Stropnický st. - Občané by neměli mít možnost rozhodovat o věcech, u kterých nedokážou posoudit všechny důsledky

Je jedna velká událost, při níž občané nedokážou posoudit všechny důsledky svého počínání - jsou to např. i parlamentní volby.

Občané-voliči volí politické strany nebo hnutí podle jejich programů a kandidující podle jejich slibů.

Voliči se po volbách zpravidla domnívají, že volili dobře a že napříště se bude vše jen a jen zlepšovat.

Ale co se nestaně po několika měsících, které uplynuly od voleb? Strany na své programy jaksi více či méně zapomněly a jejich každodenní konkrétní politika se od slavnostně vyhlašovaných programů značně odlišuje.

Často na své sliby zapomínají i nově zvolení poslanci. Slibovaná politika od té reálně prováděné je někdy až k nepoznání..

A nyní opět k okřídlenému výroku pana ministra Stropnického. Vzhledem k tomu, že občané ani v tomto případě nedokážou posoudit důsledky své volby, neměli by snad volit? Jak by se v tom případě vytvářely volitelné orgány, od Poslenecké sněmovny k Senátu a další?

V demokratickém státě a společnosti je vláda založena na principu většiny. Proto volby jsou nutné. Jejich prostřednictvím se zjišťuje většina.

I referendum je demokratický institut, který vede k prohloubení zastupitelské demokracie. Kdo se proti referendu staví, brání rozvoji demokracie. V referendu, jako v parlamentní voolbách, se zjišťuje většina. Ta pak v otázce, jež je předmětem referenda, rozhodne. Jde-li o imperativní referendum, pak parlemntu zbývá jen jeho výsledky vyhlásit a napomoci je uvést do života společnosti.

Budoucnost zastupitelské demokracie spočívá ve stále častějším a širším využívání institutů demokracie přímé, především referenda. Kdo tomuto procesu brání, nemůže se počítat k demokratům.

J. Kovář