V procesu souzen jest celý český národ. Resistence a odboj na jaře r. 1916

Vynikající čs. politik dr. Karel Kramář a s ním poslanec Alois Rašín, redaktor Národních listů, Červinka, a Josef Zamazal, účetní sladovny v Brodku, byli odsouzeni k trestu smrti

 

15. dubna 1916.

Americké Češky konaly velkou schůzi protestní proti zatčení Alice Masarykové v Čechách.

 

21. dubna

Zakázána brožura „Papežství, jakožto překážka kulturního rozvoje lidstva“.

 

22. dubna

V nymburském okresu leží přes 1.000 hektarů pozemků ladem následkem nedostatku pracovních sil.

Zakázány „Slet Sokolstva 1912“ a „Sokolské besedy“; dále kalendář „Amerikán“, brožura „Svatý Antonín Paduánský“.

 

24. dubna

Zabaveno jmění Bohumíra Boreše, studujícího z Ivančic.

 

30. dubna

Časopis „Zájmy Horníků“ na Kladně zastaven. – Zabaven tiskopis „Tužme se! 1907 V. slet všesokolský“. Došlo také konečně na nižší literaturu. Zastaveny úředně „Ucho Prahy“, „Mládeneček“, „Pikantní svět“, „Světová revue“ pro nepřípustný způsob psaní.

 

6. – 13. května

Na počátku května 1916 byly rozhozeny na italské frontě s aeroplánu po rakouských zákopech letáky ve všech slovanských řečech tištěné, ve kterých byli vojáci nabádáni k sběhnutí a ve kterých bylo mimo jiné: „Ušlechtilí slovanští vlastenci Masaryk a Dürich přibyli do Itálie, aby vám poslali tuto proklamaci a jiný slovanský vlastenec, Milan Štefánik shazuje vám ji se svého aeroplanu.“ Proklamace, kterou policejní správa přičítá Masarykovi, byla podepsána československým zahraničním výborem.

Profesor Masaryk, dr. Sychrava, dr. Beneš aj. za spolupůsobení Arn. Denisa vydávají časopis „La Nation tchéque“, v němž uveřenují zprávy, které jim různým tajným způsobem Maffie z Čech dodává. Jednotlivé titulky těchto jsou: „Armádní zprávy“, Armádní novinky“, „Rakouska poslední úsilí“ (o hromadné mobilisaci 18 až 50letých), „Pamětihodnosti a dokumenty“, „Čeští vojáci“ (o odepření poslušnosti č. pluků plzeňského a zeměbraneckého 35. atd. , „Hospodářská situace“, „Jak je Rakousko opatřeno potravinami“ atd.

 

Rukují dne 11. května mladíci 18letí.

Zabaveno jmění Vác. Landovi, řezníku v Jemníkách, okr. Slaný, dále Ing. Viléma Charouse v Nových Hvězdicích, okr. Vyškov.

Zakázán „Zpěvník – sbírka písní sokolských, lidových, slováckých a valašských“ pro písně „Nad Tatrou se blýská!“, „Hymna Sokolů“ a „Ruská hymna“.

 

22. května

Počínají všeobecné odvody mužů 18. – 50letých. Shluknutí žen. Ve Vídni prý bylo stříleno do lidu.

 

2. června

V Praze ve prospěch různých válečných podpůrných účelů pořádány výstavy lidového umění, válečných obrazů, vějířů a „Svérázu“.

Zakázána brožura „Zeměpisné učení o říši Rak.-uherské“ v knihovničce pro žactvo škol obecných. Zakázán Holárkův cyklus obrazů „Reflexe z katechismu“.

Časopisy sdělují, že jistý p. Čermák obstarává v Petrohradě protirakouskou podkopnickou práci, hraje si na vůdce Čechů, založil „komité“ a řečnil, že mezi česko-slováckými vojíny dochází ke vzpourám a že bylo již popraveno 1.500 mučedníků.

 

3. června

Vynikající čs. politik dr. Kar. Kramář a s ním posl. Al. Rašín, red. „Nár. listů Červinka a Jos. Zamazal, účetní sladovny v Brodku byli odsouzeni k trestu smrti. Zatýkací rozkaz vydal voj. velitel arcikníže Bedřich, zvaný „krvavý markýz Géro“. Obžalované dra Kramáře, dra Rašína a redaktora Červinku hájil advokát dr. Koerner z Prahy a obžalovaného Zamazala advokát dr. Levit z Vídně. Válečný soud vynesl dne 3. června 1916 rozsudek, jímž byli všichni čtyři obžalovaní uznáni vinnými ve smyslu obžaloby a odsouzeni k trestu smrti. Obhájci ohlásili jménem odsouzených zmateční stížnost k nejvyššímu zeměbraneckému soudu. Kromě těchto jsou odsouzeni pro politické zločiny poslanci Markov, Kurylovič a Grafenauer.

Říšská rada nezasedá vůbec. Zahájen Chorvatský sněm, parlament v Uhrách zasedá a Tisza mluví jménem celého Rakouska.

Vojenská slepá justice rakouská slaví triumfy nad národy a jeho vůdci. A národové mlčí – mlčí i rudé batailony. V procesu souzen jest celý český národ.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 252-264

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6