Soud o landsmannschaftu si může dohledat každý

 

Br. Mgr. Kubák v diskusi v Nár.Osvobození č.17/2017,str.3 poukazuje na  údajnou nemožnost vyhledání informací o soudu se sudetoněmeckým landsmannschaftem, udivuje jej, že jsem nic necitoval, a že tudíž tato informace se mu "nezdála býti pravdivou". Cituje jen vyjádření lansmannschaftu z www.novinky.cz o popření landsmanů,že by soud zneplatnil změnu jejich stanov. Ano, soud potvrdil staré stanovy, nikoli nové, navržené Posseltem a Hörtlerem. Tudíž tvrzení, že landsmannschaft se vzdal majetkových nároků etc. neodpovídá skutečnosti, tudíž staročesky řečeno, je nepravdivé.

 

Každý si může vyhledat web České národní listy. Co je tam uvedeno ve vystaveném a přeloženém článku neonacistického Witikobundu ze dne 4.7.2017?? Witikobund se raduje a jásá. Na čím? Titul článku hovoří jasně a jednoznačně - "Znovu soudní úspěch proti bezpráví". Jaký  úspěch a jaké bezprávi? Soudkyně  madam Pohlová ze Zemského soudu Mnichov I vyhlásila rozsudkem toto:

I.Pánové Posselt a Hörtler neuspěli se změnou stanov a změnou předsednictva landsmannschaftu ( Jaká to byla změna? Zrušení majetkových požadavků atd.)

II.Oznámení registru Sdružení (se změněnými stanovami) jsou neplatná.

III.Volba mluvčího p. Posselta je neplatná, není mluvčím landsmannschaftu.

Strana která neuspěla ( pp.Posselt a Hörtler) platí náklady řízení

 

Tak vymyslel jsem si tento soud a jeho výsledek, jenž je skutečně v neprospěch českého národa a jeho právního bezpečí? A nebo mám pravdu, rozsudek je skutkem, je veřejně přístupný bez kontaktů na landsmany, a pravdou je to, co pravím já??

 

Přitom pomíjím těžce urážlivou invektivu br.Mgr.Kubáka, jenž se domnívá, cituji o mém napojení na SdL "To je tak úzce napojen na SdL či na justici SRN?"  Uvědomuje si br.Mgr. Kubák, že takový výrok k mé osobě je těžce dehonestující, urážlivý, a zasahuje do mých osobnostních práv?? Každý jiný, nežli člen ČSBS, by asi žádal soudní satisfakci, což vůči br.Kubákovi nečiním - nebude-li v tom pokračovat. Třeba to tak ani v zápalu soupeření nemyslil - i když ovšem vyvolal tento neblahý dojem. A jak jistě ví i on, Náš nejvyšší soud odsuzuje i za "vyvolání dojmů", není-liž pravda? Jistě četl o procesu se Salmy v Nár.Osvobození...

Uvědomuje si br. Mgr.Kubák že jsem potomkem legionáře, zabitého gestapem na udání sudetského Němce Chwatika-Tugemanna,a jsem příbuzný strýce z matčiny strany,který se kvůli tomuto sudetovi dostal do Osvětimi, a že tudíž úvaha o mém "napojení na SdL" je těžkou urážkou nejen mne,ale i celé mé rodiny??

 

Dovolávám se v této věci redakce Českých národních listů, která dlouhodobě sleduje tento proces a neúspěchy frakce Posselta o změnu stanov, kde pánové redaktoři JUDr. Ogňan Tuleškov a Ing.P.Rejf dlohodobě sledují tuto tematiku, oslovují řádnými žádostmi naše nejvyšší představitele vlády, aby reflektovali problém landsmannschaftu vzhledem k ČR a k dekretálnímu právu republiky a vydali  tam spoustu článků a tiskovin,které by tu zabraly nesmírný prostor.

 

Dovolávám se redakce vlasteneckých listů, protože bohužel neočekávám, že by se mne někdo z naší organizace zastal.

 

Pokud naše organizace nazná, že jsem lhal a uvedl nepravdu o sudetech a o soudu landsmanů v Mnichově, vrátím záslužný kříž, kterým mne nedávno dekoroval místopředseda ČSBS br.plk.Kulfánek, a resignuji na členství ve Svazu, kde jsem pouhých dvacet let.