Sudetští Němci ve středu

 

Česko-německé diskusní fórum

I.

 

Od pátku do neděle jednalo v Norimberku a v obci Lauf an der Pegnitz  Česko-německé diskuzní fórum, ustavené oběma vládami v roce 1998. Nejprve se sešla rada k plánování dalších aktivit. Jako obvykle to bylo úkolem mluvčího etnické skupiny Bernda Posselta, ve spolupráci s českým sociálním demokratem, Liborem Roučkem, protože německý spolupředseda, spolkový ministr Christian Schmidt, musel zůstat v Berlíně pro předběžné rozhovory o Jamajka koalici.

To samo o sobě ukazuje pokrok v česko-německém dialogu: Na konci devadesátých let byli zástupci sudetských Němců ještě odstrkováni, nyní je Posselt jako jeden z nejstarších členů vnímán jako moderující a integrující síla.

Norimberský primátor Ulrich Maly (SPD), jehož předkové se před generacemi přistěhovali z Čech do francké metropole, a je velmi aktivní v partnerských vztazích s Prahou, spolu s radní pro kulturní záležitosti, Julií Lehnerovou (CSU), přivítali hosty z obou zemí. Ocenili sjednocovací  činnost fóra a mnohé aktivity sudetoněmecké etnické skupiny. Především vyzvedli Sudetoněmecké dny, a uvedli, že Norimberk, jako město lidských práv, má silné kořeny v české historii, díky své pohostinnosti.

Bernd Posselt nejprve v historickém přehledu vylíčil úzké spojení mezi Prahou a Norimberkem, dvěma oblíbenými městy císaře Karla IV., z rodu lucemburského, a ukázal paralely mezi nadnárodním právním společenstvím Svaté říše římské a dnešní demokratickou unií - EU.

Intenzivně se v radě projednávala měnící se politická situace v obou zemích. Rozhodnuto bylo věnovat výroční konferenci v roce 2018 v Olomouci a Kroměříži především tématu demokracie a otázce, zda by mohla fungovat i v multi-etnické komunitě - s ohledem na 170. výročí říšského sněmu v Kroměříži roku 1848 a dnešní evropský vývoj v době před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. Bernd Posselt využil příležitosti k vyzdvihnutí jednoho ze zástupců Kroměříže, osvoboditele rolníků, Hanse Kudlicha, jako patrona obou národů. A to zejména proto, že den zahájení letošního diskusního fóra byl také dnem 100. výročí úmrtí slavného sudetského Slezana.

Ve večerních hodinách se konalo slavnostní předání německo-českých novinářských cen v dokumentačním centru Norimberku pro novináře z několika mediálních linií. Za tisk Tomáši Lindnerovi a Kilianu Kirchgessnerovi, - za rozhlas Peteru Langovi a Pavlu Polákovi, - za televizi Veronice Kupkové a na druhé straně Thomasovi Pürschkemu a Hans-Jürgenovi Büschovi. Zvláštní ocenění na počest Mileny Jesenské, která je skvělým příkladem svým bojem proti nacistickému útlaku a zemřela v koncentračním táboře Ravensbrück, bylo uděleno Lane Duc Hienovi, Leně Sodomkové a Britu Jensenovi za dokument „Yusra plave o život“. Dokument je kombinací zvukových a obrazových sekvencí, je o syřanovi Yusrovi, který musel uprchnout uplaváním, a pak se se skupinou uprchlíků zúčastnil jako plavec Olympijských her v Riu.

V dokumentačním centru byl realizován projekt architekta Günthera Domeniga. Účastníci fóra navštívili tuto výstavu a získali možnost seznámit se se záměrem architekta. Kvůli problémům s plochou, která je z větší části věnována Albertu Speerovi, je tato dočasná výstava v Domenigově konstrukci, skloněné jako dýka, která vyčnívá do prostoru před budovou. Úchvatným a jedinečným je pohled do interiéru komplexu budov. Dnes je to volný prostor, z něhož lze pochopit záměry Alberta Speera. Zde měly být masy kulisou pro projevy nacistických veličin. Domenigovy stavební prvky v dokumentačním centru způsobily zvukařům konference velké potíže.

(pokračování)

Sudetendeutsche Zeitung, 17.11.2017, str. 1, 2

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf