Sdružení Ackerman-Gemeinde je česko-německou organizací

 

Jejím předsedou je D. Herman. Další členy vedení můžete vidět na fotografii předsednictva SAG, jež je přiložena k předcházejícímu článku.

 

Dobře si přečtěte článek "Sociální příspěvek tzv. „50-Euro-Hilfe“ jako vyjádření úcty německé menšině v České republice".


Toto podporu dostávají příslušníci německé menšiny v ČR. Jako důvod je uvedeno, že chudáci Němci byli po r. 1945 diskriminováni atd. O českých důchodcích členech SAG, ani slovo. Zřejmě tuto pomoc nedostávají.


Chci se zeptat, zda Češi nebyli 6 let diskriminováni Němci v době tzv. protektorátu. Měli jsme menší příděly potravin než Němci. Naše mládež byla zčásti podvyživená a nemocná.


V květnu 1945 Němci zmasakrovali Květnové povstání českého lidu. Zabili nebo zavraždili, včetně v průběhu Pražského povstání, na 8 tisíc našich lidí. Části Prahy poničili. Když poslední ozbrojené německé bandy vyháněli Rusové z Prahy, zbyla po nich strašná spoušť, tisíce mrtvých a raněných.

 

Po květnu 1945 jsme si vzali naší zem opět do svých rukou. Slovensko bylo silně zničené. Dokonce byla postižena i část Moravy. Neměli jsme jídlo, léky, nebylo kde bydlet. Několik let jsme trpěli nedostatkem. Měli jsme dále potravinové lístky. Němci zabili nebo zavraždili 360 tisíc našich spoluobčanů. Vykradli naší republiku, poničili jí.


A my, Češi, nemáme právo na náhradu škod, které nám Němci způsobili, nemáme nárok na to, co nám léta kradli a odváželi si do rajchu? Proč Němci nám nezaplatí válečné reparace ve výši 360 miliard předválečných korun, abychom i my mohli přilepšovat těm důchodcům, kteří ve svém mládí prošli "dobrodiním" tzv. protektorátu a těžkých prvních poválečných let? Na to vše máme nárok. Oni to ví, ale nedbají.

 

Jak bychom našim německým spoluobčanům přáli tuto pomoc, pokud by SRN, nástupnický stát nacistického rajchu, zaplatila nám  miliardy korun, ve vyjádření dnešní hodnoty jde asi o 3,5 bilionů korun, jež nám stále dluhuje na reparacích. Dosud jsme od ní dostali pouze 0,4 % z celkové částky a to je ostudné.

 

Zdá se mi, že opět Češi, a to na územní ČR, jsou viditelně diskriminováni ve srovnání s příslušníky německé menšiny. Je to nejen nehumánní, ale i nekřesťanské, nespravedlivé. SAG je prostředníkem toho všeho. To nevrhá, jak jsem přesvědčen, dobré světlo na něj. Mýlím-li se v něčem, rád se nechám poučit.

J. SkalskýVíce zde: http://www.ackermann-gemeinde.cz/news/socialni-prispevek-tzv-50-euro-hilfe-jako-vyjadreni-ucty-nemecke-mensine-v-ceske-republice/