Srovnání kariéry akademika s pronásledovaným starorežimem

 

Pan president České Akademie věd, profesor  JIří Drahoš je zajisté vědec - a nemohu jako laik  posuzovat jeho odbornou činnost a jeho výsledky, které zajisté znají jeho kolegové a kapacity z jeho oboru.

Ovšem je tu jiná okolnost -a tou je jeho funkcionářství v Akademii.

 

Jako pamětník starého režimu a člověk postižený tvrdým pronásledováním, jemuž mimo jiné byla surově znemožněna vědecká kariéra, se ptám, proč nám voličům nebyl objasněn způsob funkcionářské kariéry pana kandidáta profesora Drahoše od doktorátu až po presidentství Akademie věd.

 

Z vlastní zkušenosti i zkušenosti kolegů vím stoprocentně, jaké podmínky kladl starý režim i jen na získání kandidatury věd, označené titulem CSc. Mně osobně byla tato kandidatura zamítnuta i přes vysoce hodnocenou kandidátskou práci o národní kulturní památce Slup, navrženou vedením Technického muzea v Brně, a to z těchto důvodů

a) byl jsem sice navržen odborným vedením muzea, ale nebyl jsem schválen kandidaturou KSČ

b) Nebyl jsem nikdy absolventem VUMLu (Večerní univerzity marx-leninismu), což byla nutná podmínka kandidatury. VUML jsem odmítal.

c) kandidaturu z tohoto, a z dalšího důvodu, zamítl MěV KSČ v Brně pod funkcionářem s.Troubelíkem, což mi sdělilo vedení muzea.

 

Další důvod byl kádrový původ, a příbuzní v kapitalistické cizině a v Jugoslávii, kam mi bylo celou dobu režimu od r.1966 zabráněno jet.

 

Takto jsem nemohl dosáhnout vědecké hodnosti a být zařazen do vedeckovýzkumné činnosti ústavu - přestože jsem byl oceněn za odbornou práci pro národní kulturní památku Slup  medailí TMB.

 

V České soc.republice jsem měl zakázan STB nejen kandidaturu, ale i doktorát, který jsem nakonec složil díky Univerzitě Komenského v Bratislavě po odporu rektora univerzity, který odmítl požadavek STB na zrušení mé rigorózní zkoušky ze dvou oborů, které jsou nesměl vykonat ani v Brně ani v Praze.

 

Myslím, že mám právo jako volič se ptát - jak získal pan kandidát Drahoš souhlas s nomenklatury KSČ se svou vědeckou kariérou, jak jak postupoval až k tak vysoké funkci - možná, že ji dostal až v novorežimu, ale základy vědecké kariéry při jeho věku musel budovat za "ancien régime", není-liž pravda? A jak vysvětlí pan kandidát své stáže v kapitalistické cizině v dobách, kdy my persekvovaní jsme nesměli ani do Jugoslávie, a to za vlastními příbuznými? Bez patřičného odůvodnění těchto skutečností je to pro nás persekvované nevolitelný kandidát.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli,prom.historik,

dvouoborový absolvent University J.E.Purkyně v Brně,

doktorant Univerzity Komenského v Bratislavě