Trestné činy na hranicích a příkaz utajení z Prahy

Aktivista za lidská práva podal trestní oznámení na představitele bývalého komunistického režimu Lubomír Štrougal (92), československý premiér v letech 1970-1988 a dřívější ministr vnitra, je znovu na očích veřejnosti pro zabíjení uprchlíků na bývalé železné oponě. Němečtí kriminální vyšetřovatelé klasifikovali tyto činy jako vraždy, a proto nepromlčitelné trestné činy. „Platforma evropské paměti a svědomí (Plattform of European Memory and Conscience)“, projekt EU, která dokumentuje případy porušování lidských práv totalitními režimy, předložila státnímu zástupci ve Weidenu tajný příkaz Štrougala, týkající se systematického a plánovaného pronikání tajné služby a pohraničních orgánů na západoněmecké a rakouské území.

Dne 18. srpna 2016 předala platforma trestní oznámení generálnímu prokurátorovi v Karlsruhe proti 67 představitelům bývalého komunistického režimu. Bylo v souvislosti se smrtí pěti Němců na dřívější hranici. Na začátku října 2016 popsal generální prokurátor v dopise stěžovateli, úmyslné zabíjení neozbrojených uprchlíků jako mezinárodní zločin. Odůvodnění: zásadním způsobem porušuje mezinárodním právem chráněná lidská práva na život a svobodu pohybu, stejně jako požadavek spravedlnosti. Prokuratura ve Weidenu v Horním Falci zaujala v polovině března 2017 podobné stanovisko. Podle jejího názoru, zabíjení uprchlíků vykazuje funkci vraždy alespoň pro ty, kteří se podílejí na vytváření a udržování pohraničních bezpečnostních opatření.

Nicméně v případě zabití československou pohraniční stráží na území Spolkové republiky Německo, procházejícího člověka z Bavorska, vyjádřil úřad pochybnosti, týkající se záměru zabít. Přesto je platforma s postojem německých orgánů spokojena. „Předchozí klíčová sdělení německých trestních vyšetřovatelé jsou průlomová pro oběti československé železné opony“, řekla Neele Winkelmann, výkonná ředitelka. A to „vzhledem k tomu, že žádná oficiální či akademická místa v České republice nebo na Slovensku se neodvážila konstatovat, že se jedná o nepromlčitelné trestné činy.“

Lubomir Štrougal byl obviněn po „převratu“ z bránění spravedlnosti a zneužití funkce, zatímco sloužil jako ministr vnitra. V roce 2002 byl propuštěn pro nedostatek důkazů.

Zřízení platformy se sídlem v Praze je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009. Úkolem projektu je usnadnit spolupráci mezi vládními a nevládními organizacemi k usnadnění vyšetřování totalitních ideologií. K prvním úřadujícím v roce 2011 patřil německý vládní zmocněnec pro archiv Stasi, Roland Jahn, bývalý aktivista za lidská práva v NDR.

Sudetenpost, 4.5. 2017, str. 4, bez autora a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf