Sudetoněmecký Den vlasti v Klosterneuburgu

 

Přivítání spolkového předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLR) LAbg.a.D. Gerharda Zeihsela na sudetoněmeckém Dni vlasti v Klosterneuburgu.

 

Kvůli neustálému dešti dne 17. září 2017 se nekonal po slavnostní mši, celebrované farářem a okresním předsedou SLR Mag. Franzem Krausem - s kořeny v Poběžovicích a farářem ze St. Pölten Leonhard/Forst a Ruprechtshofenu - tradiční průvod s hudebním doprovodem Leopoldauer Musikverein na Sudetoněmecké náměstí k poctění mrtvých. Z tohoto důvodu Leopoldauer Musikverein pobavila četné lidi několika hudebními vystoupeními v Babenberger Halle. Hans-Günter Grech připoměl mrtvé, a symbolický věnec byl položen na jevišti. S doprovodem skladbou "Guten Kamerad" byla uctěna památka drahých mrtvých.

 

"Nic není rozhodnuto, co není podle práva“. Tato věta dobře vystihuje sudetoněmecko-české vztahy.

 

Není pochyb o tom, že se mnohé věci změnily v posledních 28 letech k lepšímu, zvláště na regionální a místní úrovni v České republice. To by nemělo být podceňováno. Změna v základních otázkách, která by vyprostila vztahy z ledu, dosud nenastala. Rasistické Benešovy dekrety jsou součástí českého právního řádu a jsou bráněny zuby nehty. Praha neudělala krok v otázce majetku sudetských Němců – bezpříkladné loupeži. Politici v Berlíně a ve Vídni proto podvádějí, když chválí údajné dobré a nejlepší vztahy s Českou republikou.

 

Německý Den vlasti, který se slaví každoročně v září, se nesmí zvrhnout v fázi propagandy usmiřovací kultury, která existuje i v řadách krajanů. Je to stále otázka udržení vzpomínek na velký zločin vyhnání , aby se zajistilo, že „nezaroste travou". Jelikož pravdu lidé, včetně těch z bývalých vyháněcích států, očekávají. A proto stále platí požadavek bývalého bavorského premiéra Maxa Streibla , „patrona" etnické skupiny : „Aby smíření mezi Čechy a Němci nebylo na obou stranách jen tématam pro projevy, ale došlo do srdcí lidí, pak musí být sudetští Němci zapojeni do tohoto procesu . Připomínám zapojeni. Nejen jej propagovat na stánku, nebo později informovat, jako o hotové věci, jako tomu bylo v případě přípravy Česko-německé deklarace. Němci, dodejme také sudetští Němci, reagovali na jednostranný pražský výklad deklarace velmi defenzivně.“

Za ocenění stojí především vytvoření Diskusního fóra a "Fondu budoucnosti". To bylo všechno. Výkonní čeští interpreti "tlusté čáry" Deklaraci jednoduše použiti k jejich politickým cílům. V Den vlasti bychom měli důkladně přemýšlet o chybách a opomenutích v sudetoněmecko-českých vztazích. Aby se nic podobného nemohlo opakovat.

 

V dnešních dnech česká média oznámila, že Walderodeova cesta k návratu vlastnictví je nyní otevřená. Aristokratická rodina Walderode/Kammerlander se po desetiletí snaží o vrácení svého majetku. Zesnulý Charles de Fours Walderode ztratil svůj majetek na základě Benešových dekretů jako Němec . Podařilo se mu však obnovit své československé občanství v roce 1947. Po komunistickém převratu v roce 1948 emigroval do Rakouska.

Teprve v roce 1992 bylo obnoveno jeho občanství. Nicméně dosud mu nebyl vrácen majetek. Soud v Semilech rozhodl a potvrdil majetkové nároky aristokratické rodiny. Jedná se o nemovitost ve značné výši více než tři miliardy korun, což odpovídá 120 milionům eur. Například majetek, který patří dědičce Walderode, nyní obhospodařuje státní podnik „Lesy“ – který se údajně snaží mimosoudně dohodnout s vídeňskou dědičkou, Dr. Johannou Kammerlander, vdovou Charlese de Fours Walderodeho.

„Jedná se o trochu světla na konci tunelu sudetoněmecko-české otázky?" Ukončil Zeihsel své uvítání a pozdravil posluchače a čestné hosty.

 

Seznam hostů:

 

Státní zástupce Dr. Peter Fichtenbauer se svou ženou,

farář  Mag. Franz Kraus, děkan u Svatého otce SLR-okresní předseda St. Pölten/Poběžovice,

Anneliese Kitzmüller (mluvčí vyhnanců, Svobodná strana Rakouska (SSR)) s manželem,

poslanec Prof. Dr. Josef Höchtl (Rakouská lidová strana (RLS)), předseda rakouské Společnosti pro mezinárodní porozumění,

Johann Herzog (SSR), z Dokumentačního střediska rakouského odboje,

Volkmar Harwanegg (SPÖ),

Rada. Hansjörg Schimanek (WIFF/ Floridsdorf),

Velvyslanec Dr. Hans-Martin Windisch-Grätz,

Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, předseda Svazu starorakouských landsmanšaftů v Rakousku (SSLR) s manželkou,

Norbert Kapeller s dcerami, generální tajemník SSLR,

Franz Lebeth, Klosterneuburgská krajská rada,

KR Erhard Frey,

Dr. Herbert Knauthe (Nový klub),

Studentská unie VdSt Sudetia - Zástupci sudetoněmecké mládeže,

spolkoví, zemští a oblastní funkcionáři SLR :

doktor Rüdiger Stix, Dr. Helge Schwabová, Hubert Rogelböck, Dieter a Herta Kutscherovi, Edeltraut Frank-Häuslerová, Harald Haschke, Wolf Kowalski, Hans-Günter Grech a jeho manželka Christa Gudrunová, Gerda Neudeckerová a Leo Zahel ze Seligergemeinde atd.

Sudetendeutscher Pressedienst (SdP)

Sudetoněmecká tisková služba, Rakousko, Vídeň/Klosterneuburg, 18. září 2017

https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-HqxSmFVclBLcTNwcUk

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf