Už je tomu 20 let...

Čtenáři Brodského zpravodaje se občas setkají se jménem Sdružení Msgre Jana Šrámka / SJŠ, to většinou v souvislosti, když upozorňujeme na konání osvětových akcí, většinou u příležitosti národních výročí a také výročí osobností nám blízkých. Je tomu právě 20 let, co SJŠ vzniklo v říjnu 1997 zde v Uherském Brodě. Tenkrát se sešlo 11 činovníků z Moravy: z Uherskobrodska, Uherskohradišťska, Kroměřížska, Novojičínska, ale i z Hodonína a Boskovic. Tito se rozhodli působit v křesťanskosociálním duchu ku prospěchu dobra Vlasti! Do čela byl zvolen zkušený lidový činovník bratr B. Bogár. Ustavení organizace předcházela řádná registrace na MV ČR. Jak bylo řečeno, aktivitou byla předně osvěta, aniž bychom rezignovali na politická témata, jak tomu napovídá už jméno v názvu organizace - Msgre Jana Šrámka, zakladatelského vůdce ČSL z let 1918 - 1948. Faktem je i to, že sdružení, do něhož se postupně zapojilo více členů, tvořili hlavně funkcionáři lidové strany do r. 1992 a křesťanskosociální unie z let 1992 - 1996.

 

Veřejnost byla vždy informována v krajinském tisku, ponejprv v obsáhlejším referátu brněnské Rovnosti. SJŠ měla i své ústředí - sekretariát na Moravské ulici č. 78 našeho města. Aktivita byla zamýšlena pro celou někdejší Zemi moravskoslezskou, k jejímuž obnovení se stále hlásíme. Činnost se nám přes četné překážky dařila, to díky i pochopení některých činitelů, kteří budou v závěru jmenováni. Výsledkem bylo na 70 přednášek pro veřejnost na nám blízká témata, které většinou odezněly v sále konventu dominikánů: z historie křesťanskosociální i církevní, stejně i o křesťanské literatuře a jejích tvůrcích, z dějin Slovácka a dějin Moravy vůbec, i zajímavosti národopisné. Z těch povolaných, kteří přednášeli to byli odborníci na slovo vzatí, některé jmenujme: prof. M. Trapl, historik z Olomouce, dr. B. Lukeš, historik z Prahy, dr. R. Malý z Brna, doc. J. Šebek z Akademie věd ČR, dnes už zemřelý probošt S. Krátký z Mikulova, historikové kraje - dr. J. Čoupek starší a dr. Petr Zemek z Muzea Komenského atd. Dále zástupci řídícího výboru vyjížděli na různé pietní akce uctít osobnosti nám blízké, což bylo pravidelně na Velehrad, k hrobu dr. Šrámka a ctihodného A. C. Stojana - tatíčka Moravy, jakož i k hrobu dr. M. Hrubana do Olomouce, poslance Uherskobrodska z časů monarchie, a do Dražovic k hrobu Msgre Fr. Hály, poválečného ministra a pravé ruky Šrámkovy, a k hrobu biskupa St. Zely, nekrvavého mučedníka národa. S ostatními křesťanskými složkami z Uherského Brodu jsme se podíleli na připomínce 50. výročí úmrtí Šrámka ve zdejším klášteře, za účasti Dominika Duky, tenkrát biskupa z Hradce Králové. ŠJŠ bylo spoluorganizátorem akce Rennerových, čímž byl navázán kontakt i na Sokol, a na posled je to kontakt na zahraničí, do bratrského Slovenska, když delegace SJŠ navštívila v letošním červnu Bratislavu na pozvání Slovenské národní strany.

 

Závěrem chce seznámit s tím, že kdybychom neměli pochopení pro naše účinkování, nešlo by vše uskutečnit, a proto chceme upřímně poděkovat některým našim mecenášům: uveďme už zmíněného prof. Trapla, který snad sedmkrát a často bez odměny zde přednášel, dále dík patří dominikánům, oběma děkanům - P. J. Pelcovi a předešlému P. Fr. Královi. Z vedení města si zaslouží stejný dík současný místostarosta ing. P. Vrána, tak i exstarosta ing. L. Kryštof. Nevynechejme ani exhejtmana MVDr. St. Mišáka, který na nás také pamatoval, jakož i generálního ředitele Slováckých strojíren ing. J. Rosenfelda, jakož Nadaci bří Lužů. A naše uznání patří i spolupráci s některými pracovníky muzea / tito žádali, aby nebyli jmenováni. Ano, je tu řada dalších, kteří pomohli, když mohli - děkujeme! Šrámkovské: Zdař Bože!! 

St. Lukáš, tajemník SJŠ