Sudetenland? Nikdy!

 

Nikdy jako územně-správní jednotka neexistoval. Dokonce nebyl zřízen ani za nacistického třetího rajchu. V myslích henleinovců a jejich pangermánských předchůdců měl své místo. Nositelem tradic henleinismu, jak výslovně uvedla dr. Eva Hahnová, se stal po druhé světové válce tzv. sudetoněmecký landsmanšaft. Sudeti si kreslí hezké malůvky,  vydávají mapy snového „Sudetenlandu“. Když se nějaký takový či podobný útvar objeví na veřejnosti, samozřejmě jejich přičiněním, zpravidla ve spolupráci  s  českými souputníky, kteří jsou čas od času souhrnně označováni jako pátá kolona, vyvolává to u sudetomilů všech politických odstínů velké nadšení.

 

Proč ale? Vždyť víme, že Spolkové shromáždění se dvakrát v nedávné době „vzdalo“ práva na vlast, tedy na „Sudetenlenad“, a na restituce, či odškodnění. Dokonce to byl bavorský rejstříkový soud, který tuto novelizaci stanov SL odmítl registrovat. Pan B. Posselt, u nějž existují vážné pochybnosti, že byl  de iure zvolen předsedou a mluvčím SL, se dokonce vyjádřil, že Spolkové shromáždění může třeba desetkrát své hlasování o novelizaci stanov opakovat, se snaží vytvořit dojem, že sudetům nejde již ani o Sudetenland a restituce či odškodnění. Ale jak je vidět z pokřiku echsudeťáků, jenž se kolem fotografií a map „Sudetenlandu“ strhl,  jeho ovečky mají ve skutečnosti  jiný názor.

 

Požadují jak „Sudetenland“, jenž považují za svou původní vlast, a restituce, odškodnění.  V tomto chóru zvlášť silně vynikají witikovci, kteří tvoří názorové společenství, jež je jednou ze složek SL. Jejich stanoviska jsou sice extrémní, ale jasna a ani postupem doby se nemění. Ti jdou za svou představou Sudetenlandu hlava nehlava. Ale ani jím, ani taktizujícím ackermajdovcům či seligerovcům se jejich vzdušné zámky nepodaří naplnit.

 

ČR je jednotný, nedělitelný, svrchovaný stát. Kdo usiluje o změnu jeho ústavního zakotvení, dostává se do konfliktu s trestním právem. Nemluvě o tom, že loajalita občanů ČR k jejich státu je obecně považována za zcela přirozenou a nutnou.

J. Kovář