Přišlo e-mailem:

Republika Srbská Krajina, vláda ve vyhnanství

Čís. 1044/09 – 12.6.2009

Diplomaticko-konzulárním zastupitelstvím

Bělehrad

Vláda Republiky Srbská Krajina ve vyhnanství má čest pozdravit diplomaticko-konzulární zastupitelství v Republice Srbské a připomenout svých 25 not, ve kterých jsou  pranýřovány nepravdy o Srbech a srbských státech uváděné v médiích, především v západní Evropě a v USA…

Vláda připomíná diplomaticko-konzulárním zastupitelstvím, že takový postup je totožný s postupem koloniálních států, pro které se okrádané státy jevily jako necivilizované a vinné, aby kolonizátor měl právo proti nim použít prostředky násilí a teroru. Stejná taktika se používá proti Srbům, zejména proti vyhnanému srbskému lidu z Republiky Srbská Krajina a Chorvatska v letech 1990 až 1995. Chorvatské úřady, které se dopustily zločinu genocidy vůči Srbům a Republice Srbská Krajina  dokazují i dnes, že vinu za vše mají Srbové, o čemž se pokoušejí přesvědčit  i kruhy u soudního dvora v Haagu. Dělají to zejména v procesu proti chorvatskému generálu Ante Gotovinovi. Falešně tvrdí, že představitelé vlády Republiky Srbská Krajina (dále RSK) nechtěli s Chorvatskem projednat jím nabídnutý „Plán 3-4“, i když platnost srbské autonomie v Chorvatsku plán vztahoval jen na 1/3 území RSK.  Předseda vlády RSK dr. Milan Babič souhlasil s rozhovory v Bělehradě 3. srpna 1995 a poté s nimi vyslovila souhlas i delegace RSK v Ženevě.

Vláda RSK  sděluje diplomaticko-konzulárním zastupitelstvím, že považuje za překvapující, když Vatikán, USA a EU zamlčují základní skutečnosti o separatistických bojích v Slovinsku, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku v letech 1990-1995, a když členské státy OSN se nezabývají odstraňováním následků chorvatského zločinu genocidy a etnických čistek – vyháněním Srbů. Srbové byli vyhnáni, jsou zbavováni všech lidských práv. Chorvatsko jim odebralo domy, byty, hospodářské objekty, půdu, práva z pracovního poměru, úspory, přesně tak, jak postupovali Němci v nacistickém státě v době Adolfa Hitlera vůči Židům a jejich majetku…

Ze srbštiny přeložil ing. J. Liška, přišlo e-mailem

 

Republika Srbská Krajina, vláda ve vyhnanství

Č. 1115/09 – 9.11.2009

Diplomaticko – konsulárním zastupitelstvím v Bělehradě

Vláda Republiky Srbská Krajina upozorňuje  diplomaticko-konzulární zastupitelství na skutečnost, že výročí pádu berlínské zdi 1989 a sjednocení dvou německých států se oslavuje jako vítězství demokracie a ukončení studené války, ale tato tvrzení nejsou pravdivá. Je nutno politovat, že občanům, inteligenci a novinářům uniká okolnost, že sjednocené Německo je jedním z hlavních viníků, odpovědných za vznik občanské války v Jugoslávii do r. 1991 do r.1995  i za to, že NATO bombardovalo Srbsko a Černou Horu v r. 1999. Ministr zahraničních věcí Německa, Hans-Dietrich Genscher byl jedním z největších stoupenců zničení SFR Jugoslávie. Vyhrožoval, se souhlasem USA a Vatikánu, členům EU a přiměl je, aby i ony ,stejně jako Německo, organizovaly a vyzbrojily separatistické síly v Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, v Kosovu a v Metochii. Rozbíjením Jugoslávie naplňoval zločin genocidy a etnické čistky Srbů i zločin na pravoslavném křesťanském náboženství.

Chorvatské separatistické síly z podnětu a za pomoci SRN, USA a dalších západních států, zahájily vyhánění Srbů z chorvatských měst a poté, 1995, i ze srbského státu Republiky Srbská krajina., která byla zónou pod ochranou OSN. Chorvatská armáda vyhnala asi 500 000 až 800 000 Srbů a veškeré jejich movité věci i nemovitosti předala chorvatskému státu nebo občanům chorvatské národnosti…

Totožnost osudu Srbů a Židů  postřehli chorvatští umělci, kteří napsali text a složili nejpopulárnější píseň v Chorvatsku, která oslavovalo Německo… Píseň se nazývá „Díky, Německo“ čili „Danke Deutschland“…

Ze srbštiny přeložil J. Liška

 

Generálové před soudem v Dubrovníku

Celkem 107 vyšších důstojníků bývalé jugoslávské armády je obžalováno kvůli jejich působení při útocích na Dubrovník na začátku „Chorvatské války“ (1991-1995). Obžaloba jim vyčítá zločiny vůči obyvatelstvu města a zničení historických a kulturních objektů v Dubrovníku, jak informoval státní zástupce 5.12.2009. Podle obžaloby bylo při bombardování středověkého města v r. 1991 až 1992 nejméně 116 civilistů zabito a stovky zraněny. Město, zařazené mezi kulturní světové dědictví,  bylo těžce poškozeno. Mezi obžalovanými jsou 4 bývalí generálové.

Přeložil ing. J. Liška, Neue Zürcher Zeitung, 7.12.2009, str. 20 

(Články z Křesťanského sociála)