Tak tedy systematicky bod po bodu důvody, proč  ne-volit Jiřího Drahoše.

Zdraví

To je pěkná populistická propaganda TOPky a jiných antizemanovských „lepšolidů“. Havel chlastal, hulil, každou chvíli byl v nemocnici a nikomu to nevadilo. A najednou je zdravotní stav znovu kandidujícího prezidenta tak přitěžující okolností? Nehledě na to, že je to spekulace politických odpůrců. Zdraví z nikoho dobrého prezidenta nevyrobí.

 

Prezident, který sjednocuje?

Jako koho, prosímvás? Jak chcete sjednotit libertariána s komunistou? Vítače s někým, kdo islámskou trilogii opravdu četl? Podnikajícího miliardáře se zaměstnancem s podprůměrným platem? Žádné „sjednocování“ společnosti už z principu není možné a je to tak přirozené: každá skupina obyvatel má odlišné zájmy. Sjednocování je prázdný manipulativní pojem pražské kavárny, lepšolidů a médií. Sjednocená společnost je prázdný, utopistický (téměř komunistický!) pojem, který se stal módním… Prezident (ani nikdo jiný) nikoho sjednocovat nemá – ani nemůže.

 

Vzdělaný, „úspěšný“ vědec..?

Papagájská hesla o vzdělání a intelektu jsou zákeřným marketingovým tahem, na který se chytí právě ti, jimž tento archetyp profesůrka se sofistikovaným chováním imponuje – tedy ti, kteří si o sobě chtějí myslet, že jsou vzdělanější, inteligentnější a možná i lepší než ostatní. To ale neznamená, že jimi jsou. Tento aspekt je tedy irelevantní pro ty, kteří buď vzdělání nepřikládají takovou váhu, anebo prostě nemají potřebu si dokazovat svoji „lepšost“ volbou nějakého vědátora, o kterém ještě před rokem nebylo ani vidu, ani slechu, jen proto, že volit Zemana není in. Ne, volbou Drahoše se opravdu nestanete ani inteligentnějšími, ani lepšími. Ani když ho volí všichni lepšolidové okolo vás.

Drahoš tedy pro mne lepší volbou proto, že je to profesor, opravdu není. Jednak proto, že nemám žádný komplex a nepotřebuji si svoji inteligenci dokazovat (na to mám papír z Mensy, diplomy atd.), jednak proto, že Zemanovi může být připsáno plno (i nelichotivých) adjektiv, ale nevzdělaný či hloupý mezi ně rozhodně nepatří.

 

Uhlazený, slušný pán…

U tohoto bodu bych nejradši napsala stručné „what-the-fuck?!“, ale když jsme u té slušnosti, tak to tedy pojmu jinak:

V oblasti slušného vystupování/rezervovanosti je bezesporu o pár kroků před Zemanem. Bude to ale, myslíš, stačit..? Osobně považuji „argument slušnosti“ za zápach snobství a pokrytectví lidí, kterým je vlastně tak nějak jedno, co si Drahoš myslí (resp. co si myslí jeho marketingový tým). Jedno, že ve své nabubřelé profesorské rezervovanosti opovrhuje ostatními, kteří podle něj nejsou schopni rozhodovat v referendu. Hlavně, že je u toho sofistikovaný a slušný. Jenže slušnost je jako třpytivý balicí papír: na efekt dobrý, ale jako dárek trochu málo. Pokud ho volíte především proto, že se vám hnusí Zemanovo chování, a tohle je váš rozhodující rozcestník, pak nejste nic jiného než (ne příliš chytří) pokrytci a snobi.

A reprezentace? V době, kdy se EU prohýbá pod náporem afrických stád, fašistického islámu a dopadů naprosto nefunkčního ekonomického modelu, kdy se v Itálii či Španělsku likvidují celé úrody banánů či jablek, protože díky unii byla importována levnější, v takové době samotná slušnost a sofistikovanost nestačí. Evropa se nevyvíjí dobrým směrem a v takové době je třeba silných osobností s názory, ne slušných kašparů se 13 poradci, kteří vlastně nikomu nevadí, protože na nic nemají vyhraněný názor. Německo má Makrelu s názorem, Francie má Makaróna s názorem, Maďarsko má premiéra s názorem, Rakousko má prezidenta, co chce, aby i rakouské ženy v rámci solidarity nosily hadru na hlavě, plus premiéra s názorem. A Drahoš? No, víte, jak to je. Když nikomu nevadíte a chcete se zavděčit co možná nejvíce lidem, nakonec to po….te na všechny strany.

 

Nulové zkušenosti s politikou.

Každé řemeslo je třeba se učit a pak získat praxi. Učit se ho v prezidentském úřadě je ale celkem odvážné. Prezidentský post by měl být vyvrcholením politické dráhy, ne dalším titulem do sbírky. I ten Sebík Kurz (rakouský kancléř, 31 let) má za sebou 7 let aktivní politiky. Mnozí to na Drahošovi považují za plus, protože nevidí žádnou spojitost s tradičními stranami. To je do nebe volající naivita. Za prvé je otázkou, zda je takový člověk schopen v politice přežít, stát si za svými názory (které vlastně nemá) a nenechat se zmanipulovat. Za druhé se již nyní ukazuje, jaké politické strany a jací lidé za ním stojí (a další se stále šikují). Bubák z TOPky v první lajně. Dělají to z přesvědčení, že bude tak dobře činit českému lidu, anebo čují příležitostě…? Je fakt naivní domnívat se, že úplný politický nováček přijde do paláce a bude si panovat čestně a v zájmu lidu. (Tím nechci říct, že to Zeman dělá, jen poukazuji na fakt, že zde nelze připisovat nějaké plusové body pro Drahoše.)

 

Imigrační politika a „Výzva vědců“

I kdyby z výše uvedených témat vyšel Drahoš zcela exkluzivně (což nevyšel), tak následující otázku považuji za naprosto zásadní – zde se rozhoduje o bytí a nebytí civilizované Evropy a ČR.

Problém má dvě části. Migraci a islám. Kdo s vámi hovoří o migraci a nezmíní islám, nehraje s vámi fér hru. Ty dvě věci spolu totiž velmi úzce souvisí. A zde je problém. Tohle Drahoš buď nechápe, anebo kvůli svým vítačským podporovatelům chápat nechce. Já si myslím, že obojí.

Hodně lepšolidních voličů Drahoše, co jsou k imigraci skeptičtí, ale v životě nečetli jediný islámský text, se chytlo na marketingový tah jeho týmu, a sice že tzv. Výzva vědců není žádnou „pozvánkou imigrantům“, nýbrž „výzvou k řešení migrace s chladnou hlavou“. Ale co to znamená, s chladnou hlavou? Znamená to, že ti lidé – přes svou údajnou prudkou inteligenci – nepochopili islám. (Vychladlý motor u auta vás totiž taky moc daleko nedoveze.. 😉) Výzvou vědců mám dva zásadní problémy:

„Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají.“

Ježíšku na křížku, kde mám začít? Problém islámu není náboženská složka, která tvoří pouze malý zlomek oné ideologie, ale politický islám, který je od náboženství neoddělitelný a jehož nedílnou součástí jsou texty vybízející k násilí a likvidaci káfirů! Jednoduchou logikou, kterou tito vědátoři očividně nemají a rádi relativizují:

Žádný muslim – jedno jakého náboženského směru – nemůže popřít platnost těchto výroků – to by bylo rouhání. Pokud si muslim vybírá, co z islámu se mu líbí, není to správný muslim. Teroristé nedělají nic, co by nebylo součástí islámu. Nás nesmí zajímat muslimové, ale islám se všemi jeho principy. (Kapírujeme rozdíl muslimové X islám?!) Islám je jako virus, má dvě fáze – analogické k životu Mohameda: latentní a agresivní. Ale každý umírněný muslim, když si islámské texty jednou pořádně přečte, se může stát teroristou – pouze koná, jak je v jeho textech psáno. A tento proces konverze z fáze latentní do fáze agresivní je zásadním rizikem u KAŽDÉHO muslima. Na příkladu západoevropských zemí a muslimů, kteří se radikalizují až v dalších generacích, vidíme, že tato konverze je podpořena pocitem vykořenění, střetem s evropskou kulturou, neschopností se integrovat (integrace je v islámu de facto zakázána, jak jsem již psala zde).

Podepisovatelé té hloupé, povýšené výzvy toto zjevně nepochopili, a tudíž nemohou chápat ani situaci, ve které se Evropa nachází.

„O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali.

Kdyby vás zajímalo, kolik takový německý „Flüchtling“ dostává NAVÍC kromě bezplatného bydlení, jídla a ošacení – a tedy proč se o nich oprávněně(!!) píše jako o škodné zvěři a parazitech:

Už jen z tohoto důvodu je podepsání Výzvy vědců výkřikem neinformovaných, tupých mozků, které jen chtějí vypadat humánně a lepšolidně, ale ve skutečnosti neví o dopadu imigrační krize na evropskou populaci zhola nic. [zdroj]

Na hledání odkazů na statistiky o znásilňování nemám teď náladu, dávám jen odkaz na můj starší článek o kriminalitě v Německu zde.

 „Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. (…) Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy.“

Jde o levicové ukrajování svobody rozhodování o svém životě. Představte si analogicky, že vám někdo řekne: „Všem, kdo ve vašem domě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení.“ Trochu zelenomarxistické psycho a la Klinika, ne?

Je skandální požadovat od daňových poplatníků, aby automaticky přijali fakt, že musí sponzorovat cizí lidi. Výzva vědců je z tohoto důvodu pro mne nepřijatelná, ba neetická. Já po nikom nic nechci, tak ať nikdo nechce nic po mě. Ach, pardon, to by se vlastně celá levicová politika založená na parazitování na těch schopných zhroutila… [zdroj]

„Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.“

Islám není náboženství, je to právní systém přesně regulující život člověka, který je v rozporu s ústavami a právními systémy všech evropských zemí. Žena je v islámu rovnocenná či má lepší postavení než muž pouze v 4% zmínek – a to pouze proto, že může porodit dítě. V 96% je méněcenná resp. podřazená muži. Islám MUSÍ paušálně diskvalifikovat kohokoli, kdo by chtěl v Evropě žádat o azyl.

Závěr?

Podpisem výše zmíněných výroků se Drahoš stává naprosto nevolitelným – protože zjevně buď islámskou trilogii vůbec nečetl, nebo není zas tak prudce inteligentní na to, aby ji pochopil. A že někdo, kdo podepsal Výzvu vědců, není vítač? Ale jděte, takové pohádky… Jeho čerstvější výroky o tom, že ekonomičtí migranti musí zůstat za hranicemi EU, beru jako strategický tah jeho 13-členného týmu. O islámu nikdy neřekl nic negativního, protože ani nemůže: stojí za ním vítačská TOPka, ďábláh Halík aj.

A proč je islám tak důležitý, ačkoli si rádi myslíme, že u nás žádný problém s islámem nemáme? Protože před 60 lety ho v Německu či Francii taky neměli.  

A poznámky, že prezident stejně nic neovlivní, si strčte do hloubky své nosní dírky, protože Zemanovi se to povedlo: jeho výroky o islámu vytvořily negativní obraz o ČR v očích muslimů po celém světě. A to je ZATRACENĚ DOBŘE. Člověk, který striktně, jasně a odhodlaně neodmítá islám jakožto fašistickou, nenávistnou a nebezpečnou ideologii, u mě jako kandidát nemůže projít.

http://www.lucieprovaznikova.cz

Přišlo e-mailem