Slováci odmietajú liberalizmus, multikulturalizmus a prehlbovanie európskej integrácie,

 ukázal prieskum

 Bratislava 19. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)Agentúra Focus zisťovala, ku akým hodnotám majú Slováci najbližšie. Liberáli zrejme z výsledkov nebudú príliš nadšení. Prieskum totiž ukázal, že Slováci podporujú národné, kresťanské hodnoty a tiež všeslovanskú vzájomnosť. Na druhej strane, Slováci odmietajú bezbrehý liberalizmus, multikulturalizmus, či prehlbovanie európskej integrácie

Zber údajov realizovala agentúra FOCUS pre organizáciu IVO, v dňoch 13. 7. – 24. 7. 2017 formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov, informoval denník N.Respondenti dostali na posúdenie 9 rôznych hodnôt, prúdov, či smerov a mali odpovedať do akej miery sú im blízke, alebo vzdialené. Ohodnotiť to mali 7-stupňovou škálou, pre zjednodušenie 1,2,3 znamenajú blízkosť k danej hodnote, 4 znamená neutrálny postoj a 5,6,7 odmietnutie danej hodnoty.Na prvom mieste skončilo zachovanie národnej suverenity Slovenska v EÚ, teda presný opak toho čo robí premiér Robert Fico s jeho “jadrom”. Zachovanie suverenity podporuje až 68% Slovákov , takmer 20% má k tomu neutrálny postoj a len malá časť respondentov bola proti.Na druhom mieste skončila ochrana kresťanstva pred islamom, čo podporuje 63% ľudí. Vlastenectvo podporuje 59% obyvateľov Slovenska. Čo zrejme nepoteší tých, čo nenávidia všetko ruské, je, že Slováci v 54 % prípadoch podporujú všeslovanskú vzájomnosť – vieru v jednotu slovanských národov.Nasledujú hodnoty, ktoré sa u Slovákov nestretli s pozitívnym hodnotením. Liberálna demokraia získala podporu u 36% obyvateľov. Hlavu v smútku môže mať tiež slovenský premiér a iní “eurofili”, keďže prehlbovanie európskej integrácie podporuje len 35% Slovákov.Multikulturalizmus, otvorenosť k etnickým menšinám, podporu kultúrnej rozmanitosti podporuje 32% , kresťanský konzervativizmus 30% a úplne najhoršie skončil autoritársky režim, ktorý podporuje len 15 % obyvateľov Slovenska.zdroj: Denník NZ výsledkov prieskumu jasne vyplýva, že Slováci ostali verní odkazu Ľudovíta Štúra o všeslovanskej vzájomnosti a neodradila ich od toho ani súčasná protiruská hystéria v mainstreamových médiách. Slováci tiež silne podporujú vlastenectvo, národné hodnoty, zachovanie suverenity a tiež kresťanské hodnoty.Naopak, odmietajú liberálne zvrátené hodnoty, multikulturalizmus, či prehlbovanie európskej integrácie. Znova sa ukazuje, že Robert Fico koná svojvoľne a nemá žiaden mandát na to, aby tlačil Slovensko do jadra EÚ, čo znamená ďalšiu stratu suverenity.


Samuel Gdovin

hlavnespravy.sk