Rychlý postup Rudé armády

– Příměří s Maďarskem

 

24. ledna 1945

Jsem zase zdráv a v práci. Sovětská vojska dělají denně mnoho solidně a řádně připravených a nejskvěleji provedených zázraků. Často jsem vám říkal, že Hitler je důstojným nástupcem řádu, vlastně neřádu německých rytířů. A dnes slovanské voje Sovětské říše oplácejí za to, co teutonské bestie natropily Pobaltským a všem jiným Slovanům a v čem pokračovala každá německá generace po staletí. Královec, Poznaň, Odra, Vratislava, Košice, Prešov - jak pěkná jsou ta naše slovanská jména. Zkrátka mockrát oddaně děkujeme a vděčni a věrni zůstaneme.

Myslel jsem, že už doválčím, aniž bych se musel zabývat ponravou Moravcem. Poslouchal jsem však s presidentem Benešem jeho řeč na valné hromadě t. zv. Ligy proti bolševismu. Ruští osvoboditelé za rohem a tato zrůda umělými slovy opakuje starodávné lži a podvody. Obzvláště se ponrava rozhněvala na londýnskou vládu kvůli smlouvě se Sověty. To už je taky hodně stará munice a drzejší než několik poplužních dvorů.

Těm, kteří Moravce poslouchali, chci dát jeden nový, dost přesvědčující důkaz - vím, že ho není třeba - o prospěšnosti naší smlouvy. V Moskvě bylo před několika dny jednáno o příměří s Maďarskem. Jménem spojenců podepsal maršál Vorošilov, československý velvyslanec Fierlinger se zástupci ostatních spojeneckých národů se zúčastnil jednání dohody o příměří. Území, jež byla naší republice uloupena, budou nám vrácena a škoda, kterou od Maďarů utrpěl náš lid, bude mu nahrazena.

Slovanská lavina osvobozující nás všechny blíží se neodvratně. Budoucnost lidu československého - Slováku i Čechů - je zabezpečena, budoucnost kolaborantů je rozhodnuta. Kdepak asi budou už ruští bohatýri a s nimi náš armádní sbor, až k vám příště budu mluvit? Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: VOLÁ LONDÝN , str. 299-300

reprint vydání z roku 1948