Souboj soudů v kauze Salm jako pat?

 

 

Závěrečné řízení Ústavního soudu v kauze omluv  naší členky ČSBS a ČSOL Mgr.Nečasové dcerám Salmovým, které proběhlo 26.září 2017 v 15hodin v Brně za dva výroky o jejich předkovi v knize CUI BONO RESTITUCE přineslo nález s odlišným právním názorem. A platný nález je rozporován předchozím nálezem Ústavního soudu v téže věci v kauze Colloredo-Mansfeld i s odlišným právním názorem ústavního soudce JUDr.Jana Musila - tzv.minoritním votem.

 

Podle ústavně právních expertů, jako je například univ.prof.JUDr.Václav Pavlíček, DrSc., tak proti sobě stojí dva rozdílné právní nálezy Ústavního soudu. Přitom oba nálezy jsou nezrušitelné a zkoumat je může jen soud pro lidská práva Strassburg.

 

Náš tisk (např.Novinky.cz a jiné) s výjimkou listů Zrcadlo a Nár.Osvobození nikdy nezveřejnil úspěšnost sestry Mgr.Nečasové ve sporu vůči Salmům. Z 15ti žalovaných výroků Salmy totiž Mgr.Nečasová vyhrála rovných 13! Pouze dva poslední výroky prohrála, leč minoritní votum ústavního soudce JUDr.Musila, třetího člena senátů praví opak. Její ústavní stížnost podle minoritního vota měla být přijata a její obhajoba těchto výroků měla býti uznána k dalšímu řízení.

 

Splnil se takto výrok osvíceného soudce Krajského soudu v Brně, pana JUDr.Michala Ryšky,který po skončení krajského soudu v této věci varoval přítomné novináře: "Opovažte se napsat, že Nečasová prohrála soud! Byla mnohem úspěšnější". (Citujeme z vlastního poslechu v soudní síni.) Načež  mainstreamový tisk toto přecudně eliminoval - a psal jen a jen,jak říkají matematikové, o dvou omluvách. Poté Mgr.Nečasovou generálně osvobodil Vrchní soud v Olomouci. Načež následoval Nejvyšší soud, který se opět přiklonil ke dvěma omluvám za dva výroky. Totéž potvrdil i Ústavní soud, takže vítězné skore 13 vyhraných výroků sestře Mgr.Nečasové zůstává.

 

Nevíme proto, proč radost dcer Salmových nad hubeným výtěžkem sporu prezentuje velký tisk jako něco vynikajícího? Máme za to,že pravdou je opak. Jakže to pravil již citovaný pan předseda senátu Krajského soudu JUDr.Ryška v Brně při prvním procesu madam Salmové : "Nemyslete si prosím, že Vás tento soud dovede k restituci!"(Opět citujeme z odposlechu v soudní síni.) A o majetky přece jde na "posledním místě", není-liž pravda?

 

A my odbojáři máme za to, že pan osvícený krajský soudce může mít v té věci pravdu. (Rozsudky lze dohledat na internetových stránkách příslušných soudů.)

JAX-JJN