Šokující změna aneb ještě státní nebo zase zemská hranice?

 

Byli jsme našimi známými mailem upozorněni na mediálně neprezentovanou změnu nápisů na hranicích z Bavorska do ČR, kde na cedulích již není uvedeno Staatsgrenze (státní hranice ČR), nýbrž Landesgrenze (zemská hranice). Toto označení se používalo za Rakousko-Uherska až do r. 1918 (viz. např. starý hraniční kámen v Pyhrabrucku), poté opět za protektorátu, tj. v době, kdy ČR nebyla samostatným státem, nýbrž součástí cizí velmoci.V současnosti se opět ze strany Německa začalo použvat původní označení. Obáváme se, že nejde o pouhé slovíčkaření, ale o  hlubší symboliku, která oficiálně zviditelňuje podřízení Česka Německu a to jak v ekonomické, tak i v politické rovině.

 

Jinak řečeno, ze strany Německa jsme vnímáni pouze jako "Land" (obdobně jako kterýkoli z Bundeslandů), nikoli jako "svrchovaný  stát" - navíc v roli pro Němce výhodné  montovny, kde čeští zaměstnanci německých firem pobírají pouze čtvrtinové až třetinové platy......

 

Tak se nám zdá, že se něco po sametové revoluci zvrtlo - vždyť už nejméně 15 let jsme na tom měli být stejně jako nejvyspělejší německé Bundeslandy !

Přišlo e-mailem

 

Poznámka redakce:

Ano, tyto a podobné informace se občas vyskytnou na internetu. Jsou více či méně dále rozváděny. Budí až krajní nespokojenost. Ale to je málo! Doporučujeme  obrátit se na ministra zahraničních věcí ČR, dr. L. Zaorálka, s dotazem, zda informace tohoto druhu jsou pravdivé, a pokud ano, kdo, kdy a jakou právní formou rozhodl jménem českého lidu, že se máme stát jednou ze zemí SRN a tak ztratit opět svou státnost?

 

Pan ministr je sice krajně zaneprázdněný volební kampaní ČSSD, ale přesto své ústavní povinnosti musí plnit.

 

Je možné se obrátit s předmětnými dotazy i na předsedu Poslanecké sněmovny PČR,  předsedu vlády ČR nebo prezidenta republiky.

 

Pokud by pan premiér B. Sobotka nevyhlásil před již delší dobi tzv. strategický dialog mezi ČR a SRN, který nás měl přivést na všech úrovních blíže k Německu, nikdy však nemluvil o tom, že se máme stát 17. zemí SRN, tak bychom předmětnou informaci mohli vzít na lehkou váhu nebo ji pominout. Na toto téma však mluvil dříve dr. V. Špidla, šéfporadce předsedy vlády ČR, který se vyjádřil dokonce v tom smyslu, že by proti tomu nic neměl. Čistě teoreticky o tom se zmínil i ministr D. Herman.

 

Doporučujeme za použití všech zákonných prostředků výše uvedenou informaci vyvrátit  nebo potvrdit a v souladu s tím dále jednat.