„Temné mraky ještě nezmizely“

 

Tento článek (Sudetenpost 10/17) je podle mého názoru velmi neobjektivní a přiměl mě, abych předložil korigující poznámky:

1) Vypuštění „znovuzískání vlasti“ v nových stanovách je správné.

2) Údajné vypuštění nebo zřeknutí se restitucí a odškodnění není správné!

K tomu potřebujete přečíst si text nových stanov přesně!

Cituji z nových stanov: § 3 Účel c)

"Zakázat porušování práv, jako jsou genocida, vyhánění, ... celosvětově a napravovat je  tam, kde byly způsobeny, a to na základě spravedlivého odškodnění".

Nu, co se rozumí pod pojmem "restituce"?

Nerozumí se pod tím „reparace"? Myslím, že ano!

A co znamená "napravení"? Nerozumí se tím „dát opět do pořádku“?

To znamená, že nové stanovy nejsou v žádném rozporu se starými, tím co je uvedeno pod d).

Další otázkou je, pokud se obsah starých stanov v d) nezměnil, co vedlo předsednictvo sudetoněmeckého landsmanšaftu ke změně? Nehledě na skutečnost, že za tyto změny bojují krajané u soudu.

V každém případě jsem v různých diskusích zjistil, že mnoho krajanů nerozumí novým stanovám, nebo je nechce pochopit!

Výsledkem je, že došlo kvůli změně stanov k letité soudní bitvě, která stála obě strany nejen čas, ale také celkem 100.000 € na soudní výlohy. Vidím jen poražené!

Možná jsme si vědomi toho, že naši partneři v České republice nebudou přesně chápat nové stanovy, a necháme je, aby věřili, že nyní sudetoněmecký landsmanšaft upustil od restitucí-odškodnění?

Pokud ano, trefa částečně selhala. Ti, kteří bojují u soudu za nové stanovy, mohou mít eventuelně pravdu. To se ještě ukáže. Ale měly by být nějaké změny v politice landsmanšaftu? Podle mého názoru žádné!

Škoda, těchto 100.000 EUR mohlo být ušetřeno, nebo vydáno smysluplněji, když obě strany nejsou požehnány příliš mnoha penězi.

 

Ing. Franz Schneider, Kühnring / Prittlach

Tribuna názorů, Sudetenpost, 9.11. 2017, str. 10

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf