Se Seehoferem v Praze

 

Informační cesta parlamentní skupiny CSU bavorského parlamentu

 

Když cestují politici CSU do České republiky, jsou sudetští Němci nejen účastníky nýbrž také připravují kontakty. A sudetoněmecká kancelář v Praze je vždy výchozím bodem.

 

Steffen Hörtler, zemský předseda sudetských Němců v Bavorsku a zástupce spolkového předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) doprovázel delegaci. První na programu byla návštěva zastoupení Bavorska, v čele s nadřízenou zastoupení, bavorskou ministryní pro Evropu, Beate Merkovou. Tam byla zdůrazněna důležitost sudetoněmecké kanceláře a výborná spolupráce s ní. Po prohlídce města se vydali do německého velvyslanectví, kde chargé d´affaires Hansjörg Haber ocenil roli sudetských Němců, jejichž osud měl zvláštní podíl na bavorsko-českých vztazích, stejně jako na historii jejich domovských oblastí. Horst Seehofer potvrdil, že je to téma pro něj, ale cesta je pouze informační a není orientována na sudetoněmeckou minulost. „Děkuji, že sudetští Němci delegaci doprovázejí.“

Při večeři v reprezentativním domě seděl Steffen Hörtler na čestném místě s předsedou frakce Thomasem Kreuzerem, předsedkyní zemského parlamentu Barbarou Stammovou a sudetoněmeckou členkou parlamentu Mechthilde Wittmannovou.

Druhý den začal návštěvou Senátu a Poslanecké sněmovny. Pěšky dosažitelná je mezi nimi ležící sudetoněmecká kancelář, která je na Malé Straně. Vedoucí kanceláře Peter Barton přiznal: „V Bavorsku jsme vždy vyslyšeni.“ Tajemník parlamentní skupiny CSU, Josef Zellmeier, zároveň i parlamentní mluvčí vyhnanců, byl zaujatý závazkem instituce: „Velmi oceňujeme to, co tady děláte. „Svobodný stát Bavorsko bude i v budoucnu podporovat sudetské Němce a jejich pražskou kancelář.

Během následné návštěvy Domu národnostních menšin bylo hlavním tématem, jak zejména mladé generaci umožnit pochopení kulturních a historických tradic Němců v této zemi.

„Zájem mladých lidí o to je“, vysvětlil Martin Dzingel, předseda Shromáždění německých spolků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Bavorský ministr pro vědu a kulturu,  Ludwig Spaenle, ocenil nasazení Domu. Mladá generace by se měla dozvědět, jaký vliv měla německá kultura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Navzdory současné vládní krizi se vůdce bavorské delegace dostal do kanceláře vlády, k výměně názorů a informací s premierem Bohuslavem Sobotkou. Steffen Hörtler se setkal se třemi ministry za KDU-ČSL, na projednání dalšího prohloubení spolupráce s CSU: místopředsedou vlády a ministrem pro vědu Pavlem Bělobrádkem, ministrem kultury Danielem Hermanem a ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Také s místopředsedou senátu Janem Bartoškem, rovněž za křesťanské demokraty. Pozdrav Sudetoněmeckému dni  2015 v Augsburgu a projev Daniela Hermana na Sudetském dni 2016 v Norimberku byly samozřejmostí, oznámil Bělobrádek Hörtlerovi a Seehoferovi. Nicméně zprostředkovat v Praze návštěvu v Sudetském domě bylo obtížnější. Seehofer poděkoval, i jako patron sudetských Němců za Steffena Hörtlera, za příkladné nasazení. Barbara Stammová se připojila.

Hörtler předal pozdravy od mluvčího vyhnanců Bernda Posselta a poděkoval Bělobrádkovi a Hermanovi za jejich „neuvěřitelnou odvahu“ v přiblížení se a pochopení sudetských Němců, kterou projevili. Také poděkoval českým křesťanským demokratům, a to i za období, kdy nebyli ve vládě.

Při výměně drobných dárků viditelně povzbudil Horst Seehofer Pavla Bělobrádka lahví dobrého červeného vína: „Po něčem takovém učiníte dobrá osobní rozhodnutí ...“

Večer byli Steffen Hörtler a Peter Barton čestnými hosty u stolu vedoucího parlamentní frakce  Thomase Kreuzera, se zpěvákem a skladatelem Karlem Gottem, generálním konzulem Milanem Čoupkem a velvyslancem Tomášem Podivínským, který pochválil dobrou spolupráci se sudetskými Němci.

Na poslední den se setkali v malých pracovních skupinách. Steffen Hörtler se připojil ke členům hospodářského výboru, ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové a česko-bavorské manažerce Simoně Finkové, která vytváří přeshraniční síť vazeb, které diskutovaly již konkrétní projekty.

Celkově lze říci, že se jednalo o „velmi produktivní rozhovory,“ zdůraznil Horst Seehofer na závěr. Rozvoj vztahů je na velmi dobré cestě. Přál by si, jezdit železničním expresem do Prahy okamžitě ...       

 

hf, Sudetendeutsche Zeitung, 12.5. 2017, str. 1, 4

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf