Trojmoří a návštěva Trumpa ve Varšavě

Vladislav Gulevič

 

USA podporují polský projekt Trojmoří. Je to první výsledek návštěvy amerického prezidenta ve Varšavě a jeho účast na summitu zemí této skupiny 6. července.

 

Trojmoří (Iniciativa tří moří) je projekt k přeorientování energetických trhů Východní Evropy a v perspektivě všech zemí nacházejících se mezi mořem Středozemním, Baltským a Černým z ruského plynu na plyn západních, především amerických společností. V červnu dorazil do Polska první tanker amerického plynu. Je zřetelný vzájemný zájem USA a Polska na realizaci projektu. Trump informoval o ochotě zjednodušit export plynu z USA po právní stránce. Má být oslaben vliv Ruska. Záležitost má být hotova rychle.

 

Paralelně posuzují možnosti dodávek plynu po severním koridoru z Norska přes Dánsko do Polska. Polský ministr zahraničí vyzval americké a evropské energetické koncerny, aby vytvořily v Polsku operační centrum schopné dodávat na trhy dvanácti členských států Trojmoří (Chorvatsko, Polsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, tři pobaltské země, ČR, Slovensko, Maďarsko a Rakousko).

 

Hospodářská přítomnost v Polsku je upevněna ještě válečnickou – pěti tisíci stabilně přítomných amerických vojáků. Trump slíbil, že tam zůstanou.

 

Varšava bude kupovat od Washingtonu osm komplexů Patriot a polský prezident považuje uhnízdění vojska USA u západních hranic Eurasijského hospodářského společenství (EAHS) za logický následek přemístění hranice NATO na Východ. Právě expanze NATO na východ způsobila krvavý konflikt na Ukrajině. Ještě více zostřuje situaci Porošenkem podepsaný ukrajinský zákon o prioritě členství této země v NATO.

 

Během návštěvy má být Trump informován o situaci za východní hranicí Polska, ale Ukrajina mezi pozvanými na summitu Trojmoří není. Ukrajinu projednávali bez Ukrajiny. Oficiálně to zdůvodnili tím, že Trojmoří je záležitostí EU. Ukrajina je zde objekt a ne subjekt. Porošenko je závislý na Západě. Celé Trojmoří způsobí zánik tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. Namísto ní bude tranzitní zemí Polsko a Ukrajině bude dodávat americký zkapalněný plyn. V Polsku už uvažují o podkarpatském plynovodu.

 

Potom by bylo pro Ukrajinu výhodné zachovat dřívější schéma tranzitu ruského plynu do Evropy přes svoji zemi. Ročně jí to přináší  dvě miliardy EUR. Americký plyn tažený přes Polsko už z Ukrajiny jinam nejde. Rusko má vlastní plyn a ten také dodává do zemí EAHS.

 

Projekt Trojmoří je namířen nejen k Rusku a Ukrajině, ale i do Německa. V poslední době si Berlín dovoluje mnoho: znevěrohodňuje účelnost dávat na NATO pro obranu 2 % HDP, jak žádá Trump, kritizovali přitvrzení v protiruských sankcích a vyzvali Evropany zajistit si bezpečnost vlastními silami. Zároveň je Berlín klíčovým partnerem Ruska ve věci Severního proudu 2. V první polovině roku 2017 exportoval Gazprom do Němcka o 16,7 % plynu více než v témže období roku 2016. Tendence bude zachována.

 

Jako odpověď pohrozil Washington sankcemi evropským společnostem, které se účastní realizace projektu. Bude-li Severní proud 2 spuštěn podle plánu koncem roku 2019, nemusí mít Trojmoří takový rozsah, který by si Američané Iniciativou tří moří přáli. Severní proud 2 může ke spotřebitelům dojít, když se obejdou omezení, která Trojmoří nastavuje. Polsko zde plní úlohu zbraně Washingtonu namířené proti Rusku a Německu.

 

Převzato z Fondsk.ru

7. července 2017

outsidermedia.cz