Teroristické aktivity v ČSR po válce

 

Teroristické aktivity neuskutečňovali „sudetští Němci“ proti republice jen před válkou. V roce 1944 se na našem území začaly organizovat teroristické skupiny werwolfu pod vedením sturmbannführerů Schustera a Müllera, jak vypověděl protokolárně K. H. Frank. V osmi bodech přísahy werwolfu je bod 3: „Tvou nejostřejší zbraní je tvá žhavá nenávist a tvá fanatická vůle zničit všechny nepřátele Říše.“ Od 13. února do 17. března sídlilo velitelství werwolfu v Liberci. Byly vybudovány speciální teroristické školy v Doksech, Chebu, Mariánských Lázních, Jelení Góře, Jánských Lázních, Warte, Ludwigsdorfu a v Praze. Byly vytvořeny tajné sklady diverzního materiálu - výbušnin, zbraní, nábojů a techniky k provádění sabotáží na železnicích a elektrickém vedení. Jen v roce 1945 - od května - bylo v českém pohraničí zjištěno 206 skupin werwolfů a v roce 1946 dalších 59. Od května do listopadu 1945 bylo vypátráno 40 skladů diverzního materiálu a v té souvislosti vyšetřováno 489 Němců.

 

Z oficiálních archivních materiálů vyplynulo v roce 1945:

16.     května na trati u Podmokel byl přepaden střelbou vlak.

17.     května na Chodsku ve Folmavě byl zastřelen Jan Havlovič.

22.     května byl zastřelen v Liberci třiadvacetiletý student J. Malý.

26.     května v Tocově v Doupovských horách byl zastřelen německý antifašista Leonard Peter.

11.     června došlo v Karlových Varech k pokusu o atentát na redaktora Šrubaře.

16.18. června bylo ve Frývaldově zatčeno 7 příslušníků werwolfu vedených Elisabeth Hanke, která prodělala výcvik werwolfů a dále bylo zatčeno 8 předáků NSDAP, kteří se zde v německých rodinách ukrývali. Odhaleno bylo skladiště werwolfu s puškami, samopaly, ručními granáty, pancéřovými pěstmi a střelivem.

20.     června mezi 01. a 03. hodinou byl v Liberci zavražděn ing. Rudolf Rotter, německé národnosti, v Erlichově ul. č. 26, který se svým bratrem Karlem Rotterem z Prahy odhalovali zločiny nacistů v Liberci. Spolu s ním byli zavražděni - manželka Emilie Rotterová (ubita sekerou), jejich dcera Alžběta, tchyně Emilie Meisnerová, svědek události MUDr. Adolf Streubel, jeho žena Marie, dcery Ingrid (6 let), Jana (5 let), Hannelore (2 roky) a správcová domu Marie Kaiserová. Všichni zardoušeni provazem.

24.     června byl v Srbské Kamenici na Děčínsku zastřelen hajný Raiko Tatič.

26.     června střelba na vojenskou stráž v Broumově.

28.     června obdrželi tři antifašisté v Liberci dopisy s výhrůžkami smrtí podepsané „Werwolf.

6.       července byli u Šluknova zastřeleni poručík Josef Šindelář a Vlastimil Malina.

9.       července došlo k výbuchu v bývalé továrně na cukrovinky J. Körbera v Chotyni u Chrastavý, která sloužila jako skladiště trofejní munice a trhavin. Při výbuchu bylo zabito 7 příslušníků československé armády, 7 osob německé národnosti a 3 osoby byly vážně zraněny.

9.       července explodovala nálož u poštovní budovy v Děčíně.

18.     července bylo zatčeno v Karlových Varech 43 členů werwolfu, kteří byli ve spojení s generálem Hermannem. 23. července byl u obce Bretnov na Bruntálsku těžce postřelen poručík čs. armády B. Borti.

23.     července v Teplicích - Šanově bylo zatčeno 10 příslušníků werwolfu. Organizace čítala ke sto členům a byli ve spojení do Saska.

23.     července byla v Českém Krumlově odhalena organizace Grunhackenkreutz jako součást werwolfu.

31.     července vybouchlo skladiště trofejního materiálu - více než 70 vagonů - v bývalém cukrovaru v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Ve zničeném objektu zahynulo 14 mužů, 12 žen, z toho 6 vojáků čs. armády. V okolí bylo zraněno na 200 osob. Výbuch způsobil škodu několik desítek milionů korun. Bezpečnostní opatření, která následovala a hysterie z tak velké sabotáže je oblíbeným tématem útoků „Sudetoněmeckého landsmanschaftu“ proti Čechům, aniž se uvádí souvislost s ostatními teroristickými činy werwolfu.

6.       srpna bylo v Jablonci nad Nisou zatčeno 19 werwolfů, zjištěno 80 příslušníků, kteří prodělali výcvik u Regensburgu. Nalezeno skladiště třaskavin.

9.       srpna v Českém Krumlově zatčeno 38 členů werwolfu školených v Laimbachu v Rakousku. Nalezeny třaskaviny, vedoucí werwolfu uprchli do Rakouska.

12.     srpna v Mariánských Lázních vystřelili dvě rány do okna bytu předsedy okresní správní komise.

12.     srpna na státní silnici Bruntál - Benešov střelba na člena místní správní komise.

13.     srpna v Jaroslavicích zatčeno 18 werwolfů. Tato skupina vznikla až 15. 7. 1945 na pokyn S. Obermanna a Willi Kohlberga.

14.     srpna odhaleno v Turnově 15 členů werwolfu pod vedením J. Altenberga.

16.     srpna zatčeno v Karlových Varech 64 příslušníků werwolfu.

19.     srpna zmařen pokus o atentát na vlak na trati Volary - Lenora.

20.     srpna ve Stříbře zatčeni 3 příslušníci werwolfu a zajištěno střelivo.

22.     srpna rozstřílena okna kanceláře a bytů Lidové správy v Chudolazích v okrese Dubá.

11.     září zatčeno v Chebu 10 členů werwolfu a nalezeny zbraně.

18.     září v Chomutově zatčeno 20 členů werwolfu, zabaveny ukryté zbraně a munice.

24.     září zatčeno v Jablonci nad Nisou 15 členů werwolfu - celkový počet stoupl na 34 členů.

4.       října požár ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu. Škoda 500 000 korun.

26.     října ve Falknově zatčeno 5 werwolfů.

3.       listopadu vypáleno šest ran na německého antifašistu Šimona Langhammera z Lomnice, okres Sokolov.

7.       listopadu úmyslné poškození strojního zařízení v cukrovaru v Doksanech.

18.     listopadu založen požár zemědělské usedlosti u Velkého Března.

25.     listopadu došlo k výbuchu usedlosti německého antifašisty Alfréda Ahmeho v obci Nová Olešná. Obyvatelé usedlosti se těsně před výbuchem odstěhovali do Německa.

27.     listopadu zatčen werwolf W. Pohl a 20. 1. 1946 dalších deset. Nalezeny u nich pistole, italský automat a jiné zbraně.

8.       prosince byl v České Kamenici založen požár na pile firmy Puthe. Škoda jeden milion korun.

11.     prosince založen požár v keramické továrně Pettermann v Proboštově u Teplic.

 

V roce 1946:

2.       ledna byl zatčen bývalý feldwebel Filip, instruktor werwolfu v Tachově, který připravoval přepadení stanice SNB v Schönwalde.

4.       ledna bylo zatčeno v Mnichově Hradišti 6 werwolfů.

6.       ledna byl založen požár ve velkomlýně v Žatci.

7.       ledna byl založen požár v hostinci u Litoměřic.

8.       ledna byl založený požár ve sklárně v Duchcově.

10.     ledna v Sokolově byl postřelen při obchůzce příslušník SNB.

15.     ledna shořely zemědělské usedlosti v Šachově.

23.     ledna byl založen požár ve skladišti v Turnově.

26.     ledna byl založen požár stodoly u Litoměřic.

17.     února explodovala výbušnina na trati u Horního Jiřetína v době, kdy vlak opouštěl nádraží.

7.       března došlo v Chebu k výbuchu nálože v domě, kde bydlel inspektor kriminální služby.

7.       března pomocí nálože byl proveden pokus o atentát na vlak u Svitav. Pachatelé byli usmrceni předčasně vybuchlou trhavinou.

21.     března na trati Stupčice - H. Bořek byl založen požár 700 ks uskladněných pražců.

1.       dubna založen byl založen požár bývalé textilní továrny firmy Pribsch ve Smržovce.

3.       dubna byla nalezena na trati u Dalovic ekrazitová nálož a dělostřelecký náboj.

5.       dubna byl zastřelen příslušník finanční stráže v Hanšpachu u Šluknova.

8.       dubna na Šluknovsku bylo střelbou přepadeno auto s příslušníky SNB.

14.     dubna byla přepadena střelbou u Vyššího Brodu dvoučlenná hlídka SNB.

15.     dubna byl zjištěn pokus o založení požáru v pobočce továrny Pribsch.

27.     dubna v nočních hodinách stříleli dva muži na desátníka SNB Vladimíra Vintra ze stanice SNB v Souši.

4.       května v délce 20 m byly zataraseny koleje na železniční trati Cheb - Schirding. Do zátarasu narazila lokomotiva rychlíku.

30.     června vypukl požár v továrně na porcelán Concordia v Sadové, okres Karlovy Vary. Šlo o sabotáž.

3.       července byly zapáleny na Karlovarsku dvě stodoly s krmivý a stroji.

15.     července bylo vykolejeno 7 vagonů u Chebu. Prokázáno, že šlo o sabotáž.

19. a 21. července byly založeny dva požáry obytných domů ve Volarech.

V noci           z 6. na 7. srpna v obci Černousy byl zavražděn správce zemědělské usedlosti Václav Kovář. Vraždu spáchal bývalý majitel Wilibald Peukert, který uprchl za hranice. 28. srpna byli přistiženi dva pachatelé u Žandova při vkládání nálože pod koleje.

1.       října dvě ženy německé národnosti (Marie Schollová se svou příbuznou) zapálily ve Vojtanově stoh slámy a část nevymláceného obilí.

2.       října byl zapálen v Mimoni statek. Při požáru zahynulo 16 ks hovězího dobytka, 6 koní a nevymlácená úroda.

7.       října explodovala na trati Podmokly - Hřensko výbušnina ukrytá pod pražci.

12.     listopadu vypukly v Chomutově tři úmyslně založené požáry.

14.     listopadu na dole Kohinoor I. v Lomu u Mostu došlo k výbuchu, při němž přišlo o život 54 osob.

 

V roce 1947:

20.     ledna vznikl požár na pile v Hoře Sv. Kateřiny.

6.       března 1947, byla na kolejích důlní dráhy u Mostu úmyslně umístěná dynamitová nálož.

4.       července byla zaznamenána střelba na rychlík 101 mezi Krásným Březnem a Povrly.

4.       července se konal atentát na vlak u železničního mostu v Hartenbergu u Chebu.

4.       července byla položena mina na trať mezi stanicemi Kouty u Opavy - Zábřeh u Hlučína. 5 kg - mina byla včas odstraněna.

9.       července byl spáchán atentát na rychlík 67 na trati Plzeň - Cheb. Nálož vybuchla při průjezdu rychlíku.

28.     srpna byl proveden atentát na vlak na trati Sokolov - Kraslice.

14.     října byla zaznamenána střelba na vlak č. 2844 na trati Sednice - Šluknov.

31.     prosince ve Třech Sekerách u Mariánských Lázních byli zavražděni dva příslušníci finanční stráže - Milan Dlask a Václav Mareš. Vraždu provedl Werner Milian, který uprchl do zahraničí.

 

Toto je částečný výčet zločinů „sudetoněmeckých werwolfů“ v letech 1945-1947.

Každý ozbrojený čin Němců nebo jeho přípravu po podepsání bezpodmínečné kapitulace, tedy po půlnoci 9. května 1945 nelze z hlediska práva považovat za součást válečných operací, ale jde o zločiny odléhající trestnímu právu toho státu nebo okupační zóny, kde byly spáchány. Při posuzování a hodnocení oné doby je nelze pomíjet.

 

Okresní a Krajská rada KČP Liberec , Severočeská pravda č. 5/2017 - str. 12-13, č. 6/2017 – str. 13