Proč Merkelové Schöble neusiluje o zákaz NPD?

Fašisté s „užitnou hodnotou“

S pobuřující provokací zahájila NPD svůj nejnovější útok proti Levici hlavního města: fašisté přednesli návrh přejmenovat náměstí, které nese jméno Anton Seefkow na náměstí Waldemar Past. Vzpomínka komunistických odbojářů na Antona Sefkowa, který jako mnoho jiných soudruhů zemřel za lepší Německo na popravišti, by mělo být vymazáno. Představitel bílé soldatesky Noske, který po listopadové revoluci v r. 1918 dal rozkaz k zavraždění Karla Liebknechta a Rosi Luxemburgové, má zakusit „klid a čest“, jak NPD požaduje i pro zbraně SS.

Občanům SRN se má vsugerovat, že pravicový extremismus je snad pozůstalost po NDR. Tak je v současné době o „následcích výchovné diktatury SED“ žvaněno.  Škola za doby NDR měla být „výchovný ústav“, ve kterém se měla „každému chovanci individuelně křivit páteř“! Tento „autoritářský odkaz“ je snad pramenem neonacistických aktivit, vyhlašují profesionální lháři.

Ve skutečnosti má být historická pravda potlačena, aby restauraci starých mocensko-vlastnických poměrů na německém západě vznikly objektivní podmínky, aby NPD, založená v r. 1964 jako následník NSDAP, mohla vstoupit na jeviště. Velmi brzy vstoupila do zemských sněmů v Hesensku, Bavorsku, Dolním Sasku, Schleswig-Holstein, Brémách, Porýní-Falcku a Baden-Wirtemberku. Po více než 40 let patří ke stranickým oporám SRN.

Ještě masivněji než dosud se má lidem „vyhnat“ socialistická idea z hlav, neboť 75% občanů Spolkové republiky vnímá třicetileté poměry jako nespravedlivé, a většina považuje „socialismus za dobrou věc, která byla jen špatně předložena“. Zde se jeví vhodný přinejmenším „hradní mír“ s NPD.

Pro novou nacistickou stranu se otevírá po připojení NDR s „osvobozením“ jejich občanů od národního vlastnictví, deindustrializace, kolonialismu teritoria mezi Labem a Odrou, a proměnou této části země na „pole experimentů“ pro delší nezaměstnanost, kratší nároky na dovolenou, minimální práci, „prekérní“ pracovní podmínky a nízké důchody, na „ideální“ pole působnosti. Četní funkcionáři NPD se okamžitě přestěhovali na východ, budovali zde své základny a převzali vedoucí funkce.

V r. 1999 vůdce NPD Voigt doporučoval svůj podnik jako „sociálně revoluční hnutí obnovy“. Kopíroval taktiku bratrů Strasserových. Jako Strasserovi vystupovala také NPD pro „svobodné a sociální podnikání“. Aby nedošlo k žádnému nedorozumění vysvětlují: „Sociální politika po přeludu totálního blahobytného státu neplní svou úlohu a je nesociální“.

Přesto, že razí příležitostná hesla jako např. „práce pro miliony místo zisku milionářů“, podporovala NPD kurs Schröder-Merkelová v pokračujícím přerozdělování zdola nahoru.  „Agenda 2010“  totiž zabezpečuje pravicové radikální straně politickou munici.

Po Voigtem zadanou „strategií uchopení slova“ prohlašují jeho funkcionáři všude, že NPD bude jedinou stranou, která vystoupí „bezvýhradně pro životní zájmy německého národa“. Ačkoliv NPD opovrhuje parlamentním systémem, akceptuje jej jako pramen financí.  Vstupem do zemského sněmu v Sasku a Meklenbursku-Pomořanech získala 1,9 mil. euro z daní. Při „boji o ulici“, kamarádi obutí v holinkách, se snaží vytvořit „národní osvobozené zóny“ na školních dvorech, v obytných komplexech a pouličních průvodech.

Sociální demagogií a provokativními slavnostními pochody ovlivňují společnost. Hesla jako „Cizinci pryč“ nebo „Antiněmecká lůza na kůži“ vedou k dalším přepadům. V tisku a internetu jsou za masovou nezaměstnaností obviňováni cizinci. Předseda frakce NPD v saském sněmu, Apel, smí beztrestně označit cizince jako „arogantní blahobytné černochy“. Funkcionář NPD Gansel „varuje“, že Německo může být „cizí rasou rozloženo“. Slogany jako „Německo Němcům“ NPD odhaluje zatížení SRN cizím vlivem. NSDAP pěstovaný mýtus o „národní společnosti“ je u nových nacistů v kursu.

Propastně hluboký antisovětismus je resuscitovaný. Bräuninger, šéf berlínské NPD, na jedné „vzpomínkové akci“ na bitvu vedenou jednotkami SS v r. 1945 o maďarské hlavní město, řekl v r. 2007 na Náměstí hrdinů: „Na východě proudily hordy ze stepí centrální Asie do Evropy, aby naše ženy znásilňovaly, děti odvedly a muže zavraždily a náš národ nechaly vyhladovět. Žádné zvíře nemohlo být tak kruté, žádný čert tak šílený, jako tito sadističtí zločinci, komisaři a propagandisté Rudé armády, tyto bestie v lidské společnosti.“ Připomínám tyto věty pocházejí z úst uznávaného „politika“ SRN.

Klademe otázku: Bude nečinností ministra vnitra zákaz této strany záměrně blokován? Jakou „užitnou hodnotu“ má neofašistická strana?

Levice váže část destruktivního potencionálu neonacistů. Politická funkce NPD, spojená s požadavkem „minulost nechat odpočívat“, spočívá především v tom, že přitahuje k sobě mladé lidi, aby je získala pro fašistickou doktrínu. NPD též usnadňuje pravicovým konzervativcům ve vládě ovlivňovat společnost SRN ve fašistickém duchu. A konečně je funkcí NPD být záchytným bodem pro mnohé z těch, kteří – zklamáni oficiální politikou – v současnosti tvoří velkou skupinu nevoličů. Úkolem NPD je zabránit, aby se tento reservoár pohyboval doleva.

Pravicový extremismus se zakořeňuje znova v sociálních strukturách, které již za císařství, Výmarské republiky, za „Třetí říše“ Hitlera a nyní v SRN, ovlivňovaly společnost. Jeho překonání vyžaduje důslednou změnu systému.

 Autor: Prof. dr. Georg Grasnick                                                Překlad: Irma von Tirb