Rusové se k Němcům chovají lépe než Němci

k Rusům

 

Obrodit rusko-německé přátelství se chystají pomocí Dostojevského

 

V Moskvě se minulý týden konala konference věnovaná rusko-německé kulturní výměně a zejména zájmům Rusů o literaturu německou a zájmu Němců o literaturu ruskou.

 

Sami organizátoři akce si však postavili ještě o něco vyšší cíle. Věří totiž, že zejména studium literatury a náležitá kulturní výměna jsou schopny normalizovat mezinárodně politické vztahy mezi oběma zeměmi.

 

"Atmosféra ve vztazích mezi Ruskem a Německem má vliv na celou situaci v Evropě i ve světě" - uvedl výkonný ředitel fondu "Russkij mir" Vladimir Kochin.

 

"Myslím, že vztahy se zlepší a současné zhoršení je pouze přechodné. Právě nyní je doba k rozvíjení kulturních vztahů. Ve skutečnosti se právě kulturní vztahy vůbec nepřestávají rozvíjet".

 

"Můj Fond spolupracuje s řadou institucí, otevíráme centra pro studium ruského jazyka a rozšiřujeme výměnné programy pro studenty," řekl výkonný ředitel fondu "Ruskij mir".

 

V. Kochin vydělil dvě úrovně vzájemných vztahů: První se týká zahraniční politiky a druhá kulturní výměny.

 

"V prvním případě toho naši němečtí kolegové moc neberou. Stejně tak Němci zpravidla ani nepodporují připojení Krymu k Rusku. V kulturní politice není všechno, samozřejmě, jen tak prosté, ale určitý stupeň nedůvěry je", myslí si.

 

Jak dále Kochin uvedl, s podporou fondu "Ruskij mir" se v minulém roce konaly dvě konference - jedna v Rusku a druhá v Německu - které se věnovaly německému vnímání Rusů a ruskému přijímání Němců. "Paradoxně jsme dospěli k závěru, že poměr obyčejných Rusů k prostým Němcům se v posledních letech změnil méně než vztahy Němců k Rusům obecně".

 

Ukázalo se, že Rusové jsou více tolerantní.

 

Nemám po ruce žádné konkrétní sociologická data, ale obecně mohu říci, že protiruská hysterie, rozdmýchaná v německých médiích, přivedla řadu Němců chovat se k nám s jistými podezřeními. My jsme Rusové, a chápeme, že veřejná politika a vztahy mezi lidmi - jsou dvě různé věci," řekl V. Kochin.

 

Současně Kochin potvrdil, že mnoho Němců má jako dříve rádo ruskou kulturu, literaturu a historii. "V Německu chápou Rusko především prizmatem díla Dostojevského. Je to zde pravděpodobně nejvíce populární ruský spisovatel. Ale není to jen ve filozofii jeho prací, nýbrž i v tom, že Dostojevskij žil dlouhou dobu v Německu.

 

Podobný je důvod rovněž velkého zájmu Němců o vědecké a literární dílo Michaila Lomonosova, který v Německu studoval.

 

Ale Alexandru Puškinovi, například, Němci nerozumějí. On je Ruský národní génius, zřejmě proto je nepřeložitelný a cizincům málo pochopitelný," dodal.

 

Výkonný ředitel fondu "Ruskij mir" ale neztrácí naději, že německo-ruské vztahy budou obnoveny, a vidí v podobných konferencích dobrý počin pro obrození nejen kulturních, ale také ekonomických a politických rusko-německých vztahů.

 

Výroční mezinárodní konference "Literatura a zahraniční kulturní politika", se uskutečnila minulý táden v Moskvě, byla pořádána společně katedrou germanistiky Ruské státní humanitní univerzity (RGGU), Ministerstvem zahraničních věcí Německa, Univerzitou Adama Mickiewicze (Poznaň), a také Německou službou akademické výměny (DAAD).

 

Zdroj: "russkiymir.ru", překlad iRUCZ, (-r)

 

Odkazy:

http://dostoevskiyfm.ru 1 x

         

Zdroj: http://russkiymir.ru  Publikováno 21.03.2017