Strategie ekonomické bezpečnosti Ruské federace do roku 2030

Může země opustit ropný vrchol?

 

30.5.2017,  Jurij Kondraťjev

 

Ve Vladimírem Putinem schválené ruské strategii ekonomické bezpečnosti  pro období do roku 2030 je hlavním úkolem vypracování opatření s cílem - bojovat proti hrozbám a výzvám  ekonomické bezpečnosti Ruska.

 

Mezi faktory, které  mohou být Západem použity k oslabení Ruska, jsou následující: výhoda Spojených států a EU v úrovni hospodářského rozvoje a ve špičkových technologiích, jako nástroj k celosvětové hospodářské soutěži, použití diskriminačních opatření, pokud jde o klíčová odvětví ruského hospodářství, zranitelnost ruského finančního systému, stejně jako snížení poptávky po ropě a plynu.

Může Rusko v příštích 13 letech sestoupit z vrcholu prodejců ropy, aby snížilo zranitelnost ekonomiky v případě dalšího pádu cen ropy? Může naše země zvýšit podíl high-tech výrobků na HDP? A kdy Rusko začne s výstavbou na klíč celých podniků, aby se zbavilo drahých dovozů, zejména ve farmaceutickém průmyslu? Tyto otázky v programu „Dialogy“ posoudili odborníci pravda.ru/  "Ajdyn Mechtijev a Said Gafurov.

 

- V nedávno schválené  strategii ekonomické bezpečnosti Ruské federace  na období do roku 2030 jsou opatření pro zabezpečení proti výzvám a hrozbám ekonomické bezpečnosti: Prevence krizových jevů ve zdrojově-surovinové, průmyslové, vědecké a technologické a finanční oblasti.

V dokumentu se také uvádí zamezení ztráty kvality života obyvatelstva. Vláda v průběhu tří měsíců musí připravit už velmi konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti Ruska v ekonomické sféře. Saide, proč je takový doklad vůbec zapotřebí? Jaký je jeho účel?

 

- Existuje mnoho názorů, podle kterých je tento dokument nezbytný. Ve skutečnosti existují tyto problémy, protože ekonomika - to není jen boj s krizí a vývoj, ale důležitým prvkem je také národní bezpečnost. V „Koncepci národní bezpečnosti“ se to také odráží. Zajímavý je obsah této věci pro aparát, protože za národní bezpečnost a obranu naší země odpovídá prezident. Premiér, podle ní, odpovídá za ekonomiku, která je přímo spojena s národní bezpečností a obrannou schopností.

Před několika lety Dmitrij Medveděv řekl, že prezident převzal kontrolu nad ekonomikou, začal dohlížet na ekonomické problémy jako na celek. A v realitě vidíme, že se Vladimír Putin často setkává s ekonomickými ministry. Pro aparát je to velmi důležité.

 

- Ve Strategii ekonomické bezpečnosti hovoříme o tom, že Západ používá naše slabá místa, aby vyvíjel tlak a oslaboval Rusko. Mezi hlavními hrozbami jsou jmenovány: snaha Západu používat své výhody v úrovni hospodářského vývoje, špičkových technologiích, nástrojích globální konkurence; v zavádění diskriminačních opatření proti klíčovým odvětví ruského hospodářství; ve zranitelnosti finančního systému Ruské federace; a snižováním spotřeby energie. Jaký průlom můžeme učinit, abychom zlepšili situaci v těchto oblastech?

 

- Je to zcela zřejmé. Ano, jsme pod sankcemi, ale není to příliš děsivé. Západ prostě mává těmito sankcemi, jako divoch klackem. Čína je pod sankcemi od roku 1989, ale žije dobře a úspěšně se rozvíjí. Írán ukázal, že i pod sankcemi je možné učinit fantastický technologický průlom. Na Západě mluví o íránském hospodářského zázraku, v Íránu dodávají, že byl vygenerován sankcemi.

Takže máme dobrou šanci na kvalitativní skok, ale musí být všechno pečlivě zváženo a dobře zorganizováno. Prezident jasně předkládá problémy k řešení.

Je špatné, že jsme často na opratích Evropanů. Ruská letadla nepouští do Evropy. Jakmile zavedli umělá dodatečná kritéria, okamžitě jsme měli také zavést dodatečná opatření proti jejich letadlům, aby jejich letadla k nám také nemohla létat. To není těžké udělat. Pak by bylo všechno úplně jinak. Místo toho provedla ruská vláda opačnou věc: rozhodla se přizpůsobit naše normy podle jejich požadavků. „Gazprom“ je pod sankcemi, a budeme pokračovat v pomoci jim tím, že pracujeme na adaptaci standardů euroasijského hospodářského společenství podle evropských norem. Přestože ruské normy jsou v mnoha směrech lepší.

 

- Naše omezení, například pro turecké zemědělské produkty, poskytly skvělý výsledek. Ruští zemědělci byli schopni vyplnit tuto mezeru a tuto pozici nyní nechtějí opustit. Náhrady importů je nutné rozvíjet co možná nejvíce, a ve všech ostatních oblastech. Je možné začít v rámci této strategie s tím, že začneme sami vyrábět high-tech výrobky spíše, než je kupovat na Západě?

 

- Je to nutné, ale nejsem si jistý, jestli je to bude možné v případě, že vláda bude i nadále držet dosavadní linii. My ještě nevíme, jak bude tato strategie určovat činnost vlády. Vláda je u nás velmi nesourodá, jsou tam některé skupiny, existují lidé, kteří jsou zaměřeni naopak na úplné otevření naší ekonomiky Západu.

President Číny nemluvil náhodou o WTO. I když od této organizace získáváme mnohem více problémů. Klasický příklad - energetický balíček, který způsobil miliardové ztráty „Gazpromu“. Musíme změnit celý systém ruské ekonomiky. Ale bude-li to dělat tato vláda, je velká otázka. Zatím není nic jasné. Prezident dal pokyn, za tři měsíce uvidíme, co z toho vzejde.

 

https://www.pravda.ru/economics/30-05-2017/1335331-russia_oil-0/, Foto: archiv Pravda. ru

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf