Uhl a  Barton

 

Michal Uhl zastupuje české zelené (SZ) v Parlamentu obvodu Prahy 2/Královských Vinohrad. Je také členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a syn nositele Karlovy ceny sudetoněmeckého landsmanšaftu Petra Uhla. Peter

 

Barton, vedoucí sudetoněmecké kanceláře v Praze, považuje od začátku Michala Uhla za věrného přítele kanceláře. Barton o Uhlovi juniorovi řekl: „Michal se osvědčil zejména v těžké počáteční fázi “sudetského poselství dobré vůle“, tedy v době, kdy mnozí politici a některé veřejné osoby váhali veřejně se ke mně přiznat a mít kontakt s kanceláří sudetských Němců. Proto je pro mě čest, vyjádřit svému příteli poděkování. "

 

Sudetendeutsche Zeitung, 31.3.2017, str. 2

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf