Sudetoněmecká mládež má více než jednu vlast/domov

a pracuje s velkým potěšením na tom, aby byly respektovány všechny její domovy, historické a vytvořené.

 

 

Předseda sudetoněmecké mládeže, Peter Paul Polierer přednesl při svatodušním setkání  v Norimberku (pozn. red.: 67. sjezd SL, květen 2016) referát sudetoněmecké mládeže (SdJ), který také obsahuje výklad pojmu "znovuzískání vlasti/domova", který už není v (zatím neplatných) stanovách sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) zmiňován jako účel.

 

Ve své téměř 70leté historii se SdJ - Mládež pro střední Evropu - neúnavně zabývala pojmem vlasti, pro odpověď na základní otázku, kterou si kladou lidé po celém světě: „Kde je moje vlast/domov?... Vlast/domov je souhra původu, porozumění a bezpečnosti. To vše může, ale nemusí být vázáno na konkrétní místo. Vlast/domov v Bohémii členů SdJ není místem, kde se narodili, ale místem vzpomínek, zkušeností a kultury předků, kteří si uchovali své duše z Bohémie a Moravy v novém domově a přenesli na nás…  

 

Generace dědiců sudetských Němců má více než jednu vlast/domov a pracuje s velkým potěšením na tom, aby byly respektovány všechny její domovy, historické a vytvořené.

 

Bez autora a značky, Sudetenpost, 9.6. 2016, str. 5

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf