU o pojetí významu jaderné energie řekla německá kancléřka Angela Merkelová: „Nechceme nikomu vnucovat jadernou energii, ale nechceme ani, aby nám jiní vnucovali svou volbu…“

Merkelová před summitem uváděla, že se zřejmě o amerických plánech s protiraketovou obranou v Evropě  nebude debatovat. Připustila ale současně, že se to může i na půdě summitu stát.

 

Francie proti plánům USA

s protiraketovými základnami v ČR a v Polsku. Francouzský prezident J. Chirack, jehož státnická autorita je všeobecně uznávaná, americký plán označil za chybný. Povede podle jeho názoru k rozdělení Evropy jako kontinentu. Řekl, že americký plán „vyvolává řadu otázek, o kterých bychom měli dlouho přemýšlet“.Jde o nové strategicko mocenské záležitosti, které míří do budoucnosti, ale bez ohledu na principy práva, rovnosti, stability a vypočitatelnosti. Mimo principy Charty OSN. Podle názorů J. Chiracka  „měli bychom být velmi opatrní, abychom nepřispívali k novým dělícím čárám v Evropě a nevraceli se k překonaným pořádkům…“

Názory prezidenta Francie jsou velmi prozíravé a rozumné. Je žádoucí je akceptovat právě v EU a v NATO.

 

Polsko chce více

Ministerstvo zahraničí vyjadřuje pochybnosti o tom, zda americký blok NATO zajistí Polsku bezpečnost, když by šlo o nějaký konflikt.  Proto prý je nutné uzavřít nyní dvoustrannou strategickou smlouvu Polsko-USA. Ta by měla zajistit garance bezpečnosti pro Polsko ze strany USA. A to ještě před vybudováním americké základny protiraketové obrany na území Polska.

Další názory z vlády Polska zase upozorňují, že taková smlouva by oslabila blok NATO. Různé názory ve vládě Polska odráží rozrůzněnost názorů v celé polské společnosti na americkou základnu. Witold Waszykowski, náměstek ministra zahraničí,ukazuje na důležitý fakt. NATO svůj obranný systém ponechává před modernizací. V NATO prý vycházejí z toho, že bloku žádné hrozby zatím nejsou známé, nebo nestojí v popředí. Polská vláda žádá od USA více než vláda ČR.

Polská vláda 9. března 2007 podepsala s USA dohodu o předávání vzájemných tajných vojenských zpravodajských informací. Tato smlouva má údajně Polsku pomoci k přesvědčení, zda USA jsou vůbec ochotny s Polskem spolupracovat v uvedené oblasti.

 

USA spustily nové a nebezpečné procesy

Jde o nové kolo zbrojení, které není srovnatelné se žádnou etapou zbrojení z poválečného období. Myšleno kvalitativně a co do důsledků. Vláda G. Bushe přenáší těžiště nového zbrojení do rámce – okruhu zemí, které vlastní jaderné zbraně.Usiluje o to, aby v tomto rámci byly vyvolány závody v oblasti protiraketové obrany, systémů a prostředků k jejich překonávání a likvidaci.   To by mělo podle záměrů USA jaderné země nejen vyčerpávat, ale také rozdělovat.

Cílem vlády G. Bushe a amerického vojenskoprůmyslového komplexu je oslabovat tímto také rusko-čínské strategické vztahy, jejich vztahy s Indií a spolupráci s dalšími zeměmi. Nejaderné země by se tak podle záměrů USA měly dostat do nevýhodné pozice.

 

NATO se bude dále diferencovat

V americkém bloku NATO probíhá současně několik procesů. Globalizace má pod vedením USA členské země NATO plněji zapojovat do válečných akcí v Afghánistánu a jinde. USA současně provádějí strategická rozhodnutí  bez NATO. Americké protiraketové základny v Británii, ČR a v Polsku zahájily novou vlnu rozdílných názorů, hodnocení a přístupů k vztahům USA-NATO. Uvnitř bloku NATO to vyvolává nové názory na USA, jejich strategii a záměry v Evropě a ve světě.

Americké protiraketové plány v uvedených zemích jsou výhradní strategickou záležitostí USA. Rozhodně nejde o obranu území Británie, ČR a Polska. Řeči o jejich obraně jsou zástupným a manipulujícím tématem, dobře v USA předem promyšleným.

Další proces, který vláda USA vyvolala a neustále posiluje je rostoucí nedůvěryhodnost k Americe. A to k zahraniční a zejména vojenské politice USA, k její vojenské strategii a Bushově doktríně. Tato vláda v čele s prezidentem  cíleně oklamala mezinárodní společenství – když tvrdila, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení. Obešla OSN, mezinárodní právo i blok NATO a zahájila válečnou agresi proti Iráku.

Důsledky budou tragické. Z velké části již jsou. Je faktem, že jaderné zbraně vlastní Izrael, Pákistán, Indie. Smlouva o nešíření jaderných zbraní z roku 1968 je vážně ohrožována. Při analýze nejbližších záměrů USA ve výše uvedené problematice jde podle mého názoru o dvě věci.

1. Americký plán s protiraketovou obranou je zaměřován proti Rusku a souběžně i s některými přípravnými parametry proti ČLR.

2. Američanům jde o to, aby v dané fázi bezpečně získali potřebná území pro své válečné základny v Británii, ČR a v Polsku.

Protiruská karta také nyní spekuluje s Kavkazem. Vláda G. Bushe jde chybnou cestou. Americká dominace je vidinou, kterou USA nedosáhnou. Proto jejich vedení je nervózní. Bude nutně dělat další chyby. Chybná zahraniční a vojenská politika vlády G. Bushe je způsobena jednostrannou vizí příštího světa. Naléhavěji roste potřeba korektur americké mezinárodní strategie.

 

Vlády v Polsku a České republice hrají s protiruskou kartou

Premiéři Topolánek a Kaczyňski  ve Varšavě 19. února 2007 zveřejnili stanoviska obou vlád k americkým válečným základnám na území obou zemí. „Shodli jsme se, že odpovíme pozitivně …“ Oba premiéři se silně obávají referenda občanů o tak závažné věci, jako je instalace amerických válečných základen PRO – protiraketové obrany v Polsku a v České republice.

Vláda G. Bushe porušuje strategickou rovnováhu sil. Podkopává mezinárodní dohody o omezování zbrojení. Provádí nové válečné přípravy v duchu konfrontace. S dosahem zvyšování napětí, nedůvěry, zbrojení nových kvalit. Souběžně s tím, USA rozvíjejí ideologické kampaně proti Rusku. A to za pomoci současných pravicových vlád v Polsku a České republice. Jednání ve Varšavě ukázalo, že politická, ideologická a vojenská hra s protiruskou kartou je nesmyslná. Všestranně kontraproduktivní.

Podstatným cílem americké vlády G. Bushe je nadále znepřátelit Polsko s Ruskem a Českou republiku s Ruskem. Dostat slovanské národy proti sobě. To je staronový nástroj tažení na Východ. Je jen zarážející, jak vlády v Polsku a v ČR aktivně takovým nepřátelským záměrům USA napomáhají. K takovým záměrům Američané využívají vládní režimy v Praze a ve Varšavě. Nutno dodat, že tyto vlády servilní politiku pro USA dělají bez problémů, aktivně. Vycházejí m.j. také z představy o spoluúčasti na velké politice a velkých rozhodnutích, o kterých se bude hovořit. Získávat z toho politický a ideologický kapitál ve vnitřní politice v Polsku a v České republice. Tyto vlády se bojí hlasu lidu. Občané základny USA odmítají. Vlády zatahují svůj lid do pasti rukojmích Američanů, To není vděčnost, ale velká chyba.

 

Rusko oprávněně varuje

To, že pravice v Polsku a v České republice označuje stanoviska Ruska k americkým základnám po svém, zkresleně a politicky účelově – jen dokazuje ideologické a politické zaměření proti Rusku. Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov uvádí, že Rusko bude na americké válečné základny reagovat bez hysterie. Jeho protiopatření budou nutná a všestranně opodstatněná.

Slova ruského prezidenta V. Putina by si měly obě vlády uvědomit v plné šíři, v celé podstatě a ve všech souvislostech. „Naše odpověď bude asymetrická, založena na technologiích, které dokáže vyrobit ruský vojenskoprůmyslový komplex a ruští vědci…“

 

Pravda o zaměření

Ruský generál N. Solovcev v Moskvě řekl, že americké válečné základny v Polsku a v České republice mohou být zaměřeny jako cíle. To nemůže nikoho překvapit. To udělá každá vláda, která nese svou odpovědnost za obranu své země, svých občanů. Rusko má dostatek sil i prostředků k tomu, aby eliminovalo jakékoli kroky, které jsou v rozporu s jeho bezpečností, strategickým postavením, zájmy a potřebami.

Protiruské spekulace v Polsku a ČR jsou záležitostmi vlád, nikoliv občanů Obyvatelé Brd nyní říkají: „Pozor na Američany jsou pro nás velmi nebezpeční“. Cítí, že Američané rozprostírají u nás past rizik, které by jinak museli podstupovat sami a na svém území a nebo blíže k území USA.

Je šířen názor, že prý USA s Ruskem jednaly od roku 2004 o raketách. Ale o jakých raketách?  O raketách středního a krátkého doletu. Smlouva o těchto raketách z roku 1987 nyní ztrácí na svém významu, a to vinou USA, které úpravu uvedené smlouvy odmítají. To znamená, že chtějí pro sebe jednostranné výhody. Proto Rusko zvažuje odstoupení od této smlouvy a provedení potřebných kroků ve svém obranném systému.

Proamerické kruhy u nás i v Polsku straší občany raketami z Iránu … Ve skutečnosti je tím zakrýván fakt, že americký systém PRO je ve východní Evropě výhradně americkou válečnou záležitostí. S tím, že obrovský objem nevypočitatelných rizik a důsledků se dovedně instaluje na občany Polska a České republiky. Vlády uvedených zemí odejdou, ale rizika pro občany obou zemí zůstanou. Američané budou spokojeni. Je nutné celonárodní referendum.

Je to elementární politické svobodné právo občanů. To ústava zaručuje v souboru garantovaných práv lidských, humanitárních, sociálních a občanských.  Pravicové kruhy se v Polsku a ČR vrcholně bojí toho, že základní politické svobody a práva občanů se nyní naplňují zcela konkrétním obsahem. To jest nutností  referenda občanů o amerických válečných základnách v ČR a v Polsku. Bojí se svobodných názorů občanů, ačkoli se stále ohánějí lidskými právy „demokracií, svobodou, průhledností“ atd. Mají strach z toho, že jejich proamerická servilita neprojde. Operují vším možným, aby občany zmátly.  Proto také protiruská hra a politika má odvádět pozornost jinam, než k otázkám referenda. Vlády v Polsku a v ČR rozhodují v rozporu s názory svých občanů.

Některým myšlenkám není dost dobře rozumět. Polský premiér J. Kaczyňski 19. února 2007 při obhajobě americké základny PRO v Polsku uvedl, že „základna není namířena proti žádnému normálnímu státu“. Co to je? Co to znamená? A které státy pak jsou nenormální? A ty jsou zaměřovány americkými raketami?  I těmi, co budou instalovány v Polsku. Polský premiér pak k tomu ještě dodal: „Americká základna v Polsku má představovat zabezpečení proti případné činnosti států, které se nechtějí podřídit principům obvyklým ve světě…“

 

Protiraketový plán USA – ruský plán a Aljaška

26. února 2007 náčelník generálního štábu ozbrojených sil USA generál Peter Pace na americké válečné základně ve Fort Wainvrihgt  formuloval v souladu s důvěrnými plány vlády G. Bushe některé nové vojenskostrategické i jiné plány a záměry USA.

Základem je tajná Zpráva Kongresu USA, obsahující záměry pro příští období, Obsahem vlastní zprávy jsou výsledky analýz provedených americkými zpravodajskými službami, Pentagonem, ministerstvem zahraničí a sborem poradců prezidenta G. Bushe. Výsledky analýz se týkají především postavení amerických ozbrojených sil v daném období. V rámci celosvětové strategické a mocenské situace. A akcentem na nové skutečnosti, které přinesl rok 2006.

Americké ozbrojené síly jsou silně vytížené v Iráku, v Afghánistánu. Pokud by nyní USA musely řešit „nové krize“, dostavila by se jistá rizika. Velké obavy USA očekávají v Afghánistánu. Generál uvedl řadu faktů o organizaci nových brigád, o početních úpravách atd.

To podstatné je ale v oznámení seznamu zemí, které podle tajné zprávy budou v příštím období pro Bushovu doktrínu představovat nové kvality globálních problémů. O které země se jedná konkrétně: Irán, Sýrie, Pákistán, Alžírsko, Čad, Jemen, Venezuela, Kolumbie, Indonésie, KLDR, Filipíny, Sudán, Somálsko, Libanon. Tento seznam je ve zdánlivém rozporu s tím, co generál Pace uváděl v otázkách vytíženosti armády USA. Jde ale o plán USA pro příští období. A dále, USA tento seznam hodlají předložit do vedení NATO k projednání. USA budou od zemí NATO požadovat pomoc řešit problémy kolem uvedených zemí, ale pod vedením USA.

Některá fakta: Pozemní síly USA budou zvýšeny o 65 000 vojáků. Počet armádních brigád se zvýší ze 42 na 48. Brigády  Národní gardy budou přeorganizovány z dosavadního počtu 34 na 28. Budou nově vyzbrojeny. Zvýší se jejich mobilita. Jednotky námořní pěchoty budou zvýšeny o 28-30 tisíc vojáků. Aktuálním úkolem pro velení ozbrojených sil USA je co nejrychleji zorganizovat 24-26 brigád. Ty budou připraveny k okamžitému nasazení za hranicemi USA. Námořní pěchota vytvoří 4 nové brigády se zvláštní výzbrojí.  U letectva má být do pěti let snížen početní stav personálu až o 35-40 tisíc lidí.

V současnosti mají USA v Iráku 20 brigád. V Afghánistánu 3 brigády, v Kosovu jednu brigádu. V Jižní Koreji jednu brigádu. Brigáda v současné organizační struktuře armády USA má 6 500-7 000 vojáků.

 

Lavrov je přesvědčivý

Ruský ministr zahraničí S. Lavrov jednal s ministrem zahraničí F.W. Steinmeirem 22. února 2007. Rozhovory o dvoustranných vztazích, o EU, Iráku … se týkaly také amerických plánů s protiraketovou obranou v ČR a v Polsku. Výměna názorů na záměry USA proběhla ve vzájemném pochopení. Steinmeier několikráte řekl, že SRN má pochopení pro názory a přístupy Ruska.

Současně také Norsko, členská země NATO, odmítlo záměr USA na instalaci amerického radaru na území ČR. Ve stanovisku vlády Norska se uvádí: Odmítáme ten druh protiraketové obrany, který USA v Evropě plánují“. USA také před tím chtěly svůj radar namířený proti Rusku instalovat na území Norska. To ale USA nevyšlo. Podle Steinmeiera SRN chce i nadále s Ruskem udržovat a rozvíjet dobré přátelské vztahy a realizovat několik společných projektů. Lavrovův německý protějšek se ale ke kritice amerického plánu v Evropě nevyjádřil přímo. Lavrov Steinmeierovi  přiblížil a objasnil hlavní přístupy a kritiku Ruska na adresu USA v dané otázce. Také ruské kroky a protiopatření byla sdělena velmi jasně. Rusko bude připraveno na takové stavy a situace, které by jeho zájmy a potřeby mohly ohrožovat.

Generál Jurij Balujevskij, náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, uvádí, že jedna věc je americké ujišťování, že nic není namířeno proti Rusku, a současně při vyhodnocování reálných technických i dalších otázek je zjišťováno, že za určitých okolností by mohly být poškozovány ruské odstrašující kapacity. K tomu přirozeně nikdy nesmí dojít. K tomu dodávám, že americké výklady různých vojenských kroků či plánů nelze akceptovat. Pouze to, co je výsledkem objektivních a věcných analýz té strany, která se musí mít před americkými „přátelskými kroky“ vždy na pozoru.

 

Premiér Ukrajiny V. Janukovyč

Americký plán s protiraketovou obranou se musí stát předmětem jednání a dialogu. A to mezi Západem a Východem. Mezi zeměmi západní a východní Evropy. Bez jednání těchto zemí se nesmí propašovat. Ukrajina a Rusko se musí v každém případě tohoto dialogu neomezeně účastnit. Kancléřka SRN Angela Merkelová jednala s Janukovyčem v Kyjevě 28. února. Merkelová se vyjadřuje pro vzájemná jednání a vyjasňování všech otázek a stanovisek. Německo má zájem, aby vztahy s Ukrajinou byly i nadále pozitivní.

Také jednání v Berlíně 27. února  mezi Steinmeierem a Vondrou z ČR ukázala, že Německo odmítá protiruské tendence kolem celého plánu na protiraketovou obranu. Vondra straní USA bez ohledu na zájmy ČR a stanovisek občanů ČR. Jednání o americkém plánu v NATO musí být věcí věcných přístupů a rovnoprávného jednání. V zemích NATO probíhá diferenciace názorů k USA. Řada zemí má vlastní a ne vždy pozitivní zkušenosti z poválečného období s vojenskou přítomností USA na jejich územích. I s americkými válečnými přípravami, Evropa dnes už není na USA závislá jako dříve. EU se stává samostatným strategickým faktorem na mezinárodní scéně. Zájmy Evropy nejsou a ani nebudou vždy totožné se zájmy USA. Potvrzuje to Jugoslávie, Irák a další případy.

Polský přístup je dnes vyjadřován myšlenkou, že americká základna na území Polska musí především zajišťovat obranu Polska.

 

Ruský plán

Je založen na myšlence a potřebě kolektivního – celoevropského projednávání a řešení systému protiraketové obrany jako celku, celého komplexu na kontinentě  - Evropy. Musí jít o zajištění bezpečnosti všech zemí v Evropě. To přece USA uvádějí.

Rusko o takových otázkách již jednalo s NATO. Bylo to ale přerušeno, když USA se začaly orientovat jen na ČR a Polsko. Rusko otázku kolektivního řešení dá do Rady NATO. Bude žádat komplexní a věcné objasnění všech záměrů USA. Kolektivní bezpečnost v Evropě je klíčové téma – důležité pro všechny země. Jeho aktuálnost časem i dnes se jen zvyšuje a dostává nový kvalitativně vyšší význam.

Ruský plán může zastavit nové kolo nedůvěry, zbrojení a vznikání nerovnováhy sil mezi velmocemi. Je tedy žádoucí na celoevropské bázi věcně jednat, aby celá Evropa poznala, kdo je kdo a kdo jaké má skutečné záměry a cíle. To je demokratické, průhledné a potřebné.

 

Rusko upřesnilo svou zahraničně politickou koncepci

Po předchozích odborných analýzách na ministerstvu zahraničních věcí vyhlásil 10. července 2000 ministr zahraničních věcí Ruské federace Igor Ivanov 9 bodů upravené koncepce zahraniční politiky a zahraničně politického působení pro příští období:

- zahraniční politika se bude soustřeďovat na cíle, které jsou a budou nezbytné k vybudování silného státu a ekonomiky,

- Rusko hodlá provádět otevřenou, vyrovnanou a lehce předvídatelnou zahraniční politiku zaměřenou na ochranu ruských zájmů, a když bude třeba, tak je také tvrdě prosazovat,

- jisté plány týkající se budování nových, spravedlivých a vzájemně výhodných partnerských vztahů, nejsou vždy ospravedlnitelné, mnoho věcí se musí nově posuzovat,

- odmítáme vzrůstající tendenci vytváření monopolárního uspořádání světa s dominantním postavením USA v ekonomické a silové oblasti,

- boj proti mezinárodnímu terorismu se dostává na přední místo, je sto destabilizovat situaci nejen v jednotlivých státech, ale v celých oblastech,

- zrušení ekonomických sankcí proti Iráku je důležité, protože jde o významného dlužníka Ruska,

- působíme ve směru odvrátit USA od záměru vybudovat omezený systém národní protiraketové obrany, toto naše stanovisko zůstává v platnosti,

- Rusko a USA i nadále spolupracují v prospěch mírového procesu na Blízkém východě,

- Rusko bude upevňovat strategické spojenectví s ČLR.

Ruská vláda výrazněji než dříve podporuje své podnikatele a společnosti v celé sféře zahraničního obchodu, investic a finančnictví. Určité nevyjasněné otázky existovaly ve vztazích Polska k Rusku. Ruská vláda vedla řadu jednání s představiteli Polska a řada problémů byla vyjasněna i řešena.K tomu přispělo jednání prezidenta Polské republiky A. Kwašniewského v Moskvě 10. července 2000.

 

Rusko dopracovává novou vojenskou doktrínu

Všestranně se potvrzuje, že americký záměr s protiraketovou obranou v Evropě je zaměřován proti Rusku. Cílem je poškozovat jeho obranyschopnost, komplikovat situaci u některých vybraných druhů zbraňových systémů a prostředků Ruska. Provádět aktivní vojenskou špionáž pomocí vysokovýkonného radaru z území ČR. Americké plány rozdělují Evropu, podněcují novou studenou válku i závody ve zbrojení. Podstatně narušují politickou důvěru. USA se mylně domnívají, že z politiky nových válečných příprav mohou jen získávat.

 

Bezpečnostní rada Ruské federace

Zpracovává novou vojenskou strategii a doktrínu. Globalizované NATO – americký válečný blok z dubna 1949 má podle plánů USA plnit nové úkoly, aby prokazoval tzv. potřebu životaschopnosti. Velkou zkoušku NATO podstupuje v Afghánistánu. NATO plní také nevojenské, politické a politickopsychologické úkoly, operace podvratného charakteru vůči zemím amerického zájmu.

NATO rozhodně nevysílá vůči Rusku signály jen s přátelským obsahem.

Politika NATO směrem východním , základny protiraketové obrany v ČR a Polsku vedou Rusko ke změnám v pojetí, obsahu a směrů vojenské doktríny. Prezident Ruské federace Vladimír Putin v únoru 2007 na mezinárodní konferenci o mezinárodní bezpečnosti v Mnichově oprávněně a zpříma kritizoval politiku USA za svévolné používání síly ve světě.

Taková politika USA nemůže vzbuzovat důvěru. Musí být odmítána a současně být pod kontrolou ostatních. Jinými slovy musí být vymezována do patřičných mezí. Vojenská doktrína Ruské federace schválená v roce 2000 už neodpovídá současné situaci, potřebám a nutnostem.

Dokument bezpečnostní Rady na základě podrobných analýz současného světa upozorňuje, že: „Vojenská síla je stále důležitějším faktorem politiky předních států. Velmoci věnují stále větší pozornost modernizaci svých vojenských sil a zbraní. Do výzbroje zavádějí moderní bojové prostředky. Revidují způsoby použití síly. Mění se vojenská přítomnost a vojenská spojenectví se posilují, hlavně pak NATO.“

Globalizace amerického bloku NATO nemůže být jednosměrnou záležitostí. K tomu nabádají zkušenosti minulé, ale i zcela nedávné. Rusko musí nutně přijímat nová a účinná opatření. Oblíbeným argumentem Američanů i těch co jim nadbíhají a pomáhají je opakované tvrzení, že základny v ČR a Polsku – nejsou proti Rusku. Tyto dnešní výklady jsou nejen zavádějící, ale snaží se o to, aby veřejnost dnešní výklady Západu pochopila jako jednou pro vždy dané.

Což samozřejmě není pravda. Dnešní stav, kdy se o základnách jedná, nebude totožný se stavem až tyto základny budou vybudované. A úplně jiný stav bude, až budou americké základny v ČR a v Polsku nasazeny, uvedeny do operační služby. Veřejnost v ČR a v Polsku není pravdivě ani úplně informována. Je manipulována.

 

Ruské letectvo bude aktivní

To bude v dalším období podstatný faktor nové ruské vojenské doktríny. Nové vojenské kroky velení ruských ozbrojených sil vycházejí z nové situace ve světě a kolem Ruska. Uvedené kroky jsou věcné, uvážlivé a musí zajišťovat velkou účinnost.

Velitel strategického letectva Ruské federace generál Igor Chvorov sděluje takový příklad: „Jelikož jsou prvky raketové obrany slabě chráněny, jsou všechny typy našich letadel s to použít proti nim elektronická protiopatření nebo je fyzicky zničit“.

 

Amerika zostřuje mezinárodní vztahy

Americká hegemonistická politika nebezpečně zostřuje mezinárodní vztahy. Poměry ve světě vůbec. Vznikají nová ohniska napětí. Stará ohniska se oživují, politicky, ideologicky a dodávkami nových zbraní z USA. Veřejně se hovoří o tom, že USA se připravují na další válečné konflikty. Počítá se prý s plány na vojenský přepad Iránu a jeho mírových jaderných zařízení. Úloha Izraele je pro USA údajně nezastupitelná.

Americká politika válečných příprav je provázena nervozitou z vojenské, politické a morální prohry v Iráku. Bushova doktrína i dále směřuje k politice síly, hrozeb a nátlaku. A přesto, že 70 % Američanů tuto politiku stále ostřeji kritizuje. Zde leží důkazy o tom, komu a jak slouží vláda G. Bushe. Je to špatná cesta. Protiamerické síly ve světě odmítají „americký mír“. A to proto, že straní velkokapitálu, vojenskoprůmyslovému komplexu.

Pouze politika mírového soužití na rovnoprávných a univerzálních principech Charty OSN a mezinárodního práva má budoucnost. Jen taková politika může zajišťovat lidskou důstojnost a všechna práva člověka 21. století. USA to nezaručují. USA musí pochopit, že v tomto světě nežijí jen oni, a že si nemohou dělat, co je napadne. Světový řád se musí obnovit a spravedlivě uspořádat.

 

Vztahy  mezi Československem – Českou republikou a Spolkovou republikou Německo 1945 – 2005

Exilová vláda ČSR za druhé světové války v Londýně dosáhla podstatných výsledků při řešení německé otázky. Prezident ČSR dr. E. Beneš v tomto směru sehrál rozhodující úlohu.

Byla potvrzena právní kontinuita ČSR ze strany hlavních antifašistických velmocí. Velká Británie a Francie se distancovaly od protičeskoslovenského německého diktátu z Mnichova 1938.

Československo se stalo signatářem „Deklarace Spojených národů“ z 1. ledna 1942. ČSR se aktivně podílela na boji proti Německu. Doma i v zahraničí. Velmoci antifašistické koalice se kladně vyjadřovaly společně s vládou a prezidentem ČSR k odsunu Němců z osvobozené republiky po porážce Německa.

Strategický dlouhodobý význam pro ČSR představovala „Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci  mezi ČSR a SSSR“. Byla podepsána v Moskvě 12. prosince 1943. Spolehlivě zajišťovala vnější strategickou bezpečnost ČSR před novým „Drang nach Osten“.

Uznání nutných společenských, sociálně ekonomických a dalších změn v ČSR po jejím osvobození vyjadřoval „Košický vládní program“ z dubna 1945. Ve vztahu k Německu zvýrazňoval zásadní význam smlouvy z r. 1943 těmito slovy: „Všechny mosty mezi nimií a námi byly jejich postupem navždy strhány, náš společný život s nimi není možný. Musí tudíž odejít, neboť jiného řešení v zájmu klidu a míru Evropy není…“

Odsun Němců podle rozhodnutí antifašistické koalice v Postupimi v roce 1945 byl aktem mezinárodního práva. Realizace tohoto rozhodnutí v ČSR, společně s uvedenými dekrety přispěla k vnitřní bezpečnosti ČSR a jejich občanů.

V poválečném období let 1945 – 1949 se v Německu budovaly institucionální základy politiky revanše proti ČSR, Polsku a dalším slovanským zemím . Hlavním politickým a ideologickým zdrojem byl, a dodnes je rozpor mezi vytyčenými cíly Německa před a v průběhu druhé světové války a neschopností takové cíle realizovat. Není to ojedinělý případ v dějinách Německa. Pangermánská ideologie tvoří základ i rámec německého revanšismu. Ten narušoval vztahy mezi Německem, později SRN a dalšími státy.

 

Po roce 1949

Po vzniku dvou německých států v roce 1949 dostaly naše vztahy k Německu nový rámec, limity a obsah. SRN a NDR představovaly dva rozdílné společenské systémy na půdě Německa. Historicky první socialistický stát – Německá demokratická republika.

Vztahy mezi oběma německými státy byly zásadně ovlivňovány kvalitou vztahů mezi USA a SSSR, mezi NATO a Varšavskou smlouvou (od roku 1955).

Německá otázka představovala v období let 1949-1989 strategické ohnisko a průsečík celoevropské i světové politiky. Z těchto pozic se k německé otázce přistupovalo. Nebylo možné jinak.

Kvalita vztahů mezi ČSR a NDR byla rozdílná od vztahů ke SRN. ČSR a NDR přijaly 23. června 1950 „společnou deklaraci“. Vyjádřily, že mezi nimi nejsou žádné otevřené problémy. Stanovisko k odsunu Němců bylo jasné. „Provedený odsun Němců z ČSR je nezměnitelný, spravedlivý a je definitivním řešením“.

Pro Československo byla ve vztazích ke SRN velmi důležitá podpora lidově demokratziockých vlád v Polsku a v dalších zemích východní a jihovýchodní Evropy. Rozhodující byla ale pomoc a podpora Sovětského svazu. Tyto země jednoznačně ve „Varšavské deklaraci“ z 23. června 1948 odmítly separátní jednání o Německu v Londýně. Západní velmoci, bez pozvání SSSR v rozporu se závěry z Postupimi připravovaly rozkol Německa. Také „Pražská deklarace“ z 21. října 1950 vyjadřovala jednotné stanovisko evropských lidově demokratických vlád k německé otázce. Byly odmítnuty plány USA a jejich spojenců na znovuvyzbrojování SRN.

 

Rok 1955

SRN byla začleněna do amerického vojenského bloku NATO. Stalo se tak v roce 10. výročí porážky Německa ve druhé světové válce. Začleněním SRN do NATO byla splněna etapa neveřejné remilitarizace SRN. Začínala další, otevřená politika vyzbrojování SRN. Po navázání diplomatických vztahů mezi SSSR a SRN v září 1955 se vývoj ve vztazích mezi ČSR a SRN a v německé otázce vůbec vyvíjel v nežádoucím směru. Ve SRN se posilovala politika militarismu. V roce 1958 Spolkový sněm přijal program směřující k získání jaderných zbraní. Memorandum generálů bundeswehru z roku 1960 takové záměry ještě zvýrazňovalo.

Vláda ČSR a další vlády Varšavské smlouvy, která vznikla v roce 1955 jako obranné uskupení – militaristické záměry SRN energicky odmítaly.

Od roku 1955 vláda kancléře Konráda Adenauera (1949-1963) organizovala za pomoci USA a dalších zemí NATO nepřátelskou činnost proti NDR. Cílem bylo zvrátit mocenské poměry v NDR. Berlínská krize na podzim roku 1961, vyvolaná zeměmi NATO, vystupňovala napětí mezi USA a SSSR, mezi NATO a Varšavskou smlouvou. Uvedená německá vláda spekulovala s tím, že může dojít ke konfliktu mezi SSSR a USA. Důležitá byla obrana státní hranice NDR. Vláda ČSR společně s vládami Varšavské smlouvy zákonná opatření NDR podpořily. Tento jednotný postup byl účinný.

 

Sovětsko – americký dialog

Probíhal po berlínské krizi. Jeho výsledek se promítl do společných dokumentů. Hlavní bylo poznání, že mezi USA a SSSR, ani mezi NATO a Varšavskou smlouvou nesmí dojít k ozbrojenému konfliktu. Jadernému nebo konvenčnímu. Tehdejší německý kancléř K. Adenauer toto jednání označil  za „shnilý kompromis“.

Na druhé straně se otevíraly některé nové aspekty ve vztazích se SRN. Návrhy SSSR, ČSR a dalších zemí, adresované vládě SRN i NDR na uzavření mírové smlouvy byly ze strany SRN, ale i USA a zemí NATO odmítány.

Spolkový sněm 14. července 1961 se vyjádřil pro příznivější realizaci vztahů s Československem a dalšími státy Varšavské smlouvy.

Nový kancléř SRN Ludwig Eduard (1963-1966) ve vládním prohlášení 28. října 1963 oznámil, že jeho vláda „je ochotna v rámci svých možností rozšiřovat hospodářskou výměnu“ s východními zeměmi.

Memorandum předsedy SPD W. Brandta o vztazích k východoevropským zemím bylo v srpnu 1964 zasláno ke konzultacím. Vyjadřovalo pružnější koncepci východní politiky v pojetí SPD. Vycházelo také z tehdejších rozporů mezi SSSR a ČLR. Pro Československo i další země se doporučovala účast na společných hospodářských, dopravních a jiných celoevropských projektech. „Více kontaktů a spolupráce na základě realistických záměrů …“

Vláda ČSSR tyto otázky pečlivě analyzovala a vyvozovala z nich své závěry, či postoje a náměty ve vztazích ke SRN. Dne 24. února 1965 prezident ČSSR Antonín Novotný formuloval toto stanovisko ke SRN: „V souvislosti s vývojem v Německu a vytvořením dvou suverénních států, z nichž s Německou demokratickou republikou máme dobré přátelské vztahy a vzájemně výhodnou spolupráci, chceme, aby i styky s občany Německé spolkové republiky byly přátelské a opíraly se o zásady mírového soužití…“

Vývoj ve vztazích mezi Československem a SRN nebyl přímočarý. Politika SRN procházela změnami, které představovaly vážné problémy. V polovině 60. let minulého století to bylo úsilí vlády SRN získat přístupy k jaderným zbraním.

Československá vláda v červenci 1965 reagovala. „Spatřujeme ve vyjádření západoněmeckých představitelů neobyčejně pádný důkaz pro své opakované zjištění, že vláda SRN jde k dovršení celé soustavy militaristických opatření, v nichž získání atomových zbraní má být posledním článkem …“

 

Mnichovská dohoda

Naše vláda prosazovala zásadu, že diktát z Mnichova proti Československu je neplatný od samotného počátku. Spolková vláda své stanovisko definovala v nótě vládě ČSSR 24. března 1966. „Spolková vláda je toho názoru, že mnichovská dohoda z roku 1938 byla roztrhána Hitlerem a nemá již žádný teritoriální význam. Nevznáší proto, jak již mnohokráte prohlásila, vůči Československu žádné územní nároky, zdůrazňuje, že toto je odpovědné stanovisko německé politiky …“

Vláda ČSSR reagovala 24. března 1966. „Přeje-li si Spolková vláda skutečné zlepšení vztahů mezi ČSSR a SRN a chce-li dokázat, že – jak tvrdí ´neprovádí ani revanšistickou, ani restaurativní politiku´, pak je nezbytné, aby bezvýhradně odsoudila tzv. mnichovskou dohodu a výslovně uznala její neplatnost od samotného počátku …“. Tato stanoviska Československa podporovaly státy Varšavské smlouvy v celém následném období.

 

1968 v Československu

Vláda CDU/CSU – SPD (1966-1969) ve svých vztazích k Československu vycházela sice z nového slovníku o míru a porozumění, ale fakticky prosazovala zájmy odsunutých Němců, politiku NATO. Kancléř K.G. Kiesinger byl členem NSDAP od roku 1933. Za fašistického Německa pracoval ve společnosti Interradio. Podílel se na vedení psychologické války proti zemím antifašistické koalice.

Ve vládním prohlášení 13. prosince 1966 vyjádřil následující vztahy k Československu. „Také s Československem , by se německý lid chtěl dorozumět. Spolková vláda odsuzuje Hitlerovu politiku, jež byla zaměřena na rozbití československého státního svazku. Souhlasí s názorem, že mnichovská dohoda, uskutečněná na základě vyhrožováním násilí, již není platná. Přesto jsou ještě problémy, které je třeba řešit, například problém práva na státní příslušnost. Jsme si vědomi své povinnosti ochrany vůči sudetoněmeckým krajanům stejně jako vůči všem vyhnancům a uprchlíkům a bereme tuto povinnost vážně. Zažili stejně jako předtím československý lid hořké utrpení a bezpráví. Spolkové vládě záleží na tom, ukončit tuto chmurnou kapitolu dějin našich národů a vytvořit sousedský vztah naplněný důvěrou …“.

Uvedená vláda ale po dohodě s velením NATO přijala vůči Československu v prosinci 1967 nepřátelskou koncepci „Operaci zástava“. V roce 1968 měla být realizována v době vnitřní politické krize v naší zemi. Plánovalo se překročení naší státní hranice, zmezinárodnění této otázky, plánoval se návrat odsunutých Němců a podobně.

Redakce: PhDr. Josef Groušl, CSc.                                                       Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí při Národní radě KČP jako svou 208. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, duben 2007. Web. str.:www.ksl.wz.cz            E-mail: Vydavatel@seznam.cz