Sudetští Němci upustili od reparací. Řekl tento výrok skutečně H. Seehofer?

K článku Temné mraky ještě nezmizely

 

V„Tribuně názorů“ v čísle 11, uveřejňující „opravná stanoviska“ k výše uvedenému bodu v čísle 10, je možné snadno vidět, že autor nezná pozadí připravované novely, která se ještě neuplatnila, nebo jej nechce znát. Tato neznalost vede do pasti slovních cvičení, dostatečně známých častých intelektuálních textů, které zaručují neomezeně libovolné interpretace textu. Tato interpretace textu pro korekci názorů poskytuje vynikající příklad, co způsobila falešná tvrzení na téma  „vlast“. Autor se domnívá, že může ignorovat prohlášení prominentních státních a mezinárodních právníků, kteří jednoznačně uvedli, že "právo na vlast je lidské právo", nebo ještě jasněji, "právo na vlast je právem, které nám bylo dáno při narození."

 

Takže je to naprosto individuální právo každého z nás, které může být přijato jakýmkoliv klubem. Striktně z toho plyne, že se každý může snažit o znovuzískání své vlasti.

 

Následně se autor dopisu čtenáře ztrácí v snově neskutečné otázce okolo reparací v novelizované verzi Stanov sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL). Pisatel dopisu si mohl ušetřit své sugestivní poznámky o "nepochopení" nebo "neochotě pochopit". Nebo chce opravit pana Seehofera, který prohlásil krátce po prvním neprávoplatném rozhodnutí „Spolkového shromáždění“ před pražským tiskem „Sudetští Němci upustili od reparací“ ??

 

Nechme ho věřit tomuto velkolepému výsledku, který musel vyhlašovat. Jako znalí pozadí víme o dvou věcech na horní palubě SL. Jedna z nich je snaha vrátit se na křeslo v Evropském parlamentu a druhá je zaměření na mandát pro bavorský státní parlament.

 

Dokonce i v odvolávání na náklady soudního sporu dopis redaktorovi ukazuje nedostatek znalostí o skutečnostech. Jejich výše je dána pouze skutečností, že vedení landsmanšaftu  po několika ztracených pokusech v beznadějných odvoláváních - jeden z nich až u Spolkového soudního dvora - se pokusilo revidovat rozsudky v podřízených případech. To vše členům dělalo a bude dělat radost.

 

A také s ohledem na zdroje peněz: Na jedné straně poskytnete členům a dalším zainteresovaným zachování jejich základních práv na vlast a majetek, na druhé straně se uchýlíte k opakovanému zvyšování příspěvků a velkoryse disponujete s prostředky z nadací.

 

To může být závěr této krátké repliky. Počítám s kritikou, že budu také označován za „tendenčního“. Líbilo by se mi, kdyby se autorovi dopisu do redakce jednoho dne podařilo,  formulovat své připomínky na základě pevných faktických znalostí.

 

Erich Högn, Königstein, Sudetenpost, 7.12.2017, str. 19

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf