Prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc.                                                     Ostrava, 01.08.08.

 

ULOUPENÉ MAJETKY KOSOVSKO-METOHIJSKÝCH SRBŮ

 

Jak říkají odborníci na půdní hospodářství, Srbům,Romům a jiných menšinám Albánci na Kosmetu odcizili téměř půl miliónu hektarů pozemků, luk a lesů. Veliká  nespravedlnost až zločin  je v rozhodnutí správce UNMIK, že vlastnické právo na půdu vzniká na základě desetiletého užívání pozemků  a půdy. Jinými slovy řečeno, v roce 2009 by se srbská půda mohla stát majetkem Albánců, kteří k ní přišli vyhnáním, případně i zavražděním původních vlastníků. Ve čtyřech okresech (Istok, Klina, Orahovac, Peć) bylo odcizeno skoro 7 600  parcel, které patřily Srbům.

Dle  rezoluce RB 1244 mají  uprchlíkům, kteří se vrací, UNMIK i KFOR utvořit takové podmínky, které by jim jejich návrat umožnily. Do roku 2007 se vrátily sotva 4 000 lidí ze 250 000 uprchlých Srbů. Ty ostatní odradily stále trvající vyhrůžky, napáchané zločiny a četné  nápisy, třeba na vypálených kostelech, domech  I MORTO I SERBI  (Smrt Srbům). A  pak i to, že se nemají  kam vrátit: buď byly jejich domy zničeny,  nebo se do  jejich domů,  bytů, nastěhovali kosovští Albánci. Opakovaně bylo možno slyšet sliby vládců Kosova, že se zničená obydlí postaví, že se (některé) zničené pravoslavné svatyně dají opravit – ale zatím se v tomto ohledu prakticky, kromě slibů, nic nedělo. Spíše to vypadá, že o návrat uprchlíků vůbec není skuteční zájem , „že je dobře, že zůstali mimo Kosovo“.   V okolí Peći několika statečným srbským navrátilcům bylo to, co obnovili, zase zničeno. V roce 2006  UNMIK  sice založil agenturu pro navrácení majetků, s mandátem, aby vracela i uzurpovaný majetek Srbů, Romů a ostatních menšin. Dosud však nebyl vrácen ani metr  půdy, dosud nebyl vystaven ani jeden pozemkový list  majitelům půdy jako doklad, že jsou majitelem nemovitosti na Kosovu.

 Na Kosovu a Metohiji bylo uloupeno 20 000 bytů ,patřících Srbům. Podle dostupných informací, po roce 1999 se ročně vracelo údajně pouze 60 bytů.V okrese Peć bylo  vypáleno  50 vesnic, počet zničených domů v nich dosahuje přes 2 500. V samotném městě Peć, bylo uzurpováno 2 555 rodinných domů s plochou skoro 170 000m². Majetek srbské pravoslavné církve byl doslova zdecimován. Začalo to už za „Veliké Albánie„, za Italů a pak Němců, od roků 1942-43, pak za Titova komunistického režimu, hlavně po jeho nástupu,  a obzvlášť po okupaci Kosmetu po NATO agresi (1999) a  po faktickém převzetí moci od UÇK, a po  vzniku jeho ozbrojeného nástupce, TMK. Všelijakými postupy (různé „agrární reformy“, nacionalizace, různé dekrety, jednoduché násilné zabrání majetku) byla srbská pravoslavná církev na Kosovu a Metohiji  zbavena 5 255 hektarů zemědělské  půdy, stavebních parcel, luk a lesů. Nejvíce majetku  ztratil klášter Devič, vyloupený a zničený albánskou chátrou za „křišťálové noci“ v roce 2004, a to 3 077 hektarů,  pak  Pećská partijaršije 846 hektarů, klášter Dečany  728 hektarů, atd. (část informací dle přílohy Kosovo i Metohija tříměsíčníku Srpska Reč, čís.14/2007).  Soukromý majetek, tak posvátný pro Západ pokud se týká jeho majetku, ale pokud se týká majetku Srbů, Romů  a jiných  menšin, srbské pravoslavné církve na Kosovu a Metohiji,  už pro NATO okupanty a  jejich přisluhovače se stává téměř  irelevantním, stálou otravou…